Kapitulli 1

Omni, Amaroni, Çemishi, Abinadomi dhe Amaleki, secili në radhë, mbajnë analet—Mosia zbulon popullin e Zarahemlës që erdhi nga Jeruzalemi në ditët e Zedekias—Mosia bëhet mbret mbi ta—Pasardhësit e Mulekut në Zarahemla kishin zbuluar Koriantumrin, të fundin e Jareditëve—Mbreti Beniamin pason Mosian—Njerëzit duhet të ofrojnë shpirtrat e tyre si një dhuratë ndaj Krishtit. Rreth 323–130 para K.