Kapitola 1

Mormon zkracuje velké desky Nefiovy – Připojuje malé desky k dalším deskám – Král Beniamin zjednává v zemi mír. Kolem roku 385 po Kr.