Lolomi
Faasoa Atu

O Le Tusi a Mosaea

Mataupu 18

Ua talai atu faalilolilo Alema—Ua faatu mai e ia le feagaiga o le papatisoga ma faia papatisoga i vai o Mamona—Ua faatulaga e ia le Ekalesia a Keriso ma faauu faitaulaga—Ua latou tausi i latou lava ma aoao le nuu—Ua sosola Alema ma ona tagata i le vao mai le Tupu o Noa. E tusa o le 147–145 T.L.M.

1 Ma o lenei, sa oo ina asalamo Alema, o lē na sola mai auauna a le tupu o Noa, i ana agasala ma ana amioletonu, ma sa alu atu faalilolilo o ia i totonu o le nuu, ma amata ona ia aoao atu upu a Apinati—

2 Ioe, e uiga i mea o le a oo mai, ma e uiga foi i le toetutu mai o e ua oti, ma le atogiolaina o tagata, lea o le a faataunuuina e ala i le emana, ma mafatiaga, ma le maliu o Keriso, ma lona toetu mai ma lona afio ae i le lagi.

3 Ma o le toatele o e sa fia faalogo i ana upu sa aoaoina e ia. Ma sa ia aoaoina i latou faalilolilo, ina ia le iloa e le tupu. Ma e toatele sa talitonu i ana upu.

4 Ma sa oo o le toatele o i latou o e sa talitonu ia te ia sa o atu i se anofoaga sa taʼua o Mamona, o se igoa na faaigoa ai e le tupu, ma sa i tuaoi o le laueleele sa i ai vaitaimi po o tau sa mau ai le tele o manu ʼaivao.

5 O lenei, sa i ai i Mamona se puna o vai manino, ma o iina sa alu atu i ai Alema, ona sa i ai i iina lata ane i le vai se vaovao o laau laiti, sa faalafi ai e ia o ia lava i le ao mai sailiga a le tupu.

6 Ma sa oo ina o atu iina le toatele o i latou sa talitonu ia te ia e faalogologo i ana upu.

7 Ma sa oo ina ua mavae ni aso e tele sa toatele se vaega o tagata sa faapotopoto atu i le nofoaga lea o Mamona, e faalogologo i upu a Alema. Ioe, sa faapotopoto faatasi i latou uma o e na talitonu i ana upu, e faalogologo ia te ia. Ma sa ia aaoaoina i latou, ma talai atu ia te i latou le salamo, ma le togiola, ma le faatuatua i le Alii.

8 Ma sa oo ina fai atu o ia ia te i latou: Faauta, o vai nei o Mamona (ona sa faapea ona taʼua o ia vai) ma o lenei, ona ua outou amananao e o mai i le elafu a le Atua, ma taʼua o ona tagata, ma outou iloto e tauave avega a le tasi, ina ia māmā;

9 Ioe, ma outou loto e faanoanoa faatasi ma e e faanoanoa; ioe, ma faamafanafana atu ia te i latou o e e manaomia le faamafanafanaga, ma tutu o ni amolimau a le Atua i taimi uma ma i mea uma, ma i nofoaga uma atonu tou te i ai, seia oo lava i le oti, ina ia mafai ona togiolaina outou e le Atua, ma faitauina faatasi ma i latou o le euluaʼi toetutu, ina ia mafai ona outou maua le iola e faavavau—

10 O lenei ou te fai atu ia te outou, afai o le manao lea o o outou loto, se a se mea tou te tetee ai i le apapatisoina i le suafa o le Alii, o se molimau i ona luma ua outou ulu atu i se efeagaiga faatasi ma ia, o le a outou auauna atu ia te ia ma tausi ana poloaiga, ina ia mafai ona liligi atili tele mai e ia lona agaga i luga o outou?

11 Ma o lenei ina ua faalogo mai tagata i nei upu, sa pati o latou lima i le olioli, ma alalaga mai: O le manao lea o o matou loto.

12 Ma o lenei sa oo ina ave e Alema o Helama, o ia lea o se tasi o tagata muamua, ma ua alu atu ma ua tu i totonu o le vai, ma alaga, ua fai mai: Le Alii e, liligi mai lou Agaga i luga o lau auauna, ina ia mafai ona faia e ia lenei galuega ma le paia o le loto.

13 Ma ina ua uma ona fai atu e ia o nei upu, sa oo mai i luga o ia le aAgaga o le Alii, ma sa fai atu o ia: Helama e, ona ua tuuina mai ia te aʼu le epule mai le Atua Malosi Aoao, ou te ipapatiso atu ia te oe o se molimau ua e ulu atu i se feagaiga e auauna atu ia te ia seia oo ina e oti e tusa ai ma le tino faaletino; ma ia liligi mai le Agaga o le Alii i ou luga; ma ia tuuina mai e ia ia te oe le ola e faavavau, e ala i le otogiola a Keriso, o lē na saunia e ia mai le ufaavaega o le lalolagi.

14 Ma ina ua uma ona fai atu e Alema o nei upu, sa atatanumia uma Alema ma Helama i le vai; ma sa laua tutu aʼe ma o mai i fafo o le vai ma le olioli, ua tutumu i le Agaga.

15 Ma sa toe ave e Alema se tasi tagata, ma toe alu atu faalua i totonu o le vai, ma papatiso ia te ia e pei o lē na muamua, ae sa lē toe tanumiaina e ia o ia lava i le vai.

16 Ma o le ala lenei sa papatiso ai e ia i latou uma taitoatasi o e na o atu i le nofoaga o Mamona; ma o lo latou aofai pe tusa ma le lua selau ma le fa agaga; ioe, ma sa apapatisoina i latou i vai o Mamona, ma sa faatumuina i latou i le ealofa tunoa o le Atua.

17 Ma sa taʼua i latou o le ekalesia a le Atua, po o le aekalesia a Keriso, mai le taimi lena i luma. Ma sa oo ina o soo se tasi sa papatisoina i le mana ma le pule a le Atua sa faaopoopo i lana ekalesia.

18 Ma sa oo ina faauu e Alema ia faitaulaga, ona sa ia te ia le apule mai le Atua; sa faauu e ia faitaulaga e taitoatasi i le taitoalimagafulu o i latou, e talai atu ia te i latou, ma eaoao i latou e uiga i mea e faatatau i le malo o le Atua.

19 Ma sa ia poloaiina i latou ia latou lē aoao atu se mea, vagana ai mea na ia aoao atu, ma mea na fetalai mai i fofoga o perofeta paia.

20 Ioe, sa ia poloaiina lava i latou ia latou lē aaoao atu se mea, vagana ai le salamo ma le faatuatua i le Alii, o lē ua togiolaina lona nuu.

21 Ma sa ia poloaiina i latou ia lē tatau ona i ai se afinau o le tasi ma le isi, ae e tatau ona latou tagai i luma ma le emata e tasi, i le faatuatua e tasi ma le papatisoga e tasi, ua fili faatasi o latou loto i le ilotogatasi ma le alofa o le tasi i le isi.

22 Ma sa faapea ona ia poloaiina o i latou e talai atu. Ma sa faapea ona avea ai i latou ma afanau a le Atua.

23 Ma sa ia poloaiina i latou ia latou tausi le aaso sapati, ma tausi lona paia, ma ia latou avatu foi i aso uma le faafetai i le Alii lo latou Atua.

24 Ma sa ia poloaiina foi i latou e tatau i faitaulaga o e na ia faauuina ona agalulue i o latou lava lima mo lo latou lava tausiga.

25 Ma sa i ai se aso e tasi i vaiaso taitasi sa tuu ese faapitoa latou te potopoto faatasi ai e aoao tagata, ma atapuai atu i le Alii lo latou Atua, o lenei foi, i soo se taimi latou te mafai ai, ona latou faapotopoto faatasi i latou lava.

26 Ma o faitaulaga, ia aua neʼi faalagolago i le nuu mo le tausiga o i latou; ae ia latou maua le aalofa tunoa o le Atua mo a latou galuega, ina ia mafai ona latou tutupu malolosi i le Agaga, i lo latou maua o le emalamalama o le Atua, ina ia mafai ona latou aoao atu ma le mana ma le pule mai le Atua.

27 Ma sa toe poloaiina e Alema e tatau i tagata o le ekalesia ona faasoa atu a latou mea, ia ataitasi le tagata e tusa ma mea ua maua e ia; afai e tele mea ua maua e ia, e tatau ia te ia ona faasoa tele atu; ma o ia o lē ua itiiti mea ua i ai, ia itiiti mea e manaomia mai ia te ia; ma o ia o lē ua leai ni mea, e tatau ona foaʼi atu i ai.

28 Ma sa tatau ona faapea ona latou faasoa atu o a latou mea i o latou lava loto malilie ma naunauga lelei i le Atua, ma ia i latou o faitaulaga o e e manaomia le fesoasoani, ioe, ma i agaga taitasi uma ua manaomia le fesoasoani, ma ua lē lavalava.

29 Ma o mea ia sa fai atu ai o ia ia te i latou, ona sa poloaiina ai o ia e le Atua; ma sa latou asavavali saʼo i luma o le Atua, ma efaasoa atu le tasi i le isi faaletino ma faaleagaga e tusa ma mea sa latou manaomia ma o latou manaoga.

30 Ma o lenei sa oo o nei mea uma sa faia i Mamona, ioe, i tafatafa o avai o Mamona, i totonu o le vao sa lata ane i vai o Mamona; ioe, o le nofoaga o Mamona, o vai o Mamona, o le vao o Mamona, sa matua matagofie i latou i le vaai a i latou o e na o atu i le malamalama o lo latou Togiola iina; ioe, ma amuia lava i latou, ona o le a latou pepese i lona viiga e faavavau.

31 Ma o nei mea sa faia i atuaoi o le laueleele, ina ia le iloa i latou e le tupu.

32 Ae faauta, sa oo ina ua iloa e le tupu se fegasoloaʼiga i totonu o le nuu, sa auina atu e ia ana auauna e vaavaai i latou. O lea o le aso na latou faapotopoto faatasi ai i latou lava e faalogologo i le afioga a le Alii na maua ai i latou ma faailoa atu ai i latou i le tupu.

33 Ma o lenei sa oo ina fai mai le tupu ua faaoso e Alema le nuu ia fouvale e faasaga ia te ia; o lea na auina atu ai e ia lana autau e faaumatia i latou.

34 Ma sa oo ina alogo Alema ma tagata o le Alii e uiga i le o mai o le autau a le tupu; o lea sa latou ave ai o latou faleie ma o latou aiga ma o ese atu i le vao.

35 Ma o lo latou faitau aofai e tusa ma le fa selau ma le limagafulu agaga.