Hoofstuk 1

Omni, Amaron, Gémis, Abinadom, en Amaleki, elkeen op sy beurt, hou die kronieke by—Mosia ontdek die volk van Zarahemla wat van Jerusalem gekom het in die dae van Sedekía—Mosia word koning gemaak oor hulle—Die afstammelinge van Mulek in Zarahemla het Coriantumr ontdek, die laaste van die Jerediete—Koning Benjamin volg Mosia op—Mense moet hulle siele offer as ’n offerande aan Christus. Ongeveer 323–130 v.C.