Словата на Мормон

 

Глава 1

Мормон съкращава големите плочи на Нефи. Той слага малките плочи при другите плочи. Цар Вениамин установява мир в страната. Около 385 г. от Хр.