Kapitulli 1

Mormoni përmbledh fletët e mëdha të Nefit—Ai vendos fletët e vogla me fletët e tjera—Mbreti Beniamin vendos paqe në tokë. Rreth 385 pas K.