Nauk i savezi

  Odsjeci 

  Odsjek 1

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, 1. studenoga 1831., tijekom posebnog sabora starješina Crkve održanog u Hiramu, Ohio. Mnogo objava bijaše primljeno od Gospoda prije ovog vremena, a sabiranje njihovo radi objavljivanja u obliku knjige bijaše jedan od poglavitih predmeta odobrenih na saboru. Ovaj odsjek čini Gospodov predgovor naucima, savezima i zapovijedima danim u ovoj rasporedbi.

  1–7, Glas upozorenja ide svim ljudima; 8–16, Otpadništvo i opačina prethode Drugom dolasku; 17–23, Joseph Smith je pozvan vratiti na zemlju Gospodnje istine i moći; 24–33, Mormonova knjiga iznesena je na vidjelo i istinita je Crkva uspostavljena; 34–36, Mir će biti uzet sa zemlje; 37–39, Istražujte ove zapovijedi.

  Odsjek 2

  Izvadak iz povijesti Josepha Smitha koji iznosi riječi anđela Moronija Josephu Smithu, proroku, u kući prorokova oca u Manchesteru, New York, uvečer 21. rujna 1823. Moroni bijaše posljednji u dugom nizu povjesničara koji izradiše zapis što je sad pred svijetom kao Mormonova knjiga (usporedi Malahija 3:23–24; također odsjeke 27:9; 110:13–16 i 128:18).

  1, Ilija će objaviti svećeništvo; 2–3, Obećanja otaca posađena su u srcima djece.

  Odsjek 3

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u srpnju 1828., gledom na gubitak 116 stranica rukopisa prevedenih iz prvog dijela Mormonove knjige koji bijaše nazvan knjiga Lehijeva. Prorok je nerado dopustio da ove stranice prijeđu iz njegovog skrbništva k Martinu Harrisu, koji je služio kratko vrijeme kao pisar pri prevođenju Mormonove knjige. Objava bijaše dana kroz Urim i Tumim (vidi odsjek 10).

  1–4, Gospodinov je tijek jedan vječiti slijed; 5–15, Joseph Smith se mora pokajati ili će izgubiti dar prevođenja; 16–20, Mormonova knjiga izlazi na vidjelo kako bi spasila potomstvo Lehijevo.

  Odsjek 4

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, ocu njegovom Josephu Smithu st. u Harmonyju, Pennsylvania, u veljači 1829.

  1–4, Neustrašiva služba spašava Gospodinove službenike; 5–6, Božanske odlike osposobljuju ih za službeništvo; 7, Ono što je Božje mora se tražiti.

  Odsjek 5

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u ožujku 1829., na zahtjev Martina Harrisa.

  1–10, Ovaj će naraštaj primiti Gospodnju riječ kroz Josepha Smitha; 11–18, Tri će svjedoka posvjedočiti o Mormonovoj knjizi; 19–20, Riječ Gospodnja bit će potvrđena kao u prethodnim vremenima; 21–35, Martin Harris može se pokajati i biti jedan od svjedoka.

  Odsjek 6

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Oliver Cowdery započeo je svoj posao kao pisar u prevođenju Mormonove knjige 7. travnja 1829. On već bijaše primio božansko očitovanje o istinitosti prorokova svjedočanstva gledom na ploče na kojima bijaše urezan zapis Mormonove knjige. Prorok je zapitao Gospoda kroz Urim i Tumim i primio ovaj odgovor.

  1–6, Radnici na Gospodnjoj njivi stječu spasenje; 7–13, Nema dara većega od dara spasenja; 14–27, Svjedočanstvo o istinitosti dolazi moću Duha; 28–37, Oslonite se na Krista i činite dobro neprestance.

  Odsjek 7

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829., kad oni zapitaše kroz Urim i Tumim o tome je li Ivan, ljubljeni učenik, ostao u tijelu ili je umro. Objava je prevedena verzija zapisa koji je Ivan izradio na pergamentu i sakrio.

  1–3, Ivan Ljubljeni živjet će dok Gospod ne dođe; 4–8, Petar, Jakov i Ivan obnašaju ključeve evanđelja.

  Odsjek 8

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Tijekom prevođenja Mormonove knjige Oliver, koji je nastavio služiti kao pisar, pišući po prorokovu diktatu, zaželje biti podaren darom prevođenja. Gospod je odgovorio na njegovu prošnju udjeljujući ovu objavu.

  1–5, Objava dolazi moću Duha Svetoga; 6–12, Spoznaja o otajstvima Božjim i moć prevođenja drevnih zapisa dolaze vjerom.

  Odsjek 9

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, u Harmonyju, Pennsylvania, u travnju 1829. Oliver je podučen da bude strpljiv, i ponukan da bude zadovoljan pisanjem, za sada, po diktatu prevoditelja, umjesto da pokušava prevoditi.

  1–6, Drugi drevni zapisi još trebaju biti prevedeni; 7–14, Mormonova knjiga prevodi se proučavanjem i duhovnom potvrdom.

  Odsjek 10

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, vjerojatno oko travnja 1829. iako su dijelovi možda primljeni još u ljeto 1828. U njoj Gospod obavještava Josepha o izmjenama koje opaki ljudi načiniše na 116 stranica rukopisa iz prijevoda knjige Lehijeve, u Mormonovoj knjizi. Ove se stranice rukopisa bijahu izgubile iz posjeda Martina Harrisa, kojemu arci bijahu privremeno povjereni (vidi zaglavlje odsjeka 3). Zla namisao bijaše pričekati očekivano novo prevođenje građe koju pokrivaju ukradene stranice, i tad osramotiti prevoditelja pokazujući nesuglasja stvorena izmjenama. Da je ovu opaku namjeru zamislio zli, i da je ona bila poznata Gospodu još dok Mormon, drevni nefijski povjesničar, bijaše izrađivao svoj sažetak sakupljenih ploča, pokazano je u Mormonovoj knjizi (vidi Riječi Mormonove 1:3–7).

  1–26, Sotona podjaruje opake ljude da se protive Gospodnjem djelu; 27–33, On nastoji uništiti duše ljudske; 34–52, Evanđelje treba ići Lamancima i svim narodima kroz Mormonovu knjigu; 53–63, Gospod će uspostaviti svoju Crkvu i svoje evanđelje među ljudima; 64–70, On će sabrati raskajane u svoju Crkvu i spasit će poslušne.

  Odsjek 11

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, bratu njegovom Hyrumu Smithu, u Harmonyju, Pennsylvania, u svibnju 1829. Ova objava bijaše primljena kroz Urim i Tumim kao odgovor na Josephovu prošnju i upit. Povijest Josepha Smitha navodi da ova objava bijaše primljena nakon obnove Aronovog svećeništva.

  1–6, Radnici u vinogradu steći će spasenje; 7–14, Traži mudrost, viči pokajanje, uzdaj se u Duha; 15–22, Obdržavaj zapovijedi i proučavaj Gospodnju riječ; 23–27, Ne niječi duh objave i proroštva; 28–30, Oni koji prime Krista postaju sinovi Božji.

  Odsjek 12

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Josephu Knightu st. u Harmonyju, Pennsylvania, u svibnju 1829. Joseph Knight povjerovao je izjavama Josepha Smitha o njegovom posjedovanju ploča Mormonove knjige i djelu prevođenja tada u postupku, i nekoliko je puta dao materijalnu pomoć Josephu Smithu i njegovom pisaru, što im je omogućilo da nastave s prevođenjem. Na zahtjev Josepha Knighta prorok je upitao Gospoda i primio objavu.

  1–6, Radnici u vinogradu steći će spasenje; 7–9, Svi koji žele i sposobni su mogu pomoći u Gospodinovu djelu.

  Odsjek 13

  Izvadak iz povijesti Josepha Smitha koji iznosi zaređenje proroka i Olivera Cowderyja u Aronovo svećeništvo blizu Harmonyja, Pennsylvania, 15. svibnja 1829. Zaređenje bijaše učinjeno rukama anđela koji se predstavi kao Ivan, onaj isti što se zove Ivan Krstitelj u Novom zavjetu. Anđeo objasni da on djeluje pod ravnanjem Petra, Jakova i Ivana, drevnih apostola koji obnašahu ključeve višega svećeništva, što se nazivaše svećeništvo Melkisedekovo. Obećanje bijaše dano Josephu i Oliveru da će im u pravo vrijeme ovo veće svećeništvo biti podijeljeno (vidi odsjek 27:7–8, 12).

  Izloženi su ključevi i moći Aronovog svećeništva.

  Odsjek 14

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Davidu Whitmeru u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. Obitelj Whitmer poče se veoma zanimati za prevođenje Mormonove knjige. Prorok se nastanio u domu Petera Whitmera st., gdje je prebivao sve dok djelo prevođenja ne bijaše privedeno kraju i dok autorsko pravo buduće knjige ne bijaše osigurano. Trojica Whitmerovih sinova, koji svi primiše svjedočanstvo o istinitosti djela, postadoše duboko zabrinuti oko pitanja svoje pojedinačne dužnosti. Ova objava i dvije sljedeće (odsjeci 15 i 16) bijahu dane kao odgovor na pitanje kroz Urim i Tumim. David Whitmer kasnije je postao jedan od trojice svjedoka za Mormonovu knjigu.

  1–6, Radnici u vinogradu steći će spasenje; 7–8, Vječni život najveći je od Božjih darova; 9–11, Krist je stvorio nebesa i zemlju.

  Odsjek 15

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Johnu Whitmeru u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. (vidi zaglavlje odsjeka 14). Poruka je prisno i dojmljivo osobna jer Gospod govori o onome što bijaše poznato samo Johnu Whitmeru i njemu. John Whitmer kasnije je postao jedan od osmorice svjedoka za Mormonovu knjigu.

  1–2, Gospodnja je ruka nad cijelom zemljom; 3–6, Propovijedati evanđelje i spašavati duše ono je što je od najveće vrijednosti.

  Odsjek 16

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Peteru Whitmeru ml. u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. (vidi zaglavlje odsjeka 14). Peter Whitmer ml. postao je poslije jedan od osmorice svjedoka za Mormonovu knjigu.

  1–2, Gospodnja je ruka nad cijelom zemljom; 3–6, Propovijedati evanđelje i spašavati duše ono je što je od najveće vrijednosti.

  Odsjek 17

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju, Davidu Whitmeru i Martinu Harrisu u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. prije njihovog razgledanja urezanih ploča što sadržavahu zapis Mormonove knjige. Joseph i njegov pisar Oliver Cowdery doznaše iz prevođenja ploča Mormonove knjige da će tri naročita svjedoka biti imenovana (vidi Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer i Martin Harris bijahu potaknuti nadahnutom željom da budu ta tri naročita svjedoka. Prorok je pitao kod Gospoda, i ova objava bijaše dana kao odgovor kroz Urim i Tumim.

  1–4, Vjerom će trojica svjedoka vidjeti ploče i druge svete predmete; 5–9, Krist svjedoči o božanskom podrijetlu Mormonove knjige.

  Odsjek 18

  Objava Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju i Davidu Whitmeru, dana u Fayetteu, New York, u lipnju 1829. Prema proroku ova je objava otkrila »poziv dvanaestorice apostola u ovim posljednjim danima, i također upute što se odnose na izgradnju Crkve.«

  1–5, Sveta pisma pokazuju kako izgraditi Crkvu; 6–8, Svijet sazrijeva u bezakonju; 9–16, Vrijednost je duša velika; 17–25, Kako bi stekli spasenje, ljudi moraju uzeti na sebe ime Kristovo; 26–36, Objavljeni su poziv i poslanje Dvanaestorice; 37–39, Oliver Cowdery i David Whitmer moraju pronaći Dvanaestoricu; 40–47, Kako bi stekli spasenje, ljudi se moraju pokajati, krstiti i obdržavati zapovijedi.

  Odsjek 19

  Objava dana po Josephu Smithu u Manchesteru, New York, vjerojatno u ljeto 1829. U svojoj povijesti prorok ju predstavlja kao »zapovijed od Boga, a ne od čovjeka, Martinu Harrisu, koju dade onaj koji je Vječan«.

  1–3, Krist ima svu moć; 4–5, Svi se ljudi moraju pokajati ili će trpjeti; 6–12, Vječna je kazna Božja kazna; 13–20, Krist je trpio za sve da oni ne bi trpjeli, ako se pokaju; 21–28, Propovijedaj evanđelje pokajanja; 29–41, Navješćuj radosnu vijest.

  Odsjek 20

  Objava o osnivanju i upravi Crkve, dana po Josephu Smithu, proroku, u Fayetteu, New York, ili u blizini. Dijelovi ove objave možda su dani još u ljeto 1829. Potpuna objava, poznata u to vrijeme kao Članci i savezi, vjerojatno je bila zabilježena ubrzo nakon 6. travnja 1830. (dana kada je Crkva bila osnovana). Prorok je napisao: »Mi dobismo od njega [Isusa Krista] sljedeće, duhom proroštva i objave; što nam ne dade samo mnogo obavijesti, već nam također pokaza točan datum u koji, u skladu s njegovom voljom i zapovijedi, moramo otpočeti s osnivanjem njegove Crkve još jednom ovdje na zemlji.«

  1–16, Mormonova knjiga dokazuje božansko podrijetlo djela posljednjih dana; 17–28, Potvrđeni su nauci o stvaranju, padu, pomirenju i krštenju; 29–37, Izneseni su zakoni koji upravljaju pokajanjem, opravdanjem, posvećenjem i krštenjem; 38–67, Dužnosti starješina, svećenika, učitelja i đakona navedene su sažeto; 68–74, Objavljene su dužnosti članova, blagoslivljanje djece i način krštenja; 75–84, Dane su sakramentalne molitve i pravila koja upravljaju članstvom u Crkvi.

  Odsjek 21

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Fayetteu, New York, 6. travnja 1830. Ova objava bijaše dana za osnivanja Crkve, naznačenog dana, u domu Petera Whitmera st. Šest je muškaraca, koji prethodno bijahu kršteni, sudjelovalo. Jednoglasno ove osobe izraziše svoju želju i odlučnost da je osnuju, u skladu sa zapovijedi Božjom (vidi odsjek 20). Oni također glasahu da će prihvatiti i podržati Josepha Smitha ml. i Olivera Cowderyja kao predsjedavajuće službenike Crkve. Polaganjem ruku Joseph tad zaredi Olivera za starješinu Crkve, i Oliver slično tome zaredi Josepha. Nakon posluživanja sakramenta Joseph i Oliver položiše ruke na sudionike pojedinačno radi udjeljivanja Duha Svetoga i radi potvrde svakoga kao člana Crkve.

  1–3, Joseph Smith je pozvan da bude vidjelac, prevoditelj, prorok, apostol i starješina; 4–8, Njegova će riječ voditi stvar sionsku; 9–12, Sveci će vjerovati njegovim riječima dok on govori pomoću Tješitelja.

  Odsjek 22

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Manchesteru, New York, 16. travnja 1830. Ova objava bijaše dana Crkvi kao posljedica nekih što se prethodno bijahu krstili, želeći se ujediniti s Crkvom bez ponovnog krštenja.

  1, Krštenje je novi i vječni savez; 2–4, Ovlašteno je krštenje neophodno.

  Odsjek 23

  Niz od pet objava danih po Josephu Smithu, proroku, u Manchesteru, New York, u travnju 1830., Oliveru Cowderyju, Hyrumu Smithu, Samuelu H. Smithu, Josephu Smithu st. i Josephu Knightu st. Kao rezultat usrdne želje od strane pet nabrojenih osoba da znaju svoje pojedinačne dužnosti, prorok je upitao Gospoda i primio objavu za svaku osobu.

  1–7, Ovi su rani učenici pozvani propovijedati, usrdno poticati i jačati Crkvu.

  Odsjek 24

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju u Harmonyju, Pennsylvania, u srpnju 1830. Premda manje od četiri mjeseca bijaše prošlo otkako Crkva bijaše osnovana, progon postade žestok, i vođe morahu potražiti sigurnost u privremenom povlačenju u osamu. Sljedeće tri objave bijahu dane u to vrijeme da ih osnaže, ohrabre i poduče.

  1–9, Joseph Smith je pozvan prevoditi, propovijedati i razlagati Sveta pisma; 10–12, Oliver Cowdery je pozvan propovijedati evanđelje; 13–19, Zakon je objavljen gledom na čudesa, kletve, otresanje prašine s nogu i putovanje bez kese ili torbe.

  Odsjek 25

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u srpnju 1830. (vidi zaglavlje odsjeka 24). Ova objava očituje volju Gospodnju Emmi Smith, prorokovoj ženi.

  1–6, Emma Smith, odabrana žena, pozvana je pomoći svome mužu i tješiti ga; 7–11, Također je pozvana pisati, razlagati Pisma, i izabrati pjesme; 12–14, Pjesma pravednika molitva je Gospodu; 15–16, Načela poslušnosti u ovoj objavi primjenjuju se na sve.

  Odsjek 26

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju i Johnu Whitmeru u Harmonyju, Pennsylvania, u srpnju 1830. (vidi zaglavlje odsjeka 24).

  1, Podučeni su proučavati Pisma i propovijedati; 2, Potvrđen je zakon zajedničke suglasnosti.

  Odsjek 27

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Harmonyju, Pennsylvania, u kolovozu 1830. U pripremi za bogoslužje za kojega se sakrament kruha i vina trebao posluživati Joseph pođe nabaviti vino. Susrete ga nebeski glasnik i on primi ovu objavu, dio koje bijaše zapisan tada, a ostatak sljedećeg rujna. Voda se sada koristi umjesto vina u sakramentalnim službama Crkve.

  1–4, Izneseni su znameni koji će se koristiti u blagovanju sakramenta; 5–14, Krist i sluge njegovi iz svih rasporedbi blagovat će od sakramenta; 15–18, Odjenite cijeli oklop Božji.

  Odsjek 28

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Oliveru Cowderyju u Fayetteu, New York, u rujnu 1830. Hiram Page, član Crkve, imao je određeni kamen i tvrdio je da prima objave pomoću njega gledom na izgradnju Siona i red u Crkvi. Nekoliko je članova bilo obmanuto tim tvrdnjama, a čak su i na Olivera Cowderyja pogrešno utjecale. Neposredno prije zakazanog sabora prorok je žarko upitao Gospoda gledom na to i uslijedila je ova objava.

  1–7, Joseph Smith obnaša ključeve otajstava i samo on prima objave za Crkvu; 8–10, Oliver Cowdery treba propovijedati Lamancima; 11–16, Sotona je obmanuo Hirama Pagea i dao mu lažne objave.

  Odsjek 29

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u nazočnosti šestorice starješina u Fayetteu, New York, u rujnu 1830. Ova objava bijaše dana nekoliko dana prije sabora koji otpoče 26. rujna 1830.

  1–8, Krist okuplja svoje odabrane; 9–11, Njegov dolazak uvodi Tisućljetnicu; 12–13, Dvanaestorica će suditi cijelom Izraelu; 14–21, Znakovi, pošasti i pustošenja prethodit će Drugom dolasku; 22–28, Zadnje uskrsnuće i posljednji sud slijede nakon Tisućljetnice; 29–35, Sve je duhovno Gospodu; 36–39, Đavao i njegove vojske bijahu istjerani s neba kako bi iskušali čovjeka; 40–45, Pad i Pomirenje donose spasenje; 46–50, Mala su djeca otkupljena kroz Pomirenje.

  Odsjek 30

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Davidu Whitmeru, Peteru Whitmeru ml. i Johnu Whitmeru u Fayetteu, New York, u rujnu 1830., nakon trodnevnog sabora u Fayetteu, no prije nego što se crkveni starješine raziđoše. U početku je ovaj materijal bio objavljen kao tri objave; prorok ga je spojio u jedan odsjek za izdanje Nauka i saveza iz 1835.

  1–4, David Whitmer je ukoren, jer nije služio marljivo; 5–8, Peter Whitmer ml. treba pratiti Olivera Cowderyja na misiji k Lamancima; 9–11, John Whitmer je pozvan propovijedati evanđelje.

  Odsjek 31

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Thomasu B. Marshu, u rujnu 1830. Prilika bijaše neposredno nakon sabora Crkve (vidi zaglavlje odsjeka 30). Thomas B. Marsh bijaše kršten ranije toga mjeseca, i bijaše zaređen za starješinu u Crkvi prije nego što ova objava bijaše dana.

  1–6, Thomas B. Marsh je pozvan propovijedati evanđelje i pruženo mu je uvjerenje o dobrobiti njegove obitelji; 7–13, Savjetovano mu je da bude strpljiv, da se moli uvijek i slijedi Tješitelja.

  Odsjek 32

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Parleyju P. Prattu i Zibi Petersonu, u Manchesteru, New York, početkom listopada 1830. Veliko zanimanje i želje osjećahu starješine gledom na Lamance, o čijim predskazanim blagoslovima Crkva bijaše doznala iz Mormonove knjige. Kao posljedica, prošnja bijaše upućena da Gospod izrazi svoju volju o tome trebaju li starješine biti poslani u ovo vrijeme k indijanskim plemenima na zapadu. Objava je uslijedila.

  1–3, Parley P. Pratt i Ziba Peterson pozvani su propovijedati Lamancima i pratiti Olivera Cowderyja i Petera Whitmera ml; 4–5, Oni se trebaju moliti za razumijevanje Svetih pisama.

  Odsjek 33

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Ezri Thayreu i Northropu Sweetu u Fayetteu, New York, u listopadu 1830. Predstavljajući ovu objavu povijest Josepha Smitha potvrđuje da je »Gospod… uvijek spreman podučiti one koji marljivo traže u vjeri«.

  1–4, Radnici su pozvani navješćivati evanđelje u jedanaesti sat; 5–6, Crkva je uspostavljena i odabrani će biti sabrani; 7–10, Pokajte se, jer kraljevstvo je nebesko nadomak; 11–15, Crkva je izgrađena na stijeni evanđelja; 16–18, Pripravite se za dolazak Zaručnika.

  Odsjek 34

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Orsonu Prattu u Fayetteu, New York, 4. studenoga 1830. Bratu Prattu tada bijaše devetnaest godina. Obratio se i krstio kad je prvi put čuo propovijedanje obnovljenog evanđelja od svog starijeg brata, Parleyja P. Pratta, šest tjedana prije. Ova objava bijaše primljena u domu Petera Whitmera st.

  1–4, Vjerni postaju sinovi Božji kroz Pomirenje; 5–9, Propovijedanje evanđelja pripravlja put za Drugi dolazak; 10–12, Proroštvo dolazi moću Duha Svetoga.

  Odsjek 35

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Fayetteu, New York, ili blizu njega, 7. prosinca 1830. U to vrijeme prorok bijaše zauzet gotovo svakodnevno izradom prijevoda Biblije. Prijevod bijaše započet najranije u lipnju 1830., te su i Oliver Cowdery i John Whitmer služili kao pisari. Budući da sada bijahu pozvani na druge dužnosti, Sidney Rigdon bijaše pozvan božanskim imenovanjem da služi kao prorokov pisar u ovome djelu (vidi stih 20). Kao predgovor zapisu o ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »U prosincu Sidney Rigdon dođe [iz Ohia] pitati Gospoda, a s njim dođe Edward Partridge… Ubrzo nakon dolaska ove dvojice braće ovako govoraše Gospod.«

  1–2, Kako ljudi mogu postati sinovi Božji, 3–7, Sidney Rigdon pozvan je krstiti i podjeljivati Duha Svetoga; 8–12, Znaci i čudesa čine se vjerom; 13–16, Gospodnji će sluge mlatiti narode moću Duha; 17–19, Joseph Smith obnaša ključeve otajstava; 20–21, Odabrani će podnijeti dan Gospodnjeg dolaska; 22–27, Izrael će biti spašen.

  Odsjek 36

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Edwardu Partridgeu, blizu Fayettea, New York, 9. prosinca 1830. (vidi zaglavlje odsjeka 35). Povijest Josepha Smitha navodi da je Edward Partridge »uzorak pobožnosti, i jedan od Gospodinovih velikih ljudi«.

  1–3, Gospod polaže ruku svoju na Edwarda Partridgea rukom Sidneyja Rigdona; 4–8, Svaki čovjek koji primi evanđelje i svećeništvo treba biti pozvan poći i propovijedati.

  Odsjek 37

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, blizu Fayettea, New York, u prosincu 1830. Ovdje je dana prva zapovijed gledom na sabiranje u ovoj rasporedbi.

  1–4, Sveci su pozvani sabirati se u Ohiu.

  Odsjek 38

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Fayetteu, New York, 2. siječnja 1831. Prilika bijaše sabor Crkve.

  1–6, Krist stvori sve; 7–8, On je posred svojih svetaca koji će ga uskoro vidjeti; 9–12, Svako je tijelo iskvareno pred njim; 13–22, On sačuva zemlju obećanu za svoje svece u vremenu i u vječnosti; 23–27, Svecima je zapovjeđeno da budu jedno i cijene jedan drugoga kao braća; 28–29, Ratovi su predskazani; 30–33, Svecima će biti dana moć s visina i oni će poći među sve narode; 34–42, Crkvi je zapovjeđeno da se skrbi za siromašne i potrebite te da traži bogatstva vječnosti.

  Odsjek 39

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Jamesu Covelu, u Fayetteu, New York, 5. siječnja 1831. James Covel, koji je bio metodistički svećenik oko četrdeset godina, sklopio je savez s Gospodom da će se pokoriti svakoj naredbi koju mu Gospod dadne po Josephu proroku.

  1–4, Sveci imaju moć postati sinovi Božji; 5–6, Primiti evanđelje znači primiti Krista; 7–14, Jamesu Covelu zapovjeđeno je da se krsti i radi u Gospodnjem vinogradu; 15–21, Gospodnji sluge trebaju propovijedati evanđelje prije Drugog dolaska; 22–24, Oni koji prime evanđelje bit će sabrani u vremenu i u vječnosti.

  Odsjek 40

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Fayetteu, New York, 6. siječnja 1831. Prije zapisa ove objave prorokova povijest navodi: »Budući da je James [Covel] odbacio riječ Gospodnju i vratio se svojim prijašnjim načelima i ljudima, Gospod je dao meni i Sidneyju Rigdonu sljedeću objavu.« (vidi odsjek 39)

  1–3, Strah od progona i brige svjetovne uzrokuju odbacivanje evanđelja.

  Odsjek 41

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Crkvi u Kirtlandu, Ohio, 4. veljače 1831. Ova objava podučava proroka i starješine Crkve da se mole kako bi primili Božji »zakon« (vidi odsjek 42). Joseph Smith je upravo bio stigao u Kirtland iz New Yorka, i Leman Copley, član Crkve iz obližnjeg Thompsona, Ohio, »zatražio je od brata Josepha i Sidneyja [Rigdona] … da žive s njim i on će im pribaviti dom i zalihe«. Sljedeća objava pojašnjava gdje su Joseph i Sidney trebali živjeti, i također poziva Edwarda Partridgea da bude prvi biskup Crkve.

  1–3, Starješine će upravljati Crkvom duhom objave; 4–6, Pravi će učenici primati i obdržavati Gospodnji zakon; 7–12, Edward Partridge imenovan je biskupom Crkve.

  Odsjek 42

  Objava dana u dva dijela po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 9. i 23. veljače 1831. Prvi dio, koji se sastoji od stihova 1 do 72, bijaše primljen u nazočnosti dvanaestorice starješina i kao ispunjenje Gospodnjega obećanja prethodno danog da će »zakon« biti dan u Ohiu (vidi odsjek 38:32). Drugi dio sastoji se od stihova 73 do 93. Prorok posebno navodi ovu objavu kao »prihvaćanje zakona Crkve«.

  1–10, Starješine su pozvani propovijedati evanđelje, krstiti obraćenike i graditi Crkvu; 11–12, Oni moraju biti pozvani i zaređeni i trebaju podučavati načela evanđelja koja se nalaze u Svetim pismima; 13–17, Trebaju podučavati i prorokovati moću Duha; 18–29, Svecima je zapovjeđeno da ne ubijaju, kradu, lažu, požudno žele nešto, čine preljub, ili govore zlo protiv drugih; 30–39, Izloženi su zakoni koji upravljaju posvećenjem imovine; 40–42, Osuđuju se oholost i dokonost; 43–52, Bolesni trebaju biti iscijeljeni kroz posluživanje i pomoću vjere; 53–60, Sveta pisma upravljaju Crkvom i treba ih proglašavati svijetu; 61–69, Mjesto Novog Jeruzalema i otajstva kraljevstva bit će otkriveni; 70–73, Posvećene imovine trebaju se koristiti za uzdržavanje crkvenih službenika; 74–93, Izloženi su zakoni koji upravljaju bludništvom, preljubom, ubojstvima, krađom i priznanjem grijeha.

  Odsjek 43

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, u veljači 1831. U to vrijeme neke članove Crkve uznemiriše ljudi što se lažno predstavljahu kao objavitelji. Prorok upita Gospoda i primi ovu poruku upućenu starješinama Crkve. Prvi se dio bavi pitanjima crkvene uprave; drugi dio sadrži upozorenje koje starješine trebaju dati narodima zemlje.

  1–7, Objave i zapovijedi dolaze jedino kroz onoga koji je postavljen; 8–14, Sveci su posvećeni postupajući u svoj svetosti pred Gospodom; 15–22, Starješine su poslani vikati pokajanje i pripraviti ljude za veliki dan Gospodnji; 23–28, Gospod poziva ljude vlastitim glasom svojim i kroz sile prirode; 29–35, Doći će tisućljetnica i vezivanje Sotone.

  Odsjek 44

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Kirtlandu, Ohio, u drugoj polovini veljače 1831. Udovoljavajući zahtjevu ovdje iznesenom Crkva odredi da se sabor održi početkom sljedećeg mjeseca lipnja.

  1–3, Starješine se trebaju skupiti na saboru; 4–6, Oni se trebaju organizirati prema zakonima zemlje i skrbiti se za siromašne.

  Odsjek 45

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Crkvi, u Kirtlandu, Ohio, 7. ožujka 1831. Kao uvod zapisu o ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi da »u ovo doba Crkve … mnoga lažna izvješća … i lude priče bijahu objavljeni … i prošireni … kako bi spriječili ljude da istražuju djelo, to jest prihvate vjeru… No, na radost svetaca … primih sljedeće«.

  1–5, Krist je naš zagovornik kod Oca; 6–10, Evanđelje je glasnik koji će pripraviti put pred Gospodom; 11–15, Gospod primi k sebi Henoka i njegovu braću; 16–23, Krist objavi znakove svojeg dolaska kako bijahu dani na Maslinskoj gori; 24–38, Evanđelje će biti obnovljeno, vremena pogana bit će ispunjena, a bolest pustošenja prekrit će zemlju; 39–47, Znaci, čudesa i Uskrsnuće pratit će Drugi dolazak; 48–53, Krist će stajati na Maslinskoj gori, a Židovi će vidjeti rane na njegovim rukama i nogama; 54–59, Gospod će vladati tijekom Tisućljetnice; 60–62, Proroku je naloženo da započne prevođenje Novog zavjeta, čime će važni podaci biti otkriveni; 63–75, Svecima je zapovjeđeno da se saberu i izgrade Novi Jeruzalem, kojemu će se ljudi iz svih naroda stjecati.

  Odsjek 46

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Crkvi u Kirtlandu, Ohio, 8. ožujka 1831. U ovo rano doba Crkve jedinstveni uzorak za vođenje crkvenih službi još se nije razvio. Međutim, običaj puštanja samo članova i iskrenih istraživača na sakramentalne sastanke i druga okupljanja Crkve postao je ponešto općenit. Ova objava izražava volju Gospodnju gledom na upravljanje i vođenje sastanaka i njegovo vodstvo o traženju i raspoznavanju darova Duha.

  1–2, Starješine trebaju voditi sastanke kako ih Sveti Duh bude vodio; 3–6, Tragači za istinom ne smiju biti isključeni sa sakramentalnih službi; 7–12, Ištite od Boga i tražite darove Duha; 13–26, Dano je nabrajanje nekih od ovih darova; 27–33, Crkvenim je vođama dana moć da razlučuju darove Duha.

  Odsjek 47

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 8. ožujka 1831. John Whitmer, koji je već služio kao prorokov bilježnik, u početku je oklijevao kad je od njega bilo zatraženo da služi kao povjesničar i zapisničar Crkve, zamjenjujući Olivera Cowderyja. Napisao je: »Radije ne bih to činio, ali opazio sam da volja Gospodnja treba biti izvršena, i ako on to želi, ja želim da on to očituje kroz Josepha vidioca.« Nakon što je Joseph Smith primio ovu objavu, John Whitmer je prihvatio svoju dodijeljenu službu i služio u njoj.

  1–4, John Whitmer je određen da vodi povijest Crkve i piše za proroka.

  Odsjek 48

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 10. ožujka 1831. Prorok je zapitao Gospoda o načinu postupanja pri nabavljanju zemljištā za naseljavanje svetaca. Ovo bijaše važno pitanje s obzirom na seobu članova Crkve iz istočnih Sjedinjenih Država, u poslušnosti Gospodnjoj naredbi da se skupe u Ohiu (vidi odsjeke 37:1–3; 45:64).

  1–3, Sveci u Ohiu trebaju dijeliti svoje zemlje sa svojom braćom; 4–6, Sveci trebaju kupovati zemlje, graditi grad, i slijediti savjet svojih predsjedavajućih službenika.

  Odsjek 49

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Sidneyju Rigdonu, Parleyju P. Prattu i Lemanu Copleyju u Kirtlandu, Ohio, 7. svibnja 1831. Leman Copley je prigrlio evanđelje, ali se još uvijek pridržavao nekih od učenja vjere Shakera [Drhtavci] (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Ujedinjeno društvo vjernika u Kristovo drugo pojavljivanje]), kojima je nekoć pripadao. Neka od vjerovanja Shakera bila su da se Kristov Drugi dolazak već dogodio i da se on pojavio u liku žene, Ann Lee. Oni nisu smatrali da je krštenje vodom neophodno. Odbacili su brak i vjerovali u život u potpunom celibatu. Neki su Shakeri također zabranjivali prehranu mesom. Kao uvod ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »Kako bih imao savršenije razumijevanje o ovoj temi zapitah Gospoda i primih sljedeće.« Objava pobija neka od temeljnih načela grupe Shakera. Prije spomenuta braća odnijela su primjerak objave zajednici Shakera (blizu Clevelanda, Ohio) i pročitala im je u potpunosti, no ona je bila odbačena.

  1–7, Dan i sat Kristova dolaska ostat će nepoznati dok on ne dođe; 8–14, Ljudi se moraju pokajati, vjerovati evanđelju, i pokoravati se uredbama kako bi stekli spasenje; 15–16, Brak je određen od Boga; 17–21, Odobreno je jesti meso; 22–28, Sion će cvjetati i Lamanci će cvasti kao ruža prije Drugog dolaska.

  Odsjek 50

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 9. svibnja 1831. Povijest Josepha Smitha navodi da neki od starješina ne razumješe očitovanja različitih duhova uokolo po zemlji, te da ova objava bijaše dana kao odgovor na njegov naročit upit gledom na to. Takozvane duhovne pojave ne bijahu neobične među članovima, od kojih su neki tvrdili da primaju viđenja i objave.

  1–5, Mnogi su lažni duhovi uokolo po zemlji; 6–9, Jao licemjerima i onima koji su isključeni iz Crkve; 10–14, Starješine trebaju propovijedati evanđelje pomoću Duha; 15–22, I propovjednici i slušatelji trebaju biti prosvijetljeni Duhom; 23–25, Ono što ne izgrađuje nije od Boga; 26–28, Vjerni su posjednici svega; 29–36, Uslišane su molitve očišćenih; 37–46, Krist je Dobri Pastir i Stijena Izraelova.

  Odsjek 51

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Thompsonu, Ohio, 20. svibnja 1831. U to vrijeme sveci što se iseljavahu iz istočnih država počeše stizati u Ohio, i postade potrebno izvršiti određene pripreme za njihov smještaj. Kako taj poduhvat pripadaše naročito službi biskupa, biskup Edward Partridge zatraži upute o tomu, i prorok zapita Gospoda.

  1–8, Edward Partridge je postavljen da ravna upravništvima i imovinom; 9–12, Sveci trebaju postupati pošteno i primati jednako; 13–15, Oni trebaju imati biskupovo spremište i organizirati imovinu prema Gospodnjem zakonu; 16–20, Ohio treba biti privremeno mjesto sabiranja.

  Odsjek 52

  Objava dana po Josephu Smithu proroku starješinama Crkve, u Kirtlandu, Ohio, 6. lipnja 1831. Sabor bijaše održan u Kirtlandu, počevši 3. a završivši 6. lipnja. Na tom saboru prva naročita zaređenja u službu velikoga svećenika bijahu obavljena, i određena očitovanja lažnih i obmanjujućih duhova bijahu razlučena i prekorena.

  1–2, Određeno je da sljedeći sabor bude održan u Missouriu; 3–8, Izvršena su postavljanja određenih starješina da putuju zajedno; 9–11, Starješine trebaju podučavati ono što su apostoli i proroci napisali; 12–21, Oni koji su prosvijetljeni Duhom rađaju plodovima hvale i mudrosti; 22–44, Razni su starješine postavljeni da idu propovijedajući evanđelje dok putuju u Missouri radi sabora.

  Odsjek 53

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Algernonu Sidneyju Gilbertu, u Kirtlandu, Ohio, 8. lipnja 1831. Na zahtjev Sidneyja Gilberta prorok je zapitao Gospoda gledom na djelo i imenovanje brata Gilberta u Crkvi.

  1–3, Poziv i odabranje Sidneyja Gilberta u Crkvi jest da bude zaređen za starješinu; 4–7, On također treba služiti kao biskupov zastupnik.

  Odsjek 54

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Newelu Knightu, u Kirtlandu, Ohio, 10. lipnja 1831. Članovi Crkve što su živjeli u Thompsonu, Ohio, bijahu podvojeni u pitanjima što imahu veze s posvećenjem imovine. Sebičnost se i pohlepa očitovahu. Nakon svoje misije Shakerima (vidi zaglavlje odsjeka 49), Leman Copley bijaše prekršio svoj savez da će posvetiti svoju veliku farmu kao mjesto baštine za svece što stizahu iz Colesvillea, New York. Kao posljedica, Newel Knight (vođa članova u Thompsonu) i drugi starješine bijahu došli k proroku pitajući kako proslijediti. Prorok je upitao Gospoda i primio ovu objavu, koja zapovijeda članovima u Thompsonu da ostave farmu Lemana Copleyja i otputuju u Missouri.

  1–6, Sveci moraju obdržavati evanđeoski savez kako bi stekli milosrđe; 7–10, Moraju biti strpljivi u tegobama.

  Odsjek 55

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Williamu W. Phelpsu, u Kirtlandu, Ohio, 14. lipnja 1831. William W. Phelps, tiskar, i obitelj njegova upravo stigoše u Kirtland, i prorok zatraži od Gospoda podatke o njemu.

  1–3; William W. Phelps pozvan je i izabran da bude kršten, da bude zaređen za starješinu, i da propovijeda evanđelje; 4, On također treba pisati knjige za djecu u crkvenim školama; 5–6, On treba putovati u Missouri, koji će biti područje njegova rada.

  Odsjek 56

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 15. lipnja 1831. Ova objava kori Ezru Thayrea jer nije poslušao prošlu objavu (»zapovijed« koja se spominje u stihu 8), koju je Joseph Smith primio za njega, upućujući Thayrea o njegovim dužnostima na farmi Fredericka G. Williamsa, gdje je živio. Sljedeća objava također opoziva Thayreov poziv da putuje u Missouri s Thomasom B. Marshom (vidi odsjek 52:22).

  1–2, Sveci moraju uzeti svoj križ i slijediti Gospoda kako bi stekli spasenje; 3–13, Gospod zapovijeda i opoziva, a neposlušni su odbačeni; 14–17, Jao bogatima koji neće pomagati siromašnima, i jao siromašnima čija srca nisu skršena; 18–20, Blagoslovljeni su siromašni koji su čisti u srcu, jer oni će baštiniti zemlju.

  Odsjek 57

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Sionu, okrug Jackson, Missouri, 20. srpnja 1831. Udovoljavajući Gospodnjoj zapovijedi da putuju u Missouri, gdje će On objaviti »zemlju baštine vaše« (odsjek 52), starješine bijahu putovali iz Ohia na zapadnu granicu Missouria. Joseph Smith je razmatrao stanje Lamanaca i pitao se: »Kad će divljina cvasti poput ruže? Kad će Sion biti izgrađen u slavi svojoj, i gdje će hram tvoj stajati, kojemu će svi narodi dolaziti u posljednje dane?« Nakon toga on primi ovu objavu.

  1–3, Independence, Missouri, mjesto je za grad Sion i hram; 4–7, Sveci trebaju kupovati zemljišta i primati baštine u tom području; 8–16, Sidney Gilbert treba uspostaviti trgovinu, William W. Phelps treba biti tiskar, a Oliver Cowdery treba uređivati materijale za objavljivanje.

  Odsjek 58

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Sionu, okrug Jackson, Missouri, 1. kolovoza 1831. Ranije, prvoga Šabata nakon dolaska proroka i njegove družine u okrug Jackson, Missouri, bogoslužje bijaše održano i dva člana bijahu primljena krštenjem. Tijekom tog tjedna neki od svetaca iz Colesvillea što bijahu iz ogranka u Thompsonu stigoše s drugima (vidi odsjek 54). Mnogi bijahu željni saznati volju Gospodnju o sebi u novom mjestu sabiranja.

  1–5, Oni koji pretrpe tegobe bit će okrunjeni slavom; 6–12, Sveci se trebaju pripremati za svadbu Jaganjčevu i večeru Gospodnju; 13–18, Biskupi su suci u Izraelu; 19–23, Sveci se trebaju pokoravati zakonima zemlje; 24–29, Ljudi trebaju koristiti svoje opredjeljivanje kako bi činili dobro; 30–33, Gospod zapovijeda i opoziva; 34–43, Da bi se pokajali, ljudi moraju priznati i odbaciti svoje grijehe; 44–58, Sveci trebaju kupovati svoju baštinu i sabirati se u Missouriu; 59–65, Evanđelje se mora propovijedati svakom stvorenju.

  Odsjek 59

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Sionu, okrug Jackson, Missouri, 7. kolovoza 1831. Prethodno ovoj objavi zemlja bijaše posvećena, kako Gospod bijaše uputio, i mjesto za budući hram bijaše posvećeno. Na dan kada ova objava bijaše primljena umrla je Polly Knight, žena Josepha Knighta st., prva članica Crkve koja je umrla u Sionu. Rani članovi opisali su ovu objavu tako da ona »upućivaše svece kako obdržavati Šabat i kako postiti i moliti se.«

  1–4, Vjerni sveci u Sionu bit će blagoslovljeni; 5–8, Oni trebaju voljeti Gospoda i služiti mu, te obdržavati njegove zapovijedi; 9–19, Obdržavajući dan Gospodnji svetim sveci su blagoslovljeni vremenito i duhovno; 20–24, Pravednima je obećan mir u ovom svijetu i vječni život u svijetu koji će doći.

  Odsjek 60

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Independenceu, okrug Jackson, Missouri, 8. kolovoza 1831. Tom prilikom starješine koji bijahu putovali u okrug Jackson i sudjelovali u posvećenju zemlje i mjesta za hram željahu doznati što trebaju činiti.

  1–9, Starješine trebaju propovijedati evanđelje na zborovima opakih; 10–14, Oni ne smiju tratiti svoje vrijeme, niti zakapati svoje talente; 15–17, Oni mogu oprati svoje noge kao svjedočanstvo protiv onih koji odbace evanđelje.

  Odsjek 61

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na obali rijeke Missouri, McIlwaine’s Bend, 12. kolovoza 1831. Na svojem povratku u Kirtland prorok i desetorica starješina bijahu putovali niz rijeku Missouri u čamcima. Trećeg dana putovanja doživješe mnoge pogibelji. Starješina William W. Phelps, u viđenju na dnevnom svjetlu, vidje zatornika gdje plovi moćno površinom voda.

  1–12, Gospod je proglasio mnoga uništenja na vodama; 13–22, Ivan prokle vode, a zatornik plovi njihovom površinom; 23–29, Neki imaju moć zapovijedati vodama; 30–35, Starješine trebaju putovati po dvojica i propovijedati evanđelje; 36–39, Oni se trebaju pripremati za dolazak Sina Čovječjega.

  Odsjek 62

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na obali rijeke Missouri u Charitonu, Missouri, 13. kolovoza 1831. Toga dana prorok i njegova grupa, koji bijahu na putu iz Independencea za Kirtland, susretoše nekoliko starješina što bijahu na putu prema zemlji Sionu, i nakon radosnih pozdrava oni primiše ovu objavu.

  1–3, Svjedočanstva su zabilježena na nebu; 4–9, Starješine trebaju putovati i propovijedati prema rasuđivanju i kako ih uputi Duh.

  Odsjek 63

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 30. kolovoza 1831. Prorok, Sidney Rigdon i Oliver Cowdery stigli su u Kirtland 27. kolovoza iz svojeg posjeta Missouriu. Povijest Josepha Smitha opisuje ovu objavu: »U tim ranim danima Crkve postojaše velika čežnja da se zadobije riječ Gospodnja o svakom pitanju koje se na bilo koji način odnosilo na naše spasenje; a kako zemlja Sion tada bijaše najvažniji vremeniti cilj u razmatranju, ja upitah Gospoda radi daljnjih obavijesti o sabiranju svetaca, i kupovanju zemljišta, i drugim pitanjima.«

  1–6, Dan gnjeva doći će na opake; 7–12, Znaci dolaze vjerom; 13–19, Preljubnici u srcu zanijekat će vjeru i biti bačeni u ognjeno jezero; 20, Vjerni će primiti baštinu na preobraženoj zemlji; 21, Puno izvješće o događajima na Brdu preobraženja još nije objavljeno; 22–23, Poslušni primaju otajstva kraljevstva; 24–31, Baštine u Sionu treba kupovati; 32–35, Gospod proglašava ratove i opaki ubijaju opake; 36–48, Sveci se trebaju sabirati u Sion i pribavljati novce za njegovu izgradnju; 49–54, Blagoslovi su zajamčeni vjernima kod Drugog dolaska, u Uskrsnuću i tijekom Tisućljetnice; 55–58, Ovo je dan upozorenja; 59–66, Gospodnje ime uzimaju uzalud oni koji ga koriste bez ovlasti.

  Odsjek 64

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, starješinama Crkve u Kirtlandu, Ohio, 11. rujna 1831. Prorok se pripremao za preseljenje u Hiram, Ohio, kako bi obnovio svoj rad na prijevodu Biblije, koji bijaše odložen dok on bijaše u Missouriu. Družina braće kojoj bijaše zapovjeđeno da putuje u Sion (Missouri) bijaše marno zauzeta obavljanjem priprema za odlazak u listopadu. U to vrijeme žustrog posla objava bijaše primljena.

  1–11, Svecima je zapovjeđeno da opraštaju jedni drugima, da ne bi na njima ostao veći grijeh; 12–22, Neraskajani trebaju biti dovedeni pred Crkvu; 23–25, Onaj koji plaća desetinu neće biti spaljen kod Gospodinovog dolaska; 26–32, Sveci su upozoreni protiv duga; 33–36, Buntovni će biti isključeni iz Siona; 37–40, Crkva će suditi narodima; 41–43, Sion će cvjetati.

  Odsjek 65

  Objava o molitvi dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 30. listopada 1831.

  1–2, Ključevi kraljevstva Božjega predani su čovjeku na zemlji, i stvar će evanđelja pobijediti; 3–6, Tisućljetno će kraljevstvo nebesko doći i pridružiti se kraljevstvu Božjem na zemlji.

  Odsjek 66

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 29. listopada 1831. William E. McLellin bijaše zatražio od Gospoda potajno da otkrije po proroku odgovore na pet pitanja, koja Joseph Smith nije poznavao. Na McLellinov zahtjev prorok zapita Gospoda i primi ovu objavu.

  1–4, Vječni je savez punina evanđelja; 5–8, Starješine trebaju propovijedati, svjedočiti i raspravljati s ljudima; 9–13, Vjerno služenje u službeništvu osigurava baštinu vječnog života.

  Odsjek 67

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, početkom studenog 1831. Prilika bijaše poseban sabor, te se objavljivanje objava već primljenih od Gospoda kroz proroka razmatralo i po tome se djelovalo (vidi zaglavlje odsjeka 1). William W. Phelps nedavno bijaše uspostavio crkvenu tiskaru u Independenceu, Missouri. Sabor bijaše odlučio objaviti objave u knjizi Book of Commandments (Knjiga zapovijedi) i tiskati 10 000 primjeraka (što zbog nepredviđenih teškoća kasnije bijaše smanjeno na 3000 primjeraka). Mnogi od braće iznesoše svečano svjedočanstvo da su objave tada sabrane za objavljivanje posve istinite, kao što posvjedoči Duh Sveti izliven na njih. Povijest Josepha Smitha bilježi kako se, nakon što objava poznata kao odsjek 1 bijaše primljena, nekakav razgovor poveo o jeziku korištenom u objavama. Ova je objava uslijedila.

  1–3, Gospod čuje molitve i bdije nad svojim starješinama; 4–9, On upućuje izazov najmudrijoj osobi da stvori nešto usporedivo s najmanjom od njegovih objava; 10–14, Vjerni starješine bit će oživljeni Duhom i vidjet će lice Božje.

  Odsjek 68

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 1. studenog 1831. kao odgovor na molitvu da se volja Gospodnja očituje o Orsonu Hydeu, Lukeu S. Johnsonu, Lymanu E. Johnsonu, i Williamu E. McLellinu. Iako dio ove objave bijaše upućen ovoj četvorici ljudi veći dio sadržaja odnosi se na cijelu Crkvu. Ova objava bijaše proširena pod vodstvom Josepha Smitha kada bijaše objavljena u izdanju Nauka i saveza iz 1835. godine.

  1–5, Riječi starješina, kad ih pokreće Duh Sveti, Sveta su pisma; 6–12, Starješine trebaju propovijedati i krstiti, i znaci će pratiti istinske vjernike; 13–24, Prvorođeni među sinovima Aronovim može služiti kao predsjedavajući biskup (to jest, obnašati ključeve predsjedništva kao biskup) pod ravnanjem Prvog predsjedništva; 25–28, Roditeljima je zapovjeđeno da podučavaju svoju djecu evanđelju; 29–35, Sveci trebaju svetkovati Šabat, raditi marljivo i moliti se.

  Odsjek 69

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 11. studenog 1831. Zbirka objava namijenjena za skoro objavljivanje bijaše prihvaćena na posebnom saboru od 1. do 2. studenoga. Dana 3. studenog objava, što se ovdje pojavljuje kao odsjek 133, kasnije nazvana Dodatak, bijaše dodana. Oliver Cowdery bijaše prethodno određen da odnese rukopis sabranih objava i zapovijedi u Independence, Missouri, radi tiskanja. On je također trebao ponijeti sa sobom novce što bijahu priloženi za izgradnju Crkve u Missouriu. Ova objava zadužuje Johna Whitmera da prati Olivera Cowderyja i također upućuje Whitmera da putuje i skuplja povijesnu građu u svojem pozivu crkvenog povjesničara i zapisničara.

  1–2, John Whitmer treba pratiti Olivera Cowderyja u Missouri; 3–8, On također treba propovijedati te skupljati, bilježiti i pisati povijesne podatke.

  Odsjek 70

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 12. studenog 1831. Prorokova povijest navodi da četiri posebna sabora bijahu održana od 1. do 12. studenoga uključivo. Na posljednjem od tih skupova velika važnost objava koje će kasnije biti objavljene kao knjiga Book of Commandments (Knjiga zapovijedi), a zatim kao Nauk i savezi, bijaše razmatrana. Ova objava bijaše dana nakon što je sabor glasao da su objave »vrijedne Crkvi kao bogatstva cijele zemlje«. Povijest Josepha Smitha spominje objave kao »temelj Crkve u ovim posljednjim danima, i dobrobit svijetu, pokazujući kako su ključevi otajstava kraljevstva Spasitelja našega ponovno povjereni čovjeku«.

  1–5, Upravitelji su postavljeni radi objavljivanja objava; 6–13, Oni koji rade u duhovnim stvarima dostojni su plaće svoje; 14–18, Sveci trebaju biti ravnopravni u vremenitim stvarima.

  Odsjek 71

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Hiramu, Ohio, 1. prosinca 1831. Prorok je nastavio prevoditi Bibliju sa Sidneyjem Rigdonom kao svojim pisarom sve dok ova objava ne bijaše primljena, i u to vrijeme to bijaše privremeno odloženo kako bi im se omogućilo ispuniti upute dane ovdje. Braća su trebala poći propovijedati kako bi ublažila neprijateljske osjećaje što se bijahu razvili protiv Crkve kao rezultat objavljivanja pisama što ih je napisao Ezra Booth, koji je otpao.

  1–4, Joseph Smith i Sidney Rigdon poslani su proglašavati evanđelje; 5–11, Neprijatelji svetaca bit će postiđeni.

  Odsjek 72

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 4. prosinca 1831. Nekoliko starješina i članova bijaše se skupilo da saznaju dužnost svoju te da budu dodatno izgrađeni u učenjima Crkve. Ovaj odsjek sastavljen je od tri objave primljene istoga dana. Stihovi 1 do 8 otkrivaju poziv Newela K. Whitneyja za biskupa. On tad bijaše pozvan i zaređen, nakon čega stihovi 9 do 23 bijahu primljeni, dajući dodatne podatke gledom na dužnosti biskupa. Nakon toga stihovi 24 do 26 bijahu dani, dajući upute o sabiranju u Sion.

  1–8, Starješine trebaju predati izvješće o svojemu upravništvu biskupu; 9–15, Biskup vodi spremište i skrbi se za siromašne i potrebite; 16–26, Biskupi trebaju potvrđivati dostojnost starješina.

  Odsjek 73

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu u Hiramu, Ohio, 10. siječnja 1832. Od prvog dijela prethodnog prosinca prorok i Sidney bijahu zauzeti propovijedanjem, i na taj način mnogo bijaše postignuto u ublaživanju nepovoljnih osjećaja što se bijahu razvili protiv Crkve (vidi zaglavlje odsjeka 71).

  1–2, Starješine trebaju nastaviti propovijedati; 3–6, Joseph Smith i Sidney Rigdon trebaju nastaviti prevoditi Bibliju dok se to ne dovrši.

  Odsjek 74

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u okrugu Wayne, New York, 1830. godine. Čak i prije organizacije Crkve pitanja bijahu postavljena o ispravnom načinu krštenja, što navede proroka da traži odgovore o toj temi. Povijest Josepha Smitha navodi da je ova objava objašnjenje stiha 1 Korinćanima 7:14, stiha koji se često koristio kako bi se opravdalo krštenje male djece.

  1–5, Pavao savjetuje Crkvi svojeg vremena da ne obdržava zakon Mojsijev; 6–7, Mala su djeca sveta i posvećena su kroz Pomirenje.

  Odsjek 75

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Amherstu, Ohio, 25. siječnja 1832. Ovaj odsjek obuhvaća dvije odvojene objave (prva u stihovima 1 do 22, a druga u stihovima 23 do 36) dane istoga dana. Prilika bijaše sabor na kojemu Joseph Smith bijaše podržan i zaređen za predsjednika velikog svećeništva. Određeni starješine zaželješe saznati više o svojim neposrednim dužnostima. Ove su objave uslijedile.

  1–5, Vjerni starješine koji propovijedaju evanđelje steći će vječni život; 6–12, Molite se da primite Tješitelja, koji podučava sve; 13–22, Starješine će sjediti na sudačkoj stolici protiv onih koji odbace njihovu poruku; 23–36, Obitelji misionara trebaju primiti pomoć od Crkve.

  Odsjek 76

  Viđenje dano Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Hiramu, Ohio, 16. veljače 1832. Kao uvod zapisu o ovom viđenju povijest Josepha Smitha navodi: »Nakon mog povratka sa sabora u Amherstu nastavih prevođenje Svetih pisama. Iz različitih objava što bijahu primljene bijaše očito da mnoge važne pojedinosti što se tiču spasenja čovjekova bijahu uklonjene iz Biblije, ili izgubljene prije nego što ona bijaše sastavljena. Činilo se bjelodanim iz onih istina koje bijahu preostale, da ako Bog nagrađuje svakoga prema djelima učinjenim u tijelu, pojam ›nebo‹, namijenjen za vječni dom svetaca, mora uključivati više od jednog kraljevstva. U skladu s tim, … dok prevođasmo evanđelje sv. Ivana, ja i starješina Rigdon vidjesmo sljedeće viđenje.« U vrijeme kada ovo viđenje bijaše dano prorok bijaše prevodio stih Ivan 5:29.

  1–4, Gospod je Bog; 5–10, Otajstva kraljevstva bit će objavljena svim vjernima; 11–17, Svi će izići u uskrsnuću pravednih ili nepravednih; 18–24, Žitelji mnogih svjetova rođeni su sinovi i kćeri Bogu kroz Pomirenje Isusa Krista; 25–29, Anđeo Božji pade i postade đavao; 30–49, Sinovi propasti trpe vječno prokletstvo; svi drugi stječu neku mjeru spasenja; 50–70, Opisana je slava i nagrada uzvišenih bića u celestijalnom kraljevstvu; 71–80, Opisani su oni koji će baštiniti terestrijalno kraljevstvo; 81–113, Objašnjeno je stanje onih u telestijalnoj, terestrijalnoj i celestijalnoj slavi; 114–119, Vjerni mogu vidjeti i razumjeti otajstva Božjeg kraljevstva moću Svetog Duha.

  Odsjek 77

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, otprilike u ožujku 1832. Povijest Josepha Smitha navodi: »U svezi s prijevodom Svetih pisama primih sljedeće objašnjenje Otkrivenja Sv. Ivana.«

  1–4, Životinje imaju duhove i prebivat će u vječnoj sreći; 5–7, Ova zemlja ima vremenito postojanje od 7000 godina; 8–10, Razni anđeli obnavljaju evanđelje i poslužuju na zemlji; 11, Pečaćenje njih 144 000; 12–14, Krist će doći na početku sedmih tisuću godina; 15, Dva proroka bit će podignuta židovskom narodu.

  Odsjek 78

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 1. ožujka 1832. Toga se dana prorok i drugi vođe sabraše kako bi raspravili o poslovima Crkve. Ova objava izvorno uputi proroka, Sidneyja Rigdona i Newela K. Whitneyja da otputuju u Missouri i organiziraju trgovačke i izdavačke napore Crkve otvarajući »tvrtku« koja će nadgledati ove napore, stvarajući sredstva za uspostavljanje Siona i za dobrobit siromašnih. Ova tvrtka, poznata kao Ujedinjena tvrtka, bijaše organizirana u travnju 1832. i raspuštena 1834. godine (vidi odsjek 82). Neko vrijeme nakon njezina raspuštanja, pod vodstvom Josepha Smitha, izraz »poslovi spremišta za siromašne« zamijenio je izraz »trgovačka i izdavačka poduzeća« u objavi, i riječ »red« zamijenila je riječ »tvrtka«.

  1–4, Sveci trebaju osnovati i uspostaviti spremište; 5–12, Mudro korištenje njihove imovine dovest će do spasenja; 13–14, Crkva treba biti neovisna o zemaljskim moćima; 15–16, Mihael (Adam) služi pod vodstvom Sveca (Krista); 17–22, Blagoslovljeni su vjerni, jer će baštiniti sve.

  Odsjek 79

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 12. ožujka 1832.

  1–4, Jared Carter je pozvan propovijedati evanđelje pomoću Tješitelja.

  Odsjek 80

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Stephenu Burnettu, u Hiramu, Ohio, 7. ožujka 1832.

  1–5, Stephen Burnett i Eden Smith pozvani su propovijedati na mjestu koje god izaberu.

  Odsjek 81

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 15. ožujka 1832. Frederick G. Williams pozvan je da bude veliki svećenik i savjetnik u Predsjedništvu velikog svećeništva. Povijesni zapisi pokazuju da je ova objava, kad bijaše primljena u ožujku 1832., pozivala Jessea Gausea u službu savjetnika Josephu Smithu u Predsjedništvu. Međutim, kad on nije nastavio na način dosljedan ovome imenovanju, poziv naknadno bijaše prebačen na Fredericka G. Williamsa. Objava (iz ožujka 1832) treba biti smatrana korakom prema formalnom uspostavljanju Prvog predsjedništva, naročito tražeći službu savjetnika u tom tijelu i objašnjavajući dostojanstvo imenovanja. Brat Gause služaše neko vrijeme, ali bijaše isključen iz Crkve u prosincu 1832. Brat Williams bijaše zaređen u navedenu službu 18. ožujka 1833.

  1–2, Prvo predsjedništvo uvijek obnaša ključeve kraljevstva; 3–7, Bude li Frederick G. Williams vjeran u svojem službeništvu, imat će vječni život.

  Odsjek 82

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Independenceu, okrug Jackson, Missouri, 26. travnja 1832. Prilika bijaše vijeće velikih svećenika i starješina Crkve. Na tom vijeću Joseph Smith bijaše podržan kao predsjednik velikoga svećeništva, u koju službu on prethodno bijaše zaređen na saboru velikih svećenika, starješina i članova u Amherstu, Ohio, 25. siječnja 1832. (vidi zaglavlje odsjeka 75). Ova objava ponavlja upute dane u ranijoj objavi (odsjek 78) za uspostavljanje tvrtke — poznate kao Ujedinjena tvrtka (pod vodstvom Josepha Smitha, pojam »red« kasnije je zamijenio riječ »tvrtka«) — za upravljanje crkvenim trgovačkim i izdavačkim naporima.

  1–4, Gdje je mnogo dano, mnogo se traži; 5–7, Tama vlada u svijetu; 8–13, Gospod je obvezan kada činimo ono što on kaže; 14–18, Sion mora rasti u ljepoti i svetosti; 19–24, Svaki čovjek treba tražiti dobrobit svojeg bližnjega.

  Odsjek 83

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Independenceu, Missouri, 30. travnja 1832. Ova objava bijaše primljena dok je prorok sjedio u vijeću sa svojom braćom.

  1–4, Žene i djeca imaju pravo na muževe i očeve svoje radi uzdržavanja svojega; 5–6, Udovice i siročad imaju pravo na Crkvu radi uzdržavanja svojega.

  Odsjek 84

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 22. i 23. rujna 1832. Tijekom mjeseca rujna starješine se bijahu počeli vraćati sa svojih misija u istočnim državama i davati izvješća o svome radu. Dok oni bijahu zajedno u tom razdoblju radosti, sljedeće priopćenje bijaše primljeno. Prorok ga označi kao objavu o svećeništvu.

  1–5, Novi Jeruzalem i hram bit će izgrađeni u Missouriu; 6–17, Dana je linija svećeništva od Mojsija do Adama; 18–25, Veće svećeništvo obnaša ključ spoznaje Boga; 26–32, Manje svećeništvo obnaša ključ posluživanja anđela i pripremnog evanđelja; 33–44, Muškarci stječu vječni život kroz prisegu i savez svećeništva; 45–53, Duh Kristov prosvjetljuje ljude, a svijet leži u grijehu; 54–61, Sveci moraju svjedočiti o onome što primiše; 62–76, Oni trebaju propovijedati evanđelje, i znaci će uslijediti; 77–91, Starješine trebaju poći bez kese ili torbe, i Gospod će se brinuti za njihove potrebe; 92–97, Pošasti i kletve očekuju one koji odbace evanđelje; 98–102, Dana je nova pjesma o otkupljenju Siona; 103–110, Neka svaki čovjek stoji u službi svojoj i radi u pozivu svojemu; 111–120, Gospodnji sluge trebaju proglašavati odvratnost pustošenja u posljednjim danima.

  Odsjek 85

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. studenoga 1832. Ovaj je odsjek izvadak iz prorokovog pisma Williamu W. Phelpsu, koji je živio u Independenceu, Missouri. Ono odgovara na pitanja o onim svecima koji se bijahu odselili u Sion, ali koji ne bijahu slijedili zapovijed da posvete svoj imetak i tako ne bijahu primili baštine svoje u skladu s uspostavljenim redom u Crkvi.

  1–5, Baštine u Sionu trebaju se primati kroz posvećenje; 6–12, Jedan moćan i snažan dat će svecima njihovu baštinu u Sionu.

  Odsjek 86

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 6. prosinca 1832. Ova objava bijaše primljena dok je prorok pregledavao i uređivao rukopis prijevoda Biblije.

  1–7, Gospod daje značenje usporedbe o pšenici i kukolju; 8–11, On objašnjava svećeničke blagoslove onima koji su zakoniti baštinici po tijelu.

  Odsjek 87

  Objava i proroštvo o ratu, dani po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, ili u blizini, 25. prosinca 1832. U to vrijeme prevladavahu sporovi u Sjedinjenim Državama oko ropstva i poništavanja federalnih taksi u Južnoj Karolini. Povijest Josepha Smitha navodi da »pojave nevolja među narodima« postaju »vidljivije« proroku »nego što prije bijahu otkad Crkva započe svoje putovanje iz divljine«.

  1–4, Rat je predskazan između Sjevernih država i Južnih država; 5–8, Velike će se nevolje oboriti na sve žitelje zemlje.

  Odsjek 88

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. i 28. prosinca 1832. i 3. siječnja 1833. Prorok je označi kao »›list masline‹ … ubran sa stabla raja, Gospodnju poruku mira nama«. Objava bijaše dana nakon što su se veliki svećenici na saboru molili »odvojeno i naglas Gospodu da nam objavi svoju volju o podizanju Siona«.

  1–5, Vjerni sveci primaju onoga Tješitelja, koji je obećanje vječnog života; 6–13, Svjetlo Kristovo upravlja i vlada svime; 14–16, Uskrsnuće dolazi kroz otkupljenje; 17–31, Poslušnost celestijalnom, terestrijalnom ili telestijalnom zakonu pripravlja ljude za ta pojedinačna kraljevstva i slave; 32–35, Oni koji žele ustrajati u grijehu ostaju prljavi i dalje; 36–41, Svim se kraljevstvima upravlja po zakonu; 42–45, Bog dade zakon za sve; 46–50, Čovjek će shvatiti čak i Boga; 51–61, Usporedba o čovjeku koji šalje svoje sluge na njivu i posjećuje ih po redu; 62–73, Približite se Gospodu i gledat ćete njegovo lice; 74–80, Posvetite se i podučavajte jedan drugoga nauke kraljevstva; 81–85, Svaki čovjek koji bijaše upozoren treba upozoriti bližnjega svoga; 86–94, Znaci, razaranja počela i anđeli pripravljaju put za dolazak Gospodina; 95–102, Anđeoske trublje pozivaju mrtve po njihovom redu; 103–116, Anđeoske trublje proglašavaju obnovu evanđelja, pad Babilona i bitku velikoga Boga; 117–126, Nastojte učiti, uspostavite dom Božji (hram), i odjenite se svezom dobrotvornosti; 127–141, Izloženo je uređenje Škole proroka, uključujući uredbu pranja nogu.

  Odsjek 89

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. veljače 1833. Kao posljedica toga što su braća u početku koristila duhan na svojim sastancima, prorok bijaše naveden da pomno razmisli o tom pitanju; stoga on upita Gospoda o tome. Ova objava, poznata kao Riječ mudrosti, bijaše rezultat.

  1–9, Zabranjeno je korištenje vina, žestokih pića, duhana i vrućih napitaka; 10–17, Bilje, plodovi, meso i žito određeni su za korištenje čovjeku i životinjama; 18–21, Poslušnost evanđeoskom zakonu, uključujući Riječ mudrosti, donosi vremenite i duhovne blagoslove.

  Odsjek 90

  Objava Josephu Smithu, proroku, dana u Kirtlandu, Ohio, 8. ožujka 1833. Ova je objava daljnji korak u uspostavljanju Prvog predsjedništva (vidi zaglavlje odsjeka 81); kao njena posljedica, spomenuti savjetnici bijahu zaređeni 18. ožujka 1833.

  1–5, Ključevi kraljevstva predani su Josephu Smithu i kroz njega Crkvi; 6–7, Sidney Rigdon i Frederick G. Williams trebaju služiti u Prvom predsjedništvu; 8–11, Evanđelje treba propovijedati narodima Izraela, poganima, i Židovima, i svaki će ga čovjek čuti na svom jeziku; 12–18, Joseph Smith i njegovi savjetnici trebaju dovesti Crkvu u red; 19–37, Raznim pojedincima Gospod savjetuje da hode uspravno i služe u njegovom kraljevstvu.

  Odsjek 91

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 9. ožujka 1833. Prorok bijaše u to vrijeme zauzet prevođenjem Starog zavjeta. Došavši do onog dijela drevnih zapisa nazvanog apokrifi, on zapita Gospoda i primi ovu uputu.

  1–3, Apokrifi su pretežno prevedeni ispravno, ali sadrže mnoge umetke načinjene rukama ljudi koji nisu istiniti; 4–6, Oni koriste onima koji su prosvijetljeni Duhom.

  Odsjek 92

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 15. ožujka 1833. Objava upućuje Fredericka G. Williamsa, koji nedavno bijaše postavljen za savjetnika Josephu Smithu, o njegovim dužnostima u Ujedinjenoj tvrtci (vidi zaglavlja odsjeka 78 i 82).

  1–2, Gospodin daje zapovijed gledom na primanje u ujedinjeni red.

  Odsjek 93

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 6. svibnja 1833.

  1–5, Svi koji su vjerni vidjet će Gospoda; 6–18, Ivan posvjedoči da Sin Božji iđaše od milosti do milosti sve dok ne primi puninu slave Očeve; 19–20, Vjerni ljudi, koji idu od milosti do milosti, također će primiti od punine njegove; 21–22, Oni koji su rođeni po Kristu Crkva su Prvorođenčeva; 23–28, Krist primi puninu sve istine, i čovjek kroz poslušnost može doživjeti isto; 29–32, Čovjek bijaše u početku s Bogom; 33–35, Počela su vječna, i čovjek može primiti puninu radosti u Uskrsnuću; 36–37, Božja je slava razumnost; 38–40, Djeca su nevina pred Bogom zbog otkupljenja Kristova; 41–53, Vodećoj braći zapovjeđeno je da dovedu obitelji svoje u red.

  Odsjek 94

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 2. kolovoza 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon i Jared Carter imenovani su kao Crkveni odbor za izgradnju.

  1–9, Gospod daje zapovijed gledom na podizanje kuće za rad Predsjedništva; 10–12, Treba izgraditi kuću za tiskanje; 13–17, Dodijeljene su određene baštine.

  Odsjek 95

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 1. lipnja 1833. Ova je objava nastavak božanskih uputa da se izgradi kuća za štovanje i poduku, dom Gospodnji (vidi odsjek 88:119–136).

  1–6, Sveci su ukoreni jer propustiše izgraditi dom Gospodnji; 7–10, Gospod želi iskoristiti dom svoj kako bi podario narodu svojem moć s visina; 11–17, Dom treba biti posvećen kao bogoštovno mjesto i za školu apostola.

  Odsjek 96

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, koja pokazuje red grada ili kolčića sionskog u Kirtlandu, Ohio, 4. lipnja 1833., dana kao primjer svecima u Kirtlandu. Prilika bijaše sabor velikih svećenika, a glavna tema raspravljanja bijaše raspoređivanje određenih zemljišta, poznatih kao Frenchova farma, što ih Crkva posjedovaše blizu Kirtlanda. Budući da se sabor ne mogaše složiti oko toga tko će preuzeti brigu za farmu, svi se složiše da će upitati Gospoda o tomu.

  1, Kolčić sionski u Kirtlandu treba biti učinjen snažnim; 2–5, Biskup treba razdijeliti baštine svecima; 6–9, John Johnson treba biti član ujedinjenog reda.

  Odsjek 97

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 2. kolovoza 1833. Ova se objava bavi osobito poslovima svetaca u Sionu, okrug Jackson, Missouri, kao odgovor na prorokov upit Gospodu radi obavijesti. Članovi Crkve u Missouriu bijahu u to vrijeme podvrgnuti teškom progonu i 23. srpnja 1833. bijahu prisiljeni potpisati sporazum da će napustiti okrug Jackson.

  1–2, Mnogi od svetaca u Sionu (okrug Jackson, Missouri) blagoslovljeni su zbog svoje vjernosti; 3–5, Parley P. Pratt je pohvaljen zbog svojih napora u školi u Sionu; 6–9, Oni koji obdržavaju svoje saveze prihvaćeni su od Gospoda; 10–17, Dom treba biti izgrađen u Sionu u kojem će čisti u srcu vidjeti Boga; 18–21, Sion su čisti u srcu; 22–28, Sion će izbjeći bič Gospodnji bude li vjeran.

  Odsjek 98

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 6. kolovoza 1833. Ova je objava došla kao posljedica progona svetaca u Missouriu. Porast naseljavanja članova Crkve u Missouriu uznemiri neke druge naseljenike, koji se osjetiše ugroženima brojem svetaca, njihovim političkim i ekonomskim utjecajem te kulturnim i vjerskim razlikama. U srpnju 1833. svjetina je uništila imovinu Crkve, prekrila katranom i perjem dvojicu članova Crkve i zahtijevala da sveci napuste okrug Jackson. Iako neke vijesti o problemima u Missouriu bez sumnje dospješe do proroka u Kirtlandu (udaljenom više od tisuću i četiri stotine kilometara), ozbiljnost situacije mogla mu je biti poznata u ovo vrijeme jedino objavom.

  1–3, Patnje svetaca bit će za njihovo dobro; 4–8, Sveci trebaju potpomagati ustavni zakon zemlje; 9–10, Pošteni, mudri i dobri ljudi trebaju biti podržani za svjetovnu vladu; 11–15, Oni koji polože svoje živote u Gospodnjoj stvari imat će vječni život; 16–18, Odbacite rat i proglašavajte mir; 19–22, Sveci u Kirtlandu su ukoreni i zapovjeđeno im je da se pokaju; 23–32, Gospod objavljuje svoje zakone koji upravljaju progonima i patnjama nametnutim njegovom narodu; 33–38, Rat je opravdan jedino kad ga Gospod zapovjedi; 39–48, Sveci trebaju oprostiti svojim neprijateljima, koji će, ako se pokaju, također umaći Gospodnjoj osveti.

  Odsjek 99

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Johnu Murdocku, 29. kolovoza 1832., u Hiramu, Ohio. Više od godinu dana John Murdock bijaše propovijedao evanđelje dok njegova djeca — bez majke nakon smrti njegove žene Julie Clapp u travnju 1831. — prebivahu s drugim obiteljima u Ohiu.

  1–8, John Murdock je pozvan proglašavati evanđelje, i oni koji primaju njega primaju Gospoda i zadobit će milosrđe.

  Odsjek 100

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Perrysburgu, New York, 12. listopada 1833. Dvojica braće, pošto bijahu razdvojeni od svojih obitelji nekoliko dana, osjetiše neku zabrinutost za njih.

  1–4, Joseph i Sidney trebaju propovijedati evanđelje za spasenje duša; 5–8, Bit će im dano upravo u onaj čas što trebaju reći; 9–12, Sidney treba biti govornik, a Joseph treba biti objavitelj i snažan u svjedočanstvu; 13–17, Gospod će podignuti čist narod, i poslušni će biti spašeni.

  Odsjek 101

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 16. i 17. prosinca 1833. U to vrijeme sveci koji se bijahu sabrali u Missouriu trpljahu veliki progon. Svjetine ih bijahu protjerale iz njihovih domova u okrugu Jackson; i neki se sveci bijahu pokušali nastaniti u okruzima Van Buren, Lafayette i Ray, ali ih je progon pratio. Glavna skupina svetaca bijaše u to vrijeme u okrugu Clay, Missouri. Prijetnje smrću protiv pojedinaca u Crkvi bijahu česte. Sveci u okrugu Jackson izgubiše kućni namještaj, odjeću, stoku, i drugi osobni imetak; i mnogi od usjeva njihovih bijahu uništeni.

  1–8, Sveci su ukoreni i mučeni zbog svojih prijestupa; 9–15, Gospodnja jarost past će na narode, ali njegov će narod biti sabran i utješen; 16–21, Sion i kolčići njegovi bit će uspostavljeni; 22–31, Izložena je priroda života tijekom Tisućljetnice; 32–42, Sveci će tada biti blagoslovljeni i nagrađeni; 43–62, Usporedba o plemiću i stablima masline naznačuje nevolje i konačno otkupljenje Siona; 63–75, Sveci se trebaju nastaviti sabirati zajedno; 76–80, Gospod je uspostavio Ustav Sjedinjenih Država; 81–101, Sveci trebaju preklinjati za naknadu nepravdi, prema usporedbi o ženi i nepravednom sucu.

  Odsjek 102

  Zapisnik osnivanja prvog velikog vijeća Crkve, u Kirtlandu, Ohio, 17. veljače 1834. Izvorni zapisnik zabilježiše starješine Oliver Cowdery i Orson Hyde. Prorok je preradio zapisnik sljedećeg dana, a dan poslije ispravljen zapisnik jednoglasno prihvati veliko vijeće kao »način i ustav velikog vijeća« Crkve. Stihovi 30 do 32, koji imaju veze s Vijećem dvanaestorice apostola, bijahu dodani 1835. godine pod vodstvom Josepha Smitha kada ovaj odsjek bijaše pripreman za objavljivanje u Nauku i savezima.

  1–8, Veliko je vijeće postavljeno da razrješava važne poteškoće koje nastanu u Crkvi; 9–18, Postupci su dani za rasprave o slučajevima; 19–23, Predsjednik vijeća donosi odluku; 24–34, Izložen je postupak priziva.

  Odsjek 103

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 24. veljače 1834. Ova objava bijaše primljena nakon dolaska u Kirtland, Ohio, Parleyja P. Pratta i Lymana Wighta, koji stigoše iz Missouria kako bi se posavjetovali s prorokom gledom na potporu i vraćanje svetaca na njihove zemlje u okrugu Jackson.

  1–4, Zašto je Gospod dozvolio da sveci u okrugu Jackson budu progonjeni; 5–10, Sveci će pobijediti budu li obdržavali zapovijedi; 11–20, Otkupljenje Siona doći će moću, i Gospod će ići pred svojim narodom; 21–28, Sveci se trebaju sabirati u Sionu, a oni koji polože svoje živote naći će ih ponovno; 29–40, Razna su braća pozvana uspostaviti Sionov tabor i poći u Sion; obećana im je pobjeda budu li vjerni.

  Odsjek 104

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, ili u blizini, 23. travnja 1834., o Ujedinjenoj tvrtci (vidi zaglavlja odsjeka 78 i 82). Prilika vjerojatno bijaše sastanak vijeća članova Ujedinjene tvrtke, na kojem se raspravljaše o hitnim vremenitim potrebama Crkve. Raniji sastanak tvrtke 10. travnja riješio je da organizacija bude raspuštena. Ova objava upućuje da tvrtka umjesto toga bude preustrojena, njezina imovina trebaše se razdijeliti među članovima tvrtke kao njihova upravništva. Pod vodstvom Josepha Smitha izraz »Ujedinjena tvrtka« kasnije u objavi bijaše zamijenjen izrazom »Ujedinjeni red«.

  1–10, Sveci koji prestupe protiv ujedinjenog reda bit će prokleti; 11–16, Gospod se skrbi za svoje svece na svoj način; 17–18, Evanđeoski zakon upravlja brigom za siromašne; 19–46, Imenovana su upravništva i blagoslovi razne braće; 47–53, Ujedinjeni red u Kirtlandu i red u Sionu trebaju djelovati odvojeno; 54–66, Sveta riznica Gospodnja uspostavljena je za tiskanje Svetih pisama; 67–77, Opća riznica ujedinjenog reda treba djelovati na temelju zajedničke suglasnosti; 78–86, Oni koji su u ujedinjenom redu trebaju isplatiti sve svoje dugove, i Gospod će ih izbaviti iz novčanog ropstva.

  Odsjek 105

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na rijeci Fishing, Missouri, 22. lipnja 1834. Pod vodstvom proroka sveci iz Ohia i drugih područja pokročiše prema Missouriu na putovanju kasnije poznatom kao Sionov tabor. Njihova svrha bijaše otpratiti istjerane svece iz Missouria natrag na njihovu zemlju u okrugu Jackson. Stanovnici Missouria koji prethodno proganjahu svece bojahu se odmazde Sionovog tabora i preventivno napadoše neke svece što življahu u okrugu Clay, Missouri. Nakon što je guverner Missouria povukao svoje obećanje da će podržati svece, Joseph Smith primi ovu objavu.

  1–5, Sion će biti izgrađen usklađivanjem s celestijalnim zakonom; 6–13, Otkupljenje Siona odgođeno je na kratko vrijeme; 14–19, Gospod će voditi bitke Sionove; 20–26, Sveci trebaju biti mudri i ne hvastati se moćnim djelima dok se sabiru; 27–30, Treba kupovati zemljišta u Jacksonu i susjednim okruzima; 31–34, Starješine trebaju primiti podarivanje u domu Gospodnjem u Kirtlandu; 35–37, Sveci koji su i pozvani i izabrani bit će posvećeni; 38–41, Sveci trebaju podignuti barjak mira svijetu.

  Odsjek 106

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 25. studenog 1834. Ova je objava upućena Warrenu A. Cowderyju, starijem bratu Olivera Cowderyja.

  1–3, Warren A. Cowdery je pozvan za mjesnog predsjedavajućeg službenika; 4–5, Drugi dolazak neće zateći djecu svjetla poput lopova; 6–8, Veliki blagoslovi slijede vjernu službu u Crkvi.

  Odsjek 107

  Objava o svećeništvu, dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, oko travnja 1835. Iako ovaj odsjek bijaše zabilježen 1835., povijesni zapisi potvrđuju da većina stihova od 60 do 100 uključuje objavu danu po Josephu Smithu 11. studenog 1831. Ovaj odsjek bijaše povezan s uspostavljanjem Zbora dvanaestorice u veljači i ožujku 1835. Prorok ga je vjerojatno iznio u nazočnosti onih koji se pripremahu za odlazak, 3. svibnja 1835., na njihovu prvu misiju zbora.

  1–6, Postoje dva svećeništva: Melkisedekovo i Aronovo; 7–12, Oni koji obnašaju Melkisedekovo svećeništvo imaju vlast službovati u svim službama u Crkvi; 13–17, Biskupstvo predsjedava nad Aronovim svećeništvom, koje poslužuje u izvanjskim uredbama; 18–20, Melkisedekovo svećeništvo obnaša ključeve svih duhovnih blagoslova; Aronovo svećeništvo obnaša ključeve posluživanja anđela; 21–38, Prvo predsjedništvo, Dvanaestorica i Sedamdesetorica čine predsjedavajuće zborove, čije se odluke trebaju donositi u jedinstvu i pravednosti; 39–52, Uspostavljen je patrijarhalni red od Adama do Noe; 53–57, Drevni sveci skupili su se u Adam-ondi-Ahmanu, i Gospod im se ukazao; 58–67, Dvanaestorica trebaju dovesti službenike Crkve u red; 68–76, Biskupi služe kao opći suci u Izraelu; 77–84, Prvo predsjedništvo i Dvanaestorica čine najviši sud u Crkvi; 85–100, Predsjednici svećeništva upravljaju svojim pojedinačnim zborovima.

  Odsjek 108

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 26. prosinca 1835. Ovaj odsjek bijaše primljen na traženje Lymana Shermana, koji prethodno bijaše zaređen za člana sedamdesetorice, i koji bijaše došao proroku tražeći objavu koja će otkriti njegovu dužnost.

  1–3, Lymanu Shermanu su oprošteni njegovi grijesi; 4–5, On treba biti ubrojen među vodeće starješine Crkve; 6–8, Pozvan je propovijedati evanđelje i jačati braću svoju.

  Odsjek 109

  Molitva prinesena na posvećenju hrama u Kirtlandu, Ohio, 27. ožujka 1836. Prema prorokovoj pisanoj izjavi ova mu molitva bijaše dana objavom.

  1–5, Hram u Kirtlandu bijaše izgrađen kao mjesto koje Sin Čovječji može posjetiti; 6–21, To treba biti dom molitve, posta, vjere, učenja, slave, i reda, i dom Božji; 22–33, Neka neraskajani koji se protive Gospodnjem narodu budu postiđeni; 34–42, Neka sveci pođu u moći kako bi sabrali pravedne u Sion; 43–53, Neka sveci budu izbavljeni od strahota koje će se izliti na opake u posljednjim danima; 54–58, Neka narodi i puci i crkve budu pripravljeni za evanđelje; 59–67, Neka Židovi, Lamanci i sav Izrael budu otkupljeni; 68–80, Neka sveci budu okrunjeni slavom i čašću i neka steknu vječno spasenje.

  Odsjek 110

  Viđenja očitovana Josephu Smithu, proroku, i Oliveru Cowderyju u hramu u Kirtlandu, Ohio, 3. travnja 1836. Prilika bijaše šabatni sastanak. Povijest Josepha Smitha navodi: »Poslijepodne ja pomogoh drugim predsjednicima u dijeljenju Gospodnje večere Crkvi, primivši je od Dvanaestorice, čija povlastica bijaše službovati kod posvećenog stola u ovaj dan. Nakon što obavih tu službu braći svojoj, povukoh se do propovjedaonice, zastori se spustiše, i prignuh se, s Oliverom Cowderyjem, u svečanoj i tihoj molitvi. Nakon što se digosmo s molitve, sljedeće se viđenje otvori nama obojici.«

  1–10, Gospod Jahve ukazuje se u slavi i prihvaća hram u Kirtlandu kao svoj dom; 11–12, Mojsije i Ilijas pojedinačno se ukazuju i povjeravaju svoje ključeve i rasporedbe; 13–16, Ilija se vraća i povjerava ključeve svoje rasporedbe kako je obećao Malahija.

  Odsjek 111

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Salemu, Massachusetts, 6. kolovoza 1836. U to vrijeme vođe Crkve bijahu u velikom dugu zbog svojeg rada u službeništvu. Čuvši da će im velika svota novca biti dostupna u Salemu, prorok, Sidney Rigdon, Hyrum Smith i Oliver Cowdery otputovaše tamo iz Kirtlanda, Ohio, da istraže ovu tvrdnju, i kako bi propovijedali evanđelje. Braća obaviše nekoliko stavaka crkvenih poslova i ponešto propovijedahu. Kada postade očito da nikakav novac neće biti raspoloživ, vratiše se u Kirtland. Nekoliko čimbenika istaknutih u pozadini događaja odražava se u načinu izražavanja u ovoj objavi.

  1–5, Gospod se brine za vremenite potrebe svojih slugu; 6–11, On će postupati milosrdno prema Sionu i odrediti sve za dobro svojih slugu.

  Odsjek 112

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Thomasu B. Marshu, u Kirtlandu, Ohio, 23. srpnja 1837., u svezi s Dvanaestoricom apostola Jaganjčevih. Ova objava bijaše primljena na dan kada starješine Heber C. Kimball i Orson Hyde prvi put propovijedahu evanđelje u Engleskoj. Thomas B. Marsh u to vrijeme bijaše predsjednik Zbora dvanaestorice apostola.

  1–10, Dvanaestorica trebaju poslati evanđelje i uzdignuti glas upozorenja svim narodima i pucima; 11–15, Oni trebaju uzeti svoj križ, slijediti Isusa, i pasti njegove ovce; 16–20, Oni koji prime Prvo predsjedništvo primaju Gospoda; 21–29, Tama pokriva zemlju, i samo će oni koji povjeruju i krste se biti spašeni; 30–34, Prvo predsjedništvo i Dvanaestorica obnašaju ključeve rasporedbe punine vremenā.

  Odsjek 113

  Odgovori na određena pitanja o zapisima Izaijinim, koja dade Joseph Smith, prorok, u Far Westu, Missouri, ili u blizini, u ožujku 1838.

  1–6, Opisani su Deblo Jišajevo, mladica što izlazi iz njega, i izdanak Jišajev; 7–10, Raspršeni ostaci Siona imaju pravo na svećeništvo i pozvani su vratiti se Gospodu.

  Odsjek 114

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 11. travnja 1838.

  1–2, Položaji u Crkvi koje obnašaju oni koji nisu vjerni bit će dani drugima.

  Odsjek 115

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 26. travnja 1838., otkrivajući volju Božju gledom na izgradnju toga mjesta i Gospodnjeg doma. Ova je objava upućena predsjedavajućim službenicima i članovima Crkve.

  1–4, Gospod naziva svoju crkvu imenom Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana; 5–6, Sion i njegovi kolčići mjesta su obrane i utočišta za svece; 7–16, Svecima je zapovjeđeno da izgrade dom Gospodnji u Far Westu; 17–19, Joseph Smith obnaša ključeve kraljevstva Božjega na zemlji.

  Odsjek 116

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, blizu Wightove skele, u mjestu zvanom Spring Hill, okrug Daviess, Missouri, 19. svibnja 1838.

  Odsjek 117

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., gledom na neposredne dužnosti Williama Marksa, Newela K. Whitneyja i Olivera Grangera.

  1–9, Gospodnji sluge ne smiju se lakomiti za onim što je vremenito, jer »što je imovina Gospodu?«; 10–16, Oni trebaju odbaciti sitnoću duše, i njihove će žrtve biti svete Gospodu.

  Odsjek 118

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., kao odgovor na prošnju: »Pokaži nam volju svoju, o Gospode, gledom na Dvanaestoricu.«

  1–3, Gospod će se skrbiti za obitelji Dvanaestorice; 4–6, Popunjena su upražnjena mjesta među Dvanaestoricom.

  Odsjek 119

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., kao odgovor na njegovu prošnju: »O Gospode! Pokaži slugama svojim koliko tražiš od imovine naroda svojega za desetinu.« Zakon desetine, kako se razumije danas, ne bijaše dan Crkvi prije ove objave. Pojam desetine u upravo navedenoj molitvi i u prethodnim objavama (64:23; 85:3; 97:11) značio je ne samo deseti dio, već i sve dragovoljne prinose, to jest priloge, crkvenim fondovima. Gospod bijaše prethodno dao Crkvi zakon posvećenja i upravništva nad imovinom, u koji članovi (poglavito vodeći starješine) uđoše savezom koji je trebao biti vječan. Zbog propusta od strane mnogih da se pridržavaju ovoga saveza, Gospod ga povuče na neko vrijeme i dade umjesto njega zakon desetine cijeloj Crkvi. Prorok upita Gospoda koliko od njihove imovine on traži za svete svrhe. Odgovor bijaše ova objava.

  1–5, Sveci trebaju platiti višak svoje imovine i zatim dati, kao desetinu, deseti dio svojeg prihoda godišnje; 6–7, Takav će postupak posvetiti zemlju Sion.

  Odsjek 120

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Far Westu, Missouri, 8. srpnja 1838., otkrivajući raspolaganje imetkom od naplaćene desetine, kako je spomenuto u prethodnoj objavi, odsjek 119.

  Odsjek 121

  Molitva i proroštva što ih zapisa Joseph Smith, prorok, u poslanici Crkvi dok bijaše zatvorenik u zatvoru u Libertyju, Missouri, s datumom 20. ožujka 1839. Prorok i nekoliko njegovih drugova bijahu već mjesecima u zatvoru. Njihove molbe i prizivi upravljeni izvršnim službenicima i sudstvu ne uspješe im donijeti olakšanje.

  1–6, Prorok preklinje Gospoda za svece koji trpe; 7–10, Gospod mu navješćuje mir; 11–17, Prokleti su svi oni koji iznose lažne vapaje o prijestupu protiv Gospodnjeg naroda; 18–25, Oni neće imati pravo na svećeništvo i bit će prokleti; 26–32, Veličanstvene objave obećane onima koji ustraju srčano; 33–40, Zašto su mnogi pozvani, a malo je izabranih; 41–46, Svećeništvo treba koristiti samo u pravednosti.

  Odsjek 122

  Riječ Gospodnja Josephu Smithu, proroku, dok bijaše zatvorenik u zatvoru u Libertyju, Missouri. Ovaj je odsjek izvadak iz poslanice Crkvi s datumom 20. ožujka 1839. (vidi zaglavlje odsjeka 121).

  1–4, Krajevi zemaljski pitat će za ime Josepha Smitha; 5–7, Sve njegove pogibli i muke pružit će mu iskustvo i biti za njegovo dobro; 8–9, Sin Čovječji siđe dublje od svega toga.

  Odsjek 123

  Dužnost svetaca spram progonitelja njihovih, kako je napisa Joseph Smith, prorok, dok bijaše zatvorenik u zatvoru u Libertyju, Missouri. Ovaj je odsjek izvadak iz poslanice Crkvi s datumom 20. ožujka 1839. (vidi zaglavlje odsjeka 121).

  1–6, Sveci trebaju sabrati i objaviti izvješće o svojim patnjama i progonima; 7–10, Isti duh koji je uspostavio lažna vjerovanja također dovodi do progona svetaca; 11–17, Mnogi će među svim sljedbama još primiti istinu.

  Odsjek 124

  Objava dana Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, 19. siječnja 1841. Uslijed rastućih progonstava i nezakonitih postupaka protiv njih od strane javnih službenika, sveci bijahu prisiljeni napustiti Missouri. Nalog za istrebljenje što ga je izdao Lilburn W. Boggs, guverner Missouria, s datumom 27. listopada 1838., nije im ostavljao drugog izbora. Godine 1841., kada ova objava bijaše dana, sveci bijahu izgradili grad Nauvoo, koji zauzimaše položaj prijašnjeg naselja Commerce, Illinois, i tu sjedište Crkve bijaše uspostavljeno.

  1–14, Josephu Smithu je zapovjeđeno da izda svečan proglas evanđelja predsjedniku Sjedinjenih Država, guvernerima, i vladarima svih naroda; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith st. i drugi među živima i mrtvima blagoslovljeni su zbog svoje čestitosti i kreposti; 22–28, Svecima je zapovjeđeno da izgrade i kuću kao konačište za strance i hram u Nauvoou; 29–36, Krštenja za mrtve trebaju se obavljati u hramovima; 37–44, Gospodnji narod uvijek gradi hramove radi obavljanja svetih uredbi; 45–55, Sveci su oslobođeni gradnje hrama u okrugu Jackson zbog tlačenja njihovih neprijatelja; 56–83, Upute su dane za izgradnju Kuće Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith je pozvan da bude patrijarh, primi ključeve, i stoji na mjestu Olivera Cowderyja; 97–122, William Law i drugi primaju savjete u svojim naporima; 123–145, Imenovani su opći i mjesni službenici, zajedno s njihovim dužnostima i pripadnostima zborovima.

  Odsjek 125

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, u ožujku 1841., o svecima na teritoriju Iowe.

  1–4, Sveci trebaju graditi gradove i sabirati se u kolčiće sionske.

  Odsjek 126

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u domu Brighama Younga, u Nauvoou, Illinois, 9. srpnja 1841. U to je vrijeme Brigham Young bio predsjednik Zbora dvanaestorice apostola.

  1–3, Brigham Young je pohvaljen zbog svojih napora i oslobođen je budućih putovanja u tuđinu.

  Odsjek 127

  Poslanica od Josepha Smitha, proroka, svecima posljednjih dana u Nauvoou, Illinois, koja sadrži smjernice o krštenju za mrtve, s datumom u Nauvoou, 1. rujna 1842.

  1–4, Joseph Smith je ushićen progonima i tegobama; 5–12, Zapisi se moraju voditi gledom na krštenja za mrtve.

  Odsjek 128

  Poslanica od Josepha Smitha, proroka, Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana, koja sadrži daljnje smjernice o krštenju za mrtve, s datumom u Nauvoou, Illinois, 6. rujna 1842.

  1–5, Mjesni i opći zapisničari moraju potvrditi činjenicu krštenja za mrtve; 6–9, Njihovi su zapisi vezujući i zabilježeni su na zemlji i na nebu; 10–14, Krstionica je slika groba; 15–17, Ilija je obnovio moć u svezi s krštenjem za mrtve; 18–21, Svi ključevi, moći, i ovlasti prošlih rasporedbi bijahu obnovljeni; 22–25, Radosne i slavne vijesti proglašene su za žive i mrtve.

  Odsjek 129

  Upute koje dade Joseph Smith, prorok, u Nauvoou, Illinois, 9. veljače 1843., otkrivajući tri velebna ključa pomoću kojih se ispravna priroda anđela i duhova poslužitelja može razlikovati.

  1–3, Postoje i uskrsnula i duhovna tijela na nebu; 4–9, Ključevi su dani po kojima se mogu prepoznati glasnici s one strane vela.

  Odsjek 130

  Pojedinosti poduke koje dade Joseph Smith, prorok, u Ramusu, Illinois, 2. travnja 1843.

  1–3, Otac i Sin mogu se osobno ukazati ljudima; 4–7, Anđeli obitavaju u celestijalnoj sferi; 8–9, Celestijalna zemlja bit će veliki Urim i Tumim; 10–11, Bijeli je kamen dan svima koji uđu u celestijalni svijet; 12–17, Vrijeme Drugog dolaska nije odano proroku; 18–19, Razumnost stečena u ovom životu ustaje s nama u Uskrsnuću; 20–21, Svi blagoslovi dolaze pokoravanjem zakonu; 22–23, Otac i Sin imaju tijela od mesa i kostiju.

  Odsjek 131

  Upute Josepha Smitha, proroka, dane u Ramusu, Illinois, 16. i 17. svibnja 1843.

  1–4, Celestijalni je brak neophodan za uzvišenje na najvišem nebu; 5–6, Objašnjeno je kako su ljudi zapečaćeni za vječni život; 7–8, Sav je duh tvar.

  Odsjek 132

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, zapisana 12. srpnja 1843., što se odnosi na novi i vječni savez, uključujući vječnost bračnoga saveza i načelo mnogoženstva. Iako objava bijaše zapisana 1843., dokazi nagovješćuju da neka načela uključena u ovu objavu bijahu poznata proroku još od 1831. Vidi Službenu izjavu 1.

  1–6, Uzvišenje se stječe kroz novi i vječni savez; 7–14, Izloženi su uvjeti i okolnosti toga saveza; 15–20, Celestijalni brak i nastavljanje obiteljske jedinice omogućuju ljudima da postanu bogovi; 21–25, Tijesan i uzan put vodi u vječne živote; 26–27, Zakon je dan gledom na hulu protiv Duha Svetoga; 28–39, Obećanja o vječnom porastu i uzvišenju dana su prorocima i svecima u svim razdobljima; 40–47, Josephu Smithu dana je moć da vezuje i pečati na zemlji i na nebu; 48–50, Gospod na njega pečati njegovo uzvišenje; 51–57, Emmi Smith je savjetovano da bude vjerna i pouzdana; 58–66, Izloženi su zakoni koji upravljaju mnogoženstvom.

  Odsjek 133

  Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 3. studenog 1831. Kao uvod ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »U to vrijeme bijaše mnogo toga što starješine željahu znati gledom na propovijedanje evanđelja žiteljima zemlje, i o sabiranju; i kako bismo hodili u istinitoj svjetlosti i bili podučeni s visina, 3. studenog 1831. ja zapitah Gospoda i primih sljedeću važnu objavu.« Ovaj odsjek bijaše najprije pridodan knjizi Nauk i savezi kao dodatak, a kasnije mu bijaše dodijeljen broj odsjeka.

  1–6, Svecima je zapovjeđeno da se priprave za Drugi dolazak; 7–16, Svim je ljudima zapovjeđeno da bježe iz Babilona, dođu u Sion, i priprave se za veliki dan Gospodnji; 17–35, On će stajati na Gori Sionu, kontinenti će postati jedna zemlja, a izgubljena će se plemena Izraelova vratiti; 36–40, Evanđelje bijaše obnovljeno kroz Josepha Smitha kako bi se propovijedalo u cijelom svijetu; 41–51, Gospod će sići s osvetom na opake; 52–56, To će biti godina otkupljenih njegovih; 57–74, Evanđelje će biti poslano da spasi Svece, te radi uništenja opakih.

  Odsjek 134

  Izjava o vjerovanju gledom na vlade i zakone općenito, prihvaćena jednoglasno na općem skupu Crkve održanom u Kirtlandu, Ohio, 17. kolovoza 1835. Mnogi se sveci sabraše zajedno da razmotre predložene sadržaje prvog izdanja Nauka i saveza. Tada ovoj izjavi bijaše dan sljedeći predgovor: »Kako se naše vjerovanje gledom na zemaljske vlade i zakone općenito ne bi krivo tumačilo niti krivo shvatilo, smatrasmo prikladnim izložiti, na kraju ovoga sveska, naše mišljenje o tome.«

  1–4, Vlade trebaju čuvati slobodu savjesti i štovanja; 5–8, Svi ljudi trebaju podržavati svoje vlade, i oni duguju poštovanje i poslušnost zakonu; 9–10, Vjerska društva ne smiju primjenjivati građanske moći; 11–12, Ljudi su opravdani u obrani sebe i svoje imovine.

  Odsjek 135

  Proglašenje mučeništva Josepha Smitha, proroka, i njegova brata Hyruma Smitha, patrijarha, u Carthageu, Illinois, 27. lipnja 1844. Ovaj dokument bijaše uključen na kraju izdanja Nauka i saveza iz 1844., koje bijaše gotovo spremno za objavljivanje kada Joseph i Hyrum Smith bijahu ubijeni.

  1–2, Joseph i Hyrum ubijeni kao mučenici u zatvoru u Carthageu; 3, Proglašava se vrhovni položaj proroka; 4–7, Njihova nevina krv svjedoči o istinitosti i božanskom podrijetlu djela.

  Odsjek 136

  Riječ i volja Gospodnja, dane po predsjedniku Brighamu Youngu u mjestu Winter Quarters, tabor Izraelov, narod Omaha, na zapadnoj obali rijeke Missouri, blizu Council Bluffsa, Iowa.

  1–16, Objašnjeno je kako se tabor Izraelov treba urediti za putovanje prema zapadu; 17–27, Svecima je zapovjeđeno da žive prema brojnim evanđeoskim mjerilima; 28–33, Sveci trebaju pjevati, plesati, moliti se i učiti mudrost; 34–42, Proroci su ubijeni kako bi mogli biti čašćeni, a opaki osuđeni.

  Odsjek 137

  Viđenje dano Josephu Smithu, proroku, u hramu u Kirtlandu, Ohio, 21. siječnja 1836. Prilika bijaše posluživanje uredaba u pripremi za posvećenje hrama.

  1–6, Prorok vidi svojeg brata Alvina u celestijalnom kraljevstvu; 7–9, Objavljen je nauk spasenja za mrtve; 10, Sva su djeca spašena u celestijalnom kraljevstvu.

  Odsjek 138

  Viđenje dano predsjedniku Josephu F. Smithu u Salt Lake Cityju, Utah, 3. listopada 1918. U svojem uvodnom obraćanju na 89. polugodišnjem općem saboru Crkve 4. listopada 1918. predsjednik Smith je izjavio da je primio nekoliko božanskih priopćenja tijekom prošlih mjeseci. Jedno od njih, o Spasiteljevom pohodu duhovima mrtvih dok njegovo tijelo bijaše u grobnici, predsjednik Smith je primio prethodnog dana. Ono bijaše zapisano odmah nakon završetka sabora. Dana 31. listopada 1918. ono bijaše predloženo savjetnicima u Prvom predsjedništvu, Vijeću dvanaestorice i patrijarhu, i oni ga jednoglasno prihvatiše.

  1–10, Predsjednik Joseph F. Smith pomno razmišlja o Petrovim zapisima i o pohodu našeg Gospoda u svijet duhova; 11–24, Predsjednik Smith vidi pravedne mrtve skupljene u raju i Kristovo službeništvo među njima; 25–37, On vidi kako propovijedanje evanđelja bijaše uspostavljeno među duhovima; 38–52, On vidi Adama, Evu, i mnoge od svetih proroka u svijetu duhova koji smatrahu svoje stanje u duhu prije svojeg uskrsnuća ropstvom; 53–60, Pravedni mrtvi ovoga doba nastavljaju svoje djelo u svijetu duhova.