Moronio knyga

Moronio knyga 

1 Skyrius

Moronis rašo lamanitų labui. Nefitai, kurie neišsižada Kristaus, atiduodami mirčiai. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

2 Skyrius

Jėzus dvylikai mokinių nefitų davė galią suteikti Šventosios Dvasios dovaną. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

3 Skyrius

Vyresnieji įšventina kunigus ir mokytojus uždėdami rankas. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

4 Skyrius

Paaiškinama, kaip vyresnieji ir kunigai pateikdavo sakramento duoną. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

5 Skyrius

Nurodoma kaip pateikti sakramento vyną. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

6 Skyrius

Atgailaujantieji pakrikštijami ir globojami. Atgailaujantiems bažnyčios nariams atleidžiama. Susirinkimai vedami Šventosios Dvasios galia. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

7 Skyrius

Skelbiamas kvietimas įeiti į Viešpaties atilsį. Melskitės su tikru ketinimu. Kristaus Dvasia įgalina žmones žinoti, kas gera ir kas pikta. Šėtonas įtikinėja žmones neigti Kristų ir daryti pikta. Pranašai paskelbia apie Kristaus atėjimą. Stebuklai daromi ir angelai tarnauja dėl tikėjimo. Žmonės turi tikėtis amžinojo gyvenimo ir laikytis tikrosios meilės. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

8 Skyrius

Mažų vaikų krikštas yra piktas bjaurumas. Maži vaikai yra gyvi Kristuje dėl apmokėjimo. Tikėjimas, atgaila, romumas ir širdies nusižeminimas, Šventosios Dvasios priėmimas ir ištvėrimas iki galo veda į išgelbėjimą. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

Antrasis Mormono laiškas savo sūnui Moroniui.

Tai aprašyta 9 skyriuje.

9 Skyrius

Tiek nefitai, tiek ir lamanitai yra sugedę ir išsigimę. Jie kankina ir žudo vienas kitą; Mormonas meldžiasi, kad malonė ir gerumas per amžius būtų ant Moronio. Apie 401–421 m. po Kristaus gim.

10 Skyrius

Liudijimas apie Mormono Knygą ateina Šventosios Dvasios galia. Dvasios dovanos suteikiamos ištikimiesiems. Tikėjimą visada lydi dvasinės dovanos. Moronio žodžiai kalba iš dulkių. Ateikite pas Kristų, tobulėkite jame ir šventinkite savo sielas. Apie 421 m. po Kristaus gim.