Hoofdstuk 1

Omni, Amaron, Chemish, Abinadom en Amaleki houden ieder op hun beurt de kronieken bij — Mosiah ontdekt het volk van Zarahemla, dat in de dagen van Zedekia uit Jeruzalem was gekomen — Mosiah wordt tot koning over hen uitgeroepen — De afstammelingen van Mulek in Zarahemla hadden Coriantumr, de laatste van de Jaredieten, gevonden — Koning Benjamin volgt Mosiah op — De mensen dienen hun ziel als offerande aan Christus aan te bieden. Ongeveer 323–130 v.C.