Drukāt
Sūtīt saiti

Mormona Grāmata

Vēl Viena Liecība Par Jēzu Kristu

Izdevusi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Soltleiksitija, Jūta, ASV