Moosia 

Luku 1

Kuningas Benjamin opettaa pojilleen heidän isiensä kielen ja profetiat. Heidän uskontonsa ja sivistyksensä ovat säilyneet eri levyissä pidettyjen aikakirjojen tähden. Moosia valitaan kuninkaaksi, ja aikakirjat ja muut esineet annetaan hänen haltuunsa. Noin 130–124 eKr.

Luku 2

Kuningas Benjamin puhuu kansalleen. Hän muistuttaa hallituskautensa oikeudenmukaisuudesta, puolueettomuudesta ja hengellisyydestä. Hän neuvoo kansaa palvelemaan taivaallista Kuningastaan. Ne, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan, joutuvat kärsimään piinaa, joka on kuin sammumaton tuli. Noin 124 eKr.

Luku 3

Kuningas Benjamin jatkaa puhettaan. Herra Kaikkivaltias on palveleva ihmisten keskuudessa tomumajassa. Veri tihkuu jokaisesta huokosesta, kun Hän sovittaa maailman synnit. Hänen nimensä on ainoa, jonka kautta pelastus tulee. Ihmiset voivat riisua päältään luonnollisen ihmisen ja tulla pyhiksi sovituksen kautta. Jumalattomien piina on oleva kuin tuli- ja tulikivijärvi. Noin 124 eKr.

Luku 4

Kuningas Benjamin jatkaa puhettaan. Pelastus tulee sovituksen tähden. Uskokaa Jumalaan, jotta pelastuisitte. Säilyttäkää syntienne anteeksianto uskollisuuden kautta. Antakaa omaisuudestanne köyhille. Tehkää kaikki viisaasti ja järjestyksessä. Noin 124 eKr.

Luku 5

Pyhistä tulee Kristuksen poikia ja tyttäriä uskon kautta. Heitä kutsutaan silloin Kristuksen nimellä. Kuningas Benjamin kehottaa heitä olemaan lujia ja järkkymättömiä hyvissä teoissa. Noin 124 eKr.

Luku 6

Kuningas Benjamin kirjoittaa muistiin ihmisten nimet ja nimittää pappeja opettamaan heitä. Moosia hallitsee vanhurskaana kuninkaana. Noin 124–121 eKr.

Luku 7

Ammon löytää Lehi-Nefin maan, missä Limhi on kuninkaana. Limhin kansa on lamanilaisten orjuudessa. Limhi kertoo sen historian. Profeetta (Abinadi) oli todistanut, että Kristus on kaiken Jumala ja Isä. Ne, jotka kylvävät saastaisuutta, korjaavat pyörretuulta, ja ne, jotka turvaavat Herraan, pääsevät vapaiksi. Noin 121 eKr.

Luku 8

Ammon opettaa Limhin kansaa. Hän saa tietää kahdestakymmenestäneljästä jerediläisten levystä. Näkijät voivat kääntää muinaisia aikakirjoja. Mikään lahja ei ole näkijän lahjaa suurempi. Noin 121 eKr.

Senifin aikakirja – Kertomus hänen kansastaan siitä ajasta alkaen, kun se lähti Sarahemlan maasta, siihen aikaan asti, kun se vapautui lamanilaisten käsistä.

Käsittää luvut 9–22.

Luku 9

Senif johtaa joukon Sarahemlasta ottamaan haltuunsa Lehi-Nefin maan. Lamanilaisten kuningas sallii heidän periä maan. Lamanilaisten ja Senifin kansan välillä on sota. Noin 200–187 eKr.

Luku 10

Kuningas Laman kuolee. Hänen kansansa on villiä ja julmaa ja uskoo vääriin perimätietoihin. Senif ja hänen kansansa pääsevät siitä voitolle. Noin 187–160 eKr.

Luku 11

Kuningas Nooa hallitsee jumalattomasti. Hän viettää holtitonta elämää vaimojensa ja sivuvaimojensa kanssa. Abinadi profetoi, että kansa joutuu orjuuteen. Kuningas Nooa tavoittelee hänen henkeään. Noin 160–150 eKr.

Luku 12

Abinadi vangitaan, koska hän profetoi kansan tuhosta ja kuningas Nooan kuolemasta. Väärät papit lainaavat kirjoituksia ja ovat noudattavinaan Mooseksen lakia. Abinadi alkaa opettaa heille kymmentä käskyä. Noin 148 eKr.

Luku 13

Jumalallinen voima suojelee Abinadia. Hän opettaa kymmenen käskyä. Pelastus ei tule yksin Mooseksen lain kautta. Jumala itse on suorittava sovituksen ja lunastava kansansa. Noin 148 eKr.

Luku 14

Jesaja puhuu messiaanisesti. Messiaan nöyryyttämistä ja kärsimyksiä selitetään. Hän antaa sielunsa uhriksi synnistä ja puhuu rikkojien puolesta. Vertaa Jesaja 53. Noin 148 eKr.

Luku 15

Kuinka Kristus on sekä Isä että Poika. Hän puhuu kansansa puolesta ja kantaa sen rikkomukset. Se ja kaikki pyhät profeetat ovat hänen jälkeläisiään. Hän toteuttaa ylösnousemuksen. Pienillä lapsilla on iankaikkinen elämä. Noin 148 eKr.

Luku 16

Jumala lunastaa ihmiset näiden kadotetusta ja langenneesta tilasta. Ne, jotka ovat lihallisia, ovat edelleen ikään kuin lunastusta ei olisikaan. Kristus toteuttaa ylösnousemuksen loputtomaan elämään tai loputtomaan tuomioon. Noin 148 eKr.

Luku 17

Alma uskoo Abinadin sanat ja kirjoittaa ne. Abinadi kärsii polttokuoleman. Hän profetoi murhaajilleen sairautta ja polttokuoleman. Noin 148 eKr.

Luku 18

Alma saarnaa salaa. Hän selittää kasteen liiton ja kastaa Mormonin vesissä. Hän perustaa Kristuksen kirkon ja asettaa pappeja. He hankkivat itse elantonsa ja opettavat kansaa. Alma ja hänen väkensä pakenevat kuningas Nooaa erämaahan. Noin 147–145 eKr.

Luku 19

Gideon yrittää surmata kuningas Nooan. Lamanilaiset hyökkäävät maahan. Kuningas Nooa kärsii polttokuoleman. Limhi hallitsee pakkoveron alaisena kuninkaana. Noin 121 eKr.

Luku 20

Nooan papit ryöstävät lamanilaisten tyttäriä. Lamanilaiset sotivat Limhiä ja hänen kansaansa vastaan. Lamanilaisten joukot torjutaan ja taivutetaan rauhaan. Noin 145–123 eKr.

Luku 21

Lamanilaiset lyövät ja voittavat Limhin kansan. Limhin kansa kohtaa Ammonin ja kääntyy. Se kertoo Ammonille kahdestakymmenestäneljästä jerediläisten levystä. Noin 122–121 eKr.

Luku 22

Suunnitelmia laaditaan kansan pakenemiseksi lamanilaisten orjuudesta. Lamanilaiset juotetaan juovuksiin. Kansa pakenee, palaa Sarahemlan maahan ja tulee kuningas Moosian alaiseksi. Noin 121 eKr.

Kertomus Almasta ja Herran kansasta, jotka kuningas Nooan väki ajoi erämaahan.

Käsittää luvut 23 ja 24.

Luku 23

Alma kieltäytyy kuninkuudesta. Hän palvelee ylipappina. Herra kurittaa kansaansa, ja lamanilaiset valloittavat Helamin maan. Kuningas Nooan jumalattomien pappien johtaja Amulon hallitsee lamanilaisten kuninkaan alaisena. Noin 145–122 eKr.

Luku 24

Amulon vainoaa Almaa ja hänen kansaansa. Heidät on määrä surmata, jos he rukoilevat. Herra saa heidän kuormansa tuntumaan keveiltä. Hän vapauttaa heidät orjuudesta, ja he palaavat Sarahemlaan. Noin 145–122 eKr.

Luku 25

Mulekin jälkeläisistä Sarahemlassa tulee nefiläisiä. He saavat tietää Alman ja Senifin kansasta. Alma kastaa Limhin ja koko hänen kansansa. Moosia valtuuttaa Alman perustamaan Jumalan kirkon. Noin 122 eKr.

Luku 26

Uskottomat johdattavat monia kirkon jäseniä syntiin. Almalle luvataan iankaikkinen elämä. Ne, jotka tekevät parannuksen ja ottavat kasteen, saavat anteeksi. Syntiset kirkon jäsenet, jotka tekevät parannuksen ja tunnustavat Almalle ja Herralle, saavat anteeksi; muuten heitä ei lueta kirkon kansaan. Noin 120–100 eKr.

Luku 27

Moosia kieltää vainoamisen ja vaatii tasa-arvoisuutta. Alma nuorempi ja Moosian neljä poikaa yrittävät hävittää kirkon. Enkeli ilmestyy ja käskee heidän kääntyä pois pahalta tieltään. Alma tehdään mykäksi. Koko ihmissuvun täytyy syntyä uudesti saadakseen pelastuksen. Alma ja Moosian pojat julistavat ilosanomaa. Noin 100–92 eKr.

Luku 28

Moosian pojat lähtevät saarnaamaan lamanilaisille. Moosia kääntää jerediläisten levyt kahta näkijänkiveä käyttäen. Noin 92 eKr.

Luku 29

Moosia ehdottaa, että kuninkaan sijaan valittaisiin tuomareita. Väärämieliset kuninkaat johdattavat kansansa syntiin. Alma nuorempi valitaan ylituomariksi kansan äänellä. Hän on myös kirkon ylipappi. Alma vanhempi ja Moosia kuolevat. Noin 92–91 eKr.