Mormoni Raamat

Teine testament Jeesusest Kristusest

Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik

USA, Utah, Salt Lake City 2011