Kapitel 1

Omni, Amaron, Kemish, Abinadom og Amaleki fører optegnelserne efter tur – Mosija opdager Zarahemlas folk, der kom fra Jerusalem i Sidkijas dage – Mosija gøres til konge over dem – Muleks efterkommere i Zarahemla havde fundet Coriantumr, den sidste af jereditterne – Kong Benjamin efterfølger Mosija – Mennesker bør bringe deres sjæl som et offer til Kristus. Omkring 323–130 f.Kr.