chronologický pořádek obsahu

  Doba

  Místo

  Oddíly

 1823

 září

 Manchester, New York

  2

 1828

 červenec

 Harmony, Pensylvánie

  3

 léto

 Harmony, Pensylvánie

  10

 1829

 únor

 Harmony, Pensylvánie

  4

 březen

 Harmony, Pensylvánie

  5

 duben

 Harmony, Pensylvánie

  6 ,7 ,8 ,9

 květen

 Harmony, Pensylvánie

  11 ,12 ,13

 červen

 Fayette, New York

  14 ,15 ,16 ,17 ,18

 1830

 březen

 Manchester, New York

  19

 duben

 Fayette, New York

  20* ,21

 duben

 Manchester, New York

  22 ,23

 červenec

 Harmony, Pensylvánie

  24 ,25 ,26

 srpen

 Harmony, Pensylvánie

  27

 září

 Fayette, New York

  28 ,29 ,30 ,31

 říjen

 Fayette, New York

  32* , 33

 listopad

 Fayette, New York

  34

 prosinec

 Fayette, New York

  35 ,36 ,37

 1831

 leden

 Fayette, New York

  38 ,39 ,40

 únor

 Kirtland, Ohio

  41 ,42 ,43 ,44

 březen

 Kirtland, Ohio

  45 ,46 ,47 ,48 ,49

 květen

 Kirtland, Ohio

  50

 květen

 Thompson, Ohio

  51

 červen

 Kirtland, Ohio

  52 ,53 ,54 ,55 ,56

 červenec

 Sion, kraj Jackson, Missouri

  57

 srpen

 Sion, kraj Jackson, Missouri

  58 ,59 ,60

 srpen

 u řeky Missouri, Missouri

  61 ,62

 srpen

 Kirtland, Ohio

  63

 září

 Kirtland, Ohio

  64

 říjen

 Hiram, Ohio

  65

 říjen

 Orange, Ohio

  66

 listopad

 Hiram, Ohio

  1 ,67 ,68 ,69 ,133

 listopad

 Kirtland, Ohio

  70

 prosinec

 Hiram, Ohio

  71

 prosinec

 Kirtland, Ohio

  72

 1832

 leden

 Hiram, Ohio

  73 ,74

 leden

 Amherst, Ohio

  75

 únor

 Hiram, Ohio

  76

 1832

 březen

 Hiram, Ohio

  77 ,78 ,79 ,80 ,81

 duben

 kraj Jackson, Missouri

  82 ,83

 duben

 Independence, Missouri

  83

 srpen

 Hiram, Ohio

  99

 září

 Kirtland, Ohio

  84

 listopad

 Kirtland, Ohio

  85

 prosinec

 Kirtland, Ohio

  86 ,87* ,88

 1833

 únor

 Kirtland, Ohio

  89

 březen

 Kirtland, Ohio

  90 ,91 ,92

 květen

 Kirtland, Ohio

  93 ,94

 červen

 Kirtland, Ohio

  95 ,96

 srpen

 Kirtland, Ohio

  97 ,98

 říjen

 Perrysburg, New York

  100

 prosinec

 Kirtland, Ohio

  101

 1834

 únor

 Kirtland, Ohio

  102 ,103

 duben

 Kirtland, Ohio

  104*

 červen

 řeka Fishing, Missouri

  105

 listopad

 Kirtland, Ohio

  106

 1835

 březen

 Kirtland, Ohio

  107

 srpen

 Kirtland, Ohio

  134

 prosinec

 Kirtland, Ohio

  108

 1836

 leden

 Kirtland, Ohio

  137

 březen

 Kirtland, Ohio

  109

 duben

 Kirtland, Ohio

  110

 srpen

 Salem, Massachusetts

  111

 1837

 červenec

 Kirtland, Ohio

  112

 1838

 březen

 Far West, Missouri

  113*

 duben

 Far West, Missouri

  114 ,115

 květen

 Spring Hill, kraj Daviess, Missouri

  116

 červenec

 Far West, Missouri

  117 ,118 ,119 ,120

 1839

 březen

 žalář v Liberty, kraj Clay, Missouri

  121 ,122 ,123

 1841

 leden

 Nauvoo, Illinois

  124

 březen

 Nauvoo, Illinois

  125

 červenec

 Nauvoo, Illinois

  126

 1842

 září

 Nauvoo, Illinois

  127 ,128

 1843

 únor

 Nauvoo, Illinois

  129

 duben

 Ramus, Illinois

  130

 květen

 Ramus, Illinois

  131

 červenec

 Nauvoo, Illinois

  132

 1844

 červen

 Nauvoo, Illinois

  135

 1847

 leden

 Winter Quarters (nyní ve státě Nebraska)

  136

 1890

 říjen

 Salt Lake City, Utah

  Oficiální prohlášení--1

 1918

 říjen

 Salt Lake City, Utah

  138

 1978

 červen

 Salt Lake City, Utah

  Oficiální prohlášení--2

*

 * * V označeném místě nebo poblíž.