მორმონის წიგნი
    კიდევ ერთი დამოწმება იესო ქრისტეს შესახებ