Het Boek
van
Mormon

Eveneens een testament aangaande Jezus Christus