Глава 1

Омний, Амарон, Хамис, Авинадом и Амаликий, всички поред съхраняват летописите. Мосия открива народа на Зарахемла, който идва от Ерусалим в дните на Седекия. Мосия е направен техен цар. Потомците на Мулик в Зарахемла откриват Кориантумър, последният от яредитите. Цар Вениамин наследява трона от Мосия. Човеците трябва да принесат душите си като приношение на Христа. Около 323–130 г. пр. Хр.