Moronis bok

Moroni 

Kapittel 1

Moroni skriver til gavn for lamanittene — De nephitter som ikke vil fornekte Kristus, blir tatt av dage. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 2

Jesus ga nephittenes tolv disipler myndighet til å meddele Den Hellige Ånds gave. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 3

Eldster ordinerer prester og lærere ved håndspåleggelse. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 4

Hvordan eldster og prester forretter nadverdens brød, blir forklart. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 5

Hvordan nadverdens vin ble forrettet. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 6

De personer som omvender seg, blir døpt og innlemmes i fellesskapet — Kirkens medlemmer som omvender seg, blir tilgitt — Møter ledes ved Den Hellige Ånds kraft. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 7

En innbydelse blir gitt om å gå inn til Herrens hvile — Be med ærlig hensikt — Kristi Ånd gjør det mulig for menneskene å kjenne godt fra ondt — Satan overtaler menneskene til å fornekte Kristus og gjøre ondt — Profetene åpenbarer Kristi komme — Ved tro skjer mirakler, og englers betjening — Menneskene skulle ha håp om evig liv og holde fast ved kjærligheten. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 8

Barnedåp er en ond avskyelighet — Små barn er levende i Kristus på grunn av forsoningen — De som har tro, de som omvender seg, er saktmodige og ydmyke av hjertet, de som mottar Den Hellige Ånd og holder ut til enden, vil bli frelst. Ca. 401–421 e.Kr.

Mormons annet brev til sin sønn Moroni.

Omfatter kapittel 9.

Kapittel 9

Både nephittene og lamanittene er fordervet og avstumpet — De torturerer og myrder hverandre — Mormon ber om at nåde og godhet må være med Moroni i all evighet. Ca. 401–421 e.Kr.

Kapittel 10

Et vitnesbyrd om Mormons bok kommer ved Den Hellige Ånds kraft — Åndens gaver gis til de trofaste — Tro ledsages alltid av åndelige gaver — Moronis ord taler fra støvet — Kom til Kristus, bli fullkommengjort i ham og helliggjør deres sjeler. Ca. 421 e.Kr.