Amang’ana
    Achorire Korwa
    Ase Ebuku
    Ya Mormoni

    Okobwatana Konde Kwa Yeso Kristo