Luku 1

Omni, Amaron, Kemis, Abinadom ja Amaleki pitävät kukin vuorollaan aikakirjoja. Moosia löytää Sarahemlan kansan, joka tuli Jerusalemista Sidkian aikana. Moosiasta tehdään heidän kuninkaansa. Sarahemlassa asuneet Mulekin jälkeläiset olivat löytäneet Koriantumrin, viimeisen jerediläisen. Kuningas Benjamin tulee Moosian seuraajaksi. Ihmisten tulee uhrata sielunsa uhriksi Kristukselle. Noin 323–130 eKr.