O Le Tusi a Mosaea

Mosaea 

Mataupu 1

Ua aoao e le Tupu o Peniamina ona atalii i le gagana ma valoaga a o latou tamā—Ua faasaoina la latou tapuaiga ma a latou tumalamalama ona o talafaamaumau sa tusia i papatusi eseese—Ua filifilia Mosaea e avea ma tupu ma ua tuu atu i ai le tausiga o talafaamaumau ma isi mea. E tusa o le 130–124 T.L.M.

Mataupu 2

Ua lauga atu le Tupu o Peniamina i lona nuu—Ua toe faamatala mai e ia le tutusa, le saʼo, ma le faaleagaga o lana nofoaiga—Ua fautuaina e ia i latou ia auauna atu i lo latou Tupu Faalelagi—O i latou o e e fouvale faatautee i le Atua o le a mafatia i le mafatia e pei o le afi e lē matineia. E tusa o le 124 T.L.M.

Mataupu 3

Ua faaauau pea e le Tupu o Peniamina lana lauga—O le a auauna atu le Alii Mamana Aoao i totonu o tagata i se fale apitaga omea—O le a sau le toto mai pu afu uma aʼo togiola o ia mo agasala a le lalolagi—Ua nao lona suafa lava e oo mai ai le olataga—E mafai e tagata ona tuu ese le tagata natura ma avea ma Tagata Paia e ala i le Togiola—O le mafatia o e amioleaga o le a pei o se lepa afi ma le teiō. E tusa o le 124 T.L.M.

Mataupu 4

Ua faaauau pea e le Tupu o Peniamina lana lauga—E oo mai le olataga ona o le Togiola—Ia talitonu i le Atua ina ia faaolaina ai—Ia taofi le faamagaloina o au agasala e ala i le faamaoni—Faasoa atu au mea i e matitiva—Ia fai mea uma i le poto ma le faatulagaga tatau. E tusa o le 124 T.L.M.

Mataupu 5

E avea le Au Paia ma atalii ma afafine o Keriso e ala i le faatuatua—Ona valaau ai lea o i latou i le suafa o Keriso—Ua apoapoai atu le Tupu o Peniamina ia te i latou ia tutumau ma lē masiʼiʼese mai galuega lelei. E tusa o le 124 T.L.M.

Mataupu 6

Ua faamaumau e le Tupu o Peniamina igoa o tagata o le nuu ma tofia faitaulaga e aoao i latou—Ua nofotupu Mosaea o se tupu amiotonu. E tusa o le 124–121 T.L.M.

Mataupu 7

Ua maua e Amona le nuu o Liae-Nifae, lea o avea ai Limae ma tupu—Ua pologa le nuu o Limae ia sa Lamanā—Ua faamatala mai e Limae lo latou talafaasolopito—Sa molimau mai se perofeta (o Apinati) o Keriso o le Atua ma le Tamā o mea uma—O i latou o e luluina le eleelea latou te seleseleina le asiosio, ae o i latou o e tuu atu lo latou faalagolago i le Alii o le a laveaiina. E tusa o le 121 T.L.M.

Mataupu 8

Ua aoao e Amona le nuu o Limae—Ua iloa e ia e uiga i papatusi sa Iaretō e lua sefulu fa—E mafai ona faaliliu e tagatavāai talafaamaumau anamua—E leai se meaalofa e sili atu i le tagatavāai. E tusa o le 121 T.L.M.

O le Talafaamaumau a Senifa—O se tala i lona nuu, mai le taimi na latou tuua ai le laueleele o Saraʼemila seia oo mai i le taimi na laveaiina ai i latou mai lima o sa Lamanā.

E aofia ai le mataupu 9 e oo i le 22.

Mataupu 9

Ua taitai atu e Senifa se vaega o tagata mai Saraʼemila e nonofo i le laueleele o Liae-Nifae—Ua faataga i latou e le tupu o sa Lamanā e fai mo o latou tofi le laueleele—Ua faia se taua i le va o sa Lamanā ma le nuu o Senifa. E tusa o le 200–187 T.L.M.

Mataupu 10

Ua oti le tupu o Lamana—Ua ʼaivao ma feʼai ma talitonu ona tagata i uputuu sese—Ua manumalo Senifa ma lona nuu e faasaga ia te i latou. E tusa o le 187–160 T.L.M.

Mataupu 11

Ua pule le Tupu o Noa i le amioleaga—Ua fiafia o ia i le olaga faasoesā ma ana avā ma ana palake—Ua vavalo Apinati o le a ave le nuu i le pologa—Ua sailia lona ola e le Tupu o Noa. E tusa o le 160–150 T.L.M.

Mataupu 12

Ua falepuipui Apinati ona o lona vavalo atu o le faafanoga o le nuu ma le oti o le Tupu o Noa—Ua sii mai e faitaulaga pepelo tusitusiga paia ma faafoliga mai o loo latou tausia tulafono a Mose—Ua amata e Apinati ona aoaoina i latou i Tulafono e Sefulu. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 13

Ua puipuia Apinati i se mana paia—Ua aoao atu e ia Tulafono e Sefulu—E le nao le tulafono a Mose e ala mai ai le olataga—O le a faia e le Atua lava ia se togiola ma togiolaina ona tagata. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 14

Ua tautala Isaia e uiga i le Mesia—Ua faamatala mai le faamaasiasiina ma mafatiaga o le Mesia—Ua tuu atu e ia lona agaga o se taulaga mo agasala ma faia le puluvaga mo e solitulafono—Faatusatusa i le Isaia 53. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 15

O le ala ua avea ai Keriso o le Tamā ma le Alo—O le a faia e ia le aiʼoiga ma tauave solitulafono a ona tagata—O i latou ma perofeta paia uma lava o ana fanau ia—Ua faataunuu e ia le Toetutu—E maua e fanau laiti le ola e faavavau. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 16

E togiola e le Atua tagata mai lo latou tulaga se ma paʼū—O i latou o e ua faaletino e tumau pea e peiseai ua leai se togiola ua faia—Ua aumai e Keriso se toetutu i le ola e le gata po o i le malaia e le gata. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 17

Ua talitonu Alema ma ua tusi e ia upu a Apinati—Ua mafatia Apinati i le oti i le afi—Ua valoia e ia faamaʼi ma le oti i le afi i luga o e na fasiotia o ia. E tusa o le 148 T.L.M.

Mataupu 18

Ua talai atu faalilolilo Alema—Ua faatu mai e ia le feagaiga o le papatisoga ma faia papatisoga i vai o Mamona—Ua faatulaga e ia le Ekalesia a Keriso ma faauu faitaulaga—Ua latou tausi i latou lava ma aoao le nuu—Ua sosola Alema ma ona tagata i le vao mai le Tupu o Noa. E tusa o le 147–145 T.L.M.

Mataupu 19

Ua saili Kitiona e fasioti le Tupu o Noa—Ua osofaia e sa Lamanā le laueleele—Ua oti le Tupu o Noa i le afi—Ua nofotupu Limae o se monaki puleesea. E tusa o le 145–121 T.L.M.

Mataupu 20

Ua ave faamalosi e faitaulaga a Noa ni isi o afafine o sa Lamanā—Ua sii taua mai sa Lamanā i luga o Limae ma lona nuu—Ua teena ma faamalilieina autau a sa Lamanā. E tusa o le 145–143 T.L.M.

Mataupu 21

Ua taia ma faatoilaloina le nuu o Limae e sa Lamanā—Ua feiloaʼi le nuu o Limae ma Amona ma ua faaliliuina—Ua latou taʼu atu ia Amona e uiga i papatusi e lua sefulu fa o sa Iaretō. E tusa o le 122–121 T.L.M.

Mataupu 22

Ua faia fuafuaga mo le nuu e sosola ese ai mai le pologa ia sa Lamanā—Ua faaonanā sa Lamanā—Ua sosola le nuu, ua toe foi atu i Saraʼemila, ma ua i lalo o le pule a le Tupu o Mosaea. E tusa o le 121–120 T.L.M.

O se tala ia Alema ma tagata o le Alii, o e na tutuli i le vao e le nuu o le Tupu o Noa.

E aofia ai le mataupu 23 ma le 24.

Mataupu 23

Ua teena e Alema le avea o ia ma tupu—Ua auauna atu o ia o se faitaulaga sili—Ua aoai e le Alii lona nuu, ma ua manumalo sa Lamanā i le laueleele o Helama—O Amulona, le taitai o faitaulaga amioleaga a Noa, ua pule o ia i lalo o le pule a le monaki sa Lamanā. E tusa o le 145–121 T.L.M.

Mataupu 24

Ua sauaina e Amulona ia Alema ma lona nuu—O le a fasiotia i latou pe a latou tatalo—Ua faia e le Alii a latou avega e pei ua māmā—Ua laveai e ia i latou mai le pologa, ma ua latou foi atu i Saraʼemila. E tusa o le 145–120 T.L.M.

Mataupu 25

O e na tupuga mai ia Moleka sa i Saraʼemila ua avea ma sa Nifaē—Ua latou malamalama i le nuu o Alema ma le nuu o Senifa—Ua papatiso Limae ma lona nuu uma e Alema—Ua tuu atu e Mosaea le pule ia Alema e faatu ai le Ekalesia a le Atua. E tusa o le 120 T.L.M.

Mataupu 26

E toatele tagata o le Ekalesia ua taitai atu i le agasala e tagata lē talitonu—Ua folafola mai ia Alema le ola e faavavau—O i latou o e salamo ma papatiso latou te maua le faamagaloga—O tagata agasala o le Ekalesia o e ua salamo ma taʼutino atu a latou agasala ia Alema ma le Alii o le a faamagaloina; a lē o lea, o le a lē faitauina i latou faatasi ma tagata o le Ekalesia. E tusa o le 120–100 T.L.M.

Mataupu 27

Ua faasa e Mosaea sauaga ma poloaiina le tutusa—Ua saili Alema le Itiiti, ma atalii e toafa o Mosaea, e lepeti le Ekalesia—Ua afio mai se agelu ma poloaiina i latou ia tuu lo latou ala leaga—Ua taia Alema i le gūgū—E ao ona toe fanauina tagata uma ina ia latou maua le olataga—Ua folafola atu e Alema ma atalii o Mosaea tala fiafia. E tusa o le 100–92 T.L.M.

Mataupu 28

Ua o atu atalii o Mosaea e talai i sa Lamanā—Ua faaliliu e Mosaea papatusi o sa Iaretō i maʼa vaai e lua. E tusa o le 92 T.L.M.

Mataupu 29

Ua fautua mai e Mosaea ia filifilia ni faamasino e sui i le tulaga o se tupu—O tupu e lē amiotonu latou te taitaia o latou nuu i le agasala—Ua filifilia Alema le Itiiti e fai ma faamasino sili i le leo o le nuu—O ia foi o le faitaulaga sili i le Ekalesia—Ua maliliu Alema le Matua ma Mosaea. E tusa o le 92–91 T.L.M.