Kronoloogiline sisukord

 Aeg

 Koht

 Osad

 1823

 september

 Manchester, New York

 2

 1828

 juuli

 Harmony, Pennsylvania

 3

 suvi

 Harmony, Pennsylvania

 10

 1829

 veebruar

 Harmony, Pennsylvania

 4

 märts

 Harmony, Pennsylvania

 5

 aprill

 Harmony, Pennsylvania

 6, 7, 8, 9

 mai

 Harmony, Pennsylvania

 11, 12, 13

 juuni

 Fayette, New York

 14, 15, 16, 17, 18

 1830

 märts

 Manchester, New York

 19

 aprill

 Fayette, New York

 20*, 21

 aprill

 Manchester, New York

 22, 23

 juuli

 Harmony, Pennsylvania

 24, 25, 26

 august

 Harmony, Pennsylvania

 27

 september

 Fayette, New York

 28, 29, 30, 31

 oktoober

 Fayette, New York

 32*, 33

 november

 Fayette, New York

 34

 detsember

 Fayette, New York

 35, 36, 37

 1831

 jaanuar

 Fayette, New York

 38, 39, 40

 veebruar

 Kirtland, Ohio

 41, 42, 43, 44

 märts

 Kirtland, Ohio

 45, 46, 47, 48, 49

 mai

 Kirtland, Ohio

 50

 mai

 Thompson, Ohio

 51

 juuni

 Kirtland, Ohio

 52, 53, 54, 55, 56

 juuli

 Siion, Jacksoni maakond, Missouri

 57

 august

 Siion, Jacksoni maakond, Missouri

 58, 59, 60

 august

 Missouri jõe ääres, Missouri

 61, 62

 august

 Kirtland, Ohio

 63

 september

 Kirtland, Ohio

 64

 oktoober

 Hiram, Ohio

 65

 oktoober

 Orange, Ohio

 66

 november

 Hiram, Ohio

 1, 67, 68, 69, 133

 november

 Kirtland, Ohio

 70

 detsember

 Hiram, Ohio

 71

 detsember

 Kirtland, Ohio

 72

 1832

 jaanuar

 Hiram, Ohio

 73, 74

 jaanuar

 Amherst, Ohio

 75

 veebruar

 Hiram, Ohio

 76

 märts

 Hiram, Ohio

 77, 78, 79, 80, 81

 aprill

 Jacksoni maakond, Missouri

 82, 83

 aprill

 Independence, Missouri

 83

 august

 Hiram, Ohio

 99

 september

 Kirtland, Ohio

 84

 november

 Kirtland, Ohio

 85

 detsember

 Kirtland, Ohio

 86, 87*, 88

 1833

 veebruar

 Kirtland, Ohio

 89

 märts

 Kirtland, Ohio

 90, 91, 92

 mai

 Kirtland, Ohio

 93, 94

 juuni

 Kirtland, Ohio

 95, 96

 august

 Kirtland, Ohio

 97, 98

 oktoober

 Perrysburg, New York

 100

 detsember

 Kirtland, Ohio

 101

 1834

 veebruar

 Kirtland, Ohio

 102, 103

 aprill

 Kirtland, Ohio

 104*

 juuni

 Fishing River, Missouri

 105

 november

 Kirtland, Ohio

 106

 1835

 märts

 Kirtland, Ohio

 107

 august

 Kirtland, Ohio

 134

 detsember

 Kirtland, Ohio

 108

 1836

 jaanuar

 Kirtland, Ohio

 137

 märts

 Kirtland, Ohio

 109

 aprill

 Kirtland, Ohio

 110

 august

 Salem, Massachusetts

 111

 1837

 juuli

 Kirtland, Ohio

 112

 1838

 märts

 Far West, Missouri

 113*

 aprill

 Far West, Missouri

 114, 115

 mai

 Spring Hill, Daviessi maakond, Missouri

 116

 juuli

 Far West, Missouri

 117, 118, 119, 120

 1839

 märts

 Liberty vangla, Clay maakond, Missouri

 121, 122, 123

 1841

 jaanuar

 Nauvoo, Illinois

 124

 märts

 Nauvoo, Illinois

 125

 juuli

 Nauvoo, Illinois

 126

 1842

 september

 Nauvoo, Illinois

 127, 128

 1843

 veebruar

 Nauvoo, Illinois

 129

 aprill

 Ramus, Illinois

 130

 mai

 Ramus, Illinois

 131

 juuli

 Nauvoo, Illinois

 132

 1844

 juuni

 Nauvoo, Illinois

 135

 1847

 jaanuar

 Winter Quarters (praegune Nebraska)

 136

 1890

 oktoober

 Salt Lake City, Utah

 Ametlik teadaanne nr 1

 1918

 oktoober

 Salt Lake City, Utah

 138

 1978

 juuni

 Salt Lake City, Utah

 Ametlik teadaanne nr 2

 * Mainitud kohas või selle lähedal