Գլուխ 1

Մորմոնը կրճատում է Նեփիի մեծ թիթեղները – Նա դնում է փոքր թիթեղները մյուս թիթեղների հետ – Բենիամին թագավորը երկրում խաղաղություն է հաստատում: Մոտ 385թ. Ք.ծ.հ.: