Kapitola 1

Omni, Amaron, Chemiš, Abinadom a Amaleki, jeden po druhém, vedou záznamy – Mosiáš objevuje lid Zarahemlův, který přišel z Jeruzaléma za dnů Sedechiášových – Mosiáš se stává jejich králem – Potomci Mulekovi v Zarahemle objevili Koriantumra, posledního z Jareditů – Král Beniamin nastupuje po Mosiášovi – Lidé mají obětovati svou duši jako oběť Kristu. Kolem roku 323–130 př. Kr.