Die Woorde van Mormon

 

Hoofstuk 1

Mormon verkort die groot plate van Nefi—Hy voeg die klein plate by die ander plate—Koning Benjamin vestig vrede in die land. Ongeveer 385 n.C.