Kronologisk oversikt over innholdet

  Tid

  Sted

  Kapittel

 1823

 september

 Manchester, New York

  2

 1828

 juli

 Harmony, Pennsylvania

  3

 sommeren

 Harmony, Pennsylvania

  10

 1829

 februar

 Harmony, Pennsylvania

  4

 mars

 Harmony, Pennsylvania

  5

 april

 Harmony, Pennsylvania

  6, 7, 8, 9

 mai

 Harmony, Pennsylvania

  11, 12, 13

 juni

 Fayette, New York

  14, 15, 16, 17, 18

 1830

 mars

 Manchester, New York

  19

 april

 Fayette, New York

  20*, 21

 april

 Manchester, New York

  22, 23

 juli

 Harmony, Pennsylvania

  24, 25, 26

 august

 Harmony, Pennsylvania

  27

 september

 Fayette, New York

  28, 29, 30, 31

 oktober

 Fayette, New York

  32*, 33

 november

 Fayette, New York

  34

 desember

 Fayette, New York

  35, 36, 37

 1831

 januar

 Fayette, New York

  38, 39, 40

 februar

 Kirtland, Ohio

  41, 42, 43, 44

 mars

 Kirtland, Ohio

  45, 46, 47, 48, 49

 mai

 Kirtland, Ohio

  50

 mai

 Thompson, Ohio

  51

 juni

 Kirtland, Ohio

  52, 53, 54, 55, 56

 juli

 Sion, Jackson fylke, Missouri

  57

 august

 Sion, Jackson fylke, Missouri

  58, 59, 60

 august

 Ved Missouri-elven, Missouri

  61, 62

 august

 Kirtland, Ohio

  63

 september

 Kirtland, Ohio

  64

 oktober

 Hiram, Ohio

  65

 oktober

 Orange, Ohio

  66

 november

 Hiram, Ohio

  1, 67, 68, 69, 133

 november

 Kirtland, Ohio

  70

 desember

 Hiram, Ohio

  71

 desember

 Kirtland, Ohio

  72

 1832

 januar

 Hiram, Ohio

  73, 74

 januar

 Amherst, Ohio

  75

 februar

 Hiram, Ohio

  76

 mars

 Hiram, Ohio

  77, 78, 79, 80, 81

 april

 Jackson fylke, Missouri

  82, 83

 april

 Independence, Missouri

  83

 august

 Hiram, Ohio

  99

 september

 Kirtland, Ohio

  84

 november

 Kirtland, Ohio

  85

 desember

 Kirtland, Ohio

  86, 87*, 88

 1833

 februar

 Kirtland, Ohio

  89

 mars

 Kirtland, Ohio

  90, 91, 92

 mai

 Kirtland, Ohio

  93, 94

 juni

 Kirtland, Ohio

  95, 96

 august

 Kirtland, Ohio

  97, 98

 oktober

 Perrysburg, New York

  100

 desember

 Kirtland, Ohio

  101

 1834

 februar

 Kirtland, Ohio

  102, 103

 april

 Kirtland, Ohio

  104*

 juni

 Fishing River, Missouri

  105

 november

 Kirtland, Ohio

  106

 1835

 mars

 Kirtland, Ohio

  107

 august

 Kirtland, Ohio

  134

 desember

 Kirtland, Ohio

  108

 1836

 januar

 Kirtland, Ohio

  137

 mars

 Kirtland, Ohio

  109

 april

 Kirtland, Ohio

  110

 august

 Salem, Massachusetts

  111

 1837

 juli

 Kirtland, Ohio

  112

 1838

 mars

 Far West, Missouri

  113*

 april

 Far West, Missouri

  114, 115

 mai

 Spring Hill, Daviess fylke, Missouri

  116

 juli

 Far West, Missouri

  117, 118, 119, 120

 1839

 mars

 Liberty Jail, Clay fylke, Missouri

  121, 122, 123

 1841

 januar

 Nauvoo, Illinois

  124

 mars

 Nauvoo, Illinois

  125

 juli

 Nauvoo, Illinois

  126

 1842

 september

 Nauvoo, Illinois

  127, 128

 1843

 februar

 Nauvoo, Illinois

  129

 april

 Ramus, Illinois

  130

 mai

 Ramus, Illinois

  131

 juli

 Nauvoo, Illinois

  132

 1844

 juni

 Nauvoo, Illinois

  135

 1847

 januar

 Winter Quarters (nå Nebraska)

  136

 1890

 oktober

 Salt Lake City, Utah

  Offisiell erklæring — 1

 1918

 oktober

 Salt Lake City, Utah

  138

 1978

 juni

 Salt Lake City, Utah

  Offisiell erklæring — 2

 * På eller i nærheten av angitt sted.