Pasal 1

Mormon meringkas lempengan-lempengan besar Nefi—Dia menempatkan lempengan-lempengan kecil bersama lempengan-lempengan yang lain—Raja Benyamin menegakkan kedamaian di tanah itu. Kira-kira tahun 385 M.