Lolomi
Faasoa Atu

O Le Mataupu Faavae ma Feagaiga

Vaega 1

Faaaliga na tuuina mai e ala mai ia Iosefa Samita le Perofeta, i le taimi o se konafesi faapitoa a toeaina o le Ekalesia, i Hairama, Ohaio, 1 Novema 1831 (History of the Church [Talafaasolopito o le Ekalesia], 1:221–224). E tele faaaliga na maua mai i le Alii ae lei oo mai i le taimi lea, ma o le tuufaatasiga o ia faaaliga mo le lomiga i se tusi, o se tasi lea o mataupu autu na pasia i le konafesi. O le vaega lenei, o le faatomuaga lea a le Alii i mataupu faavae, feagaiga, ma poloaiga ua tuuina mai i le tisipenisione lenei.

1–7, O le leo o le lapataiga i tagata uma; 8–16, E muamua mai le Liliuese ma le amioleaga i le Afio Mai Faalua; 17–23, Ua valaaulia Iosefa Samita e toefuatai i le lalolagi upumoni ma mana o le Alii; 24–33, Ua aumai le Tusi a Mamona ma ua faatuina le Ekalesia moni; 34–36, O le a aveesea le filemu mai le lalolagi; 37–39, Ia suesue i nei poloaiga.

1 Faalogo maia, Outou e tagata o laʼu aekalesia, ua fetalai mai ai le siufofoga o ia o lē o afio i luga, ma o lē o ona efofoga ua i luga o tagata uma; ioe, e moni Ou te fai atu: iFaalogo mai ia outou e tagata mai mea mamao; ma outou o loo i luga o motu o le sami, faafofoga mai faatasi.

2 Aua e moni o le asiufofoga o le Alii ua mo tagata uma, ma e eleai se tasi e sao mai ai; ma e leai se mata o le a lē vaai, po o se taliga o le a lē faalogo, po o se iloto o le a lē tuia.

3 Ma o e e afouvale o le a tuia i le faanoanoa tele; ona o le a ealagaina a latou amioletonu i luga o tumutumu o fale, ma o le a faaalia a latou galuega lilo.

4 Ma o le aleo o le lapataiga ua mo tagata uma, e ala atu i fofoga o oʼu soo, o e ua Ou filifilia i aso nei e egata ai.

5 Ma o le a latou o atu ma e leai se tasi o le a taofia i latou, ona o Aʼu o le Alii ua poloaiina i latou.

6 Faauta, o laʼu apule lenei, ma le pule a aʼu auauna, ma laʼu faatomuaga i le tusi o aʼu poloaiga, ua Ou tuu atu ia te i latou e efaasalalau atu ia te outou, E, outou e o nonofo i le lalolagi.

7 O le mea lea, ia amatatau ai ma tetetemu, E, outou tagata e, ona o mea ua folafola ai i totonu o i latou e Aʼu o le Alii o le a efaataunuuina.

8 Ma e moni Ou te fai atu ia te outou, o i latou o e e o atu, ma tau atu nei tala i e o nonofo i le lalolagi, e tuu atu ia te i latou le mana e afaamau ai i le lalolagi ma i le lagi, e e lē talitonu ma efouvale;

9 Ioe, e moni, e faamau ai i latou mo le aso o le a sasaa mai ai ma le lē fuaina le atoasa o le Atua i luga o e e eamioleaga

10 Mo le aaso e afio mai ai le Alii e etaui i tagata taitoatasi e tusa ma lana igaluega, ma ofua mai i tagata taitoatasi e tusa ma le fua na ia fua atu i lona uso-a-tagata.

11 O le mea lea ua oo mai le siufofoga o le Alii ia oo atu i tuluiga o le lalolagi, ina ia mafai ona faalogoina e i latou uma o e e fia faalogo:

12 Inā outou saunia ia, inā outou saunia ia mo mea o le a oo mai, ona ua latalata mai le Alii;

13 Ma ua faamumū le atoasa o le Alii, ma ua solo lana epelu i le lagi, ma o le a paʼū mai i luga o e o nonofo i le lalolagi.

14 Ma o le a faaalia le aaao o le Alii; ma e oo mai le aso, o i latou o e e lē fia efaalogo i le siufofoga o le Alii, po o le leo o ana auauna, pe lē igauai i upu a perofeta ma aposetolo, o le a ovavae ese mai totonu o le nuu;

15 Ona ua latou ase ese mai aʼu esauniga, ma isoli laʼu feagaiga otumau-faavavau;

16 Ua latou lē asailia le Alii e faatu lana amiotonu, ae ua taitoatasi le tagata ma savali i lona elava iala, ma tusa ai ma le ofaatusa o lona lava atua, o lona foliga ua tusa ma foliga o le lalolagi, ma o lona uiga o lena o se tupua, lea e oo ina utuai ma o le a fano i Papelonia, o fPapelonia tele lava lea o le a paʼū.

17 O le mea lea, o Aʼu o le Alii, ona ua Ou iloa le malaia o le a oo mai i luga o ae o nonofo i le lalolagi, na Ou valaʼau atu ai i luga o laʼu auauna o Iosefa Samita, Laitiiti, ma tautala atu ia te ia mai le lagi, ma tuu atu ia te ia poloaiga;

18 Ma tuu atu foi i isi poloaiga, e tatau ona latou folafola atu nei mea i le lalolagi; ma ua faia lenei mea atoa ina ia mafai ona faataunuuina o mea na tusia e perofeta—

19 O le a oo mai amea vaivai o le lalolagi ma gaui i lalo mea tautaua ma le malolosi, ina ia lē fautuaina e le tagata lona uso-a-tagata, pe efaalagolago i le lima o le tagata—

20 Ae ia mafai e tagata taitoatasi ona atautala i le suafa o le Atua le Alii, le Faaola lea o le lalolagi;

21 Ina ia mafai foi ona faateleina o le faatuatua i le lalolagi;

22 Ina ia mafai ona faatuina o laʼu afeagaiga tumau-faavavau;

23 Ina ia mafai ona afolafola atu le atoatoaga o laʼu etalalelei e e ivaivai ma e faatauvaa i tuluiga o le lalolagi, ma i luma o tupu ma pule.

24 Faauta, o Aʼu o le Atua ma ua Ou tautala atu ai; o nei apoloaiga ua a aʼu, ma sa tuuina atu i aʼu auauna i lo latou vaivai, e tusa ma le ala o la latou egagana, ina ia mafai ona latou imalamalama.

25 Ma o le tulaga e oo i ai la latou sese, e mafai ona faailoaina;

26 Ma o le tulaga na oo i ai le latou sailiga o le apoto, e mafai ona aoaoina ai i latou;

27 Ma o le tulaga e oo i ai la latou agasala, e mafai ona aaoaiina ai i latou, ina ia latou esalamo;

28 Ma o le tulaga e oo i ai le latou alotomaualalalo, e mafai ona faamalolosia ai i latou, ma faamanuiaina mai lugā, ma maua le emalamalama mai lea taimi i lea taimi.

29 Ma ina ua uma ona maua o le talafaamaumau o sa Nifaē, ioe, ina ia mafai ai e laʼu auauna lea o Iosefa Samita, Laitiiti, ona maua o le mana e faaliliu ai le aTusi a Mamona e ala i le alofa mutimutivale o le Atua, i le mana a le Atua.

30 Ma ina ia mafai ai foi e i latou o e ua tuuina atu i ai nei poloaiga, ona maua le amana e faataoto ai le faavae o lenei eekalesia, ma aumai ai i fafo o le lē mailoa ma i fafo o le ipouliuli, le oekalesia moni ma ola e tasi i luga o le lalolagi atoa, lea ua ufiafia tele i ai Aʼu, o le Alii, i le tautala atu lea i le ekalesia atoa ae lē i tagata taitoatasi—

31 Ona o Aʼu o le Alii e lē mafai ona Ou vaai i luga o le aagasala ma sina tikeri itiiti o le faatagaina;

32 E ui i lea, o ia o lē e salamo ma faia poloaiga a le Alii o le a afaamagaloina;

33 Ma o ia o lē e lē asalamo, o le a eaveesea mai ia te ia le malamalama lava lea na ia maua; ona e lē itaumafai pea loʼu oAgaga i le tagata, ua fetalai mai ai le Alii o ʼAu.

34 O lenei foi, e moni Ou te fai atu ia te outou, E, e o nonofo i le lalolagi: O Aʼu o le Alii ua Ou loto e faailoa atu nei mea i tagata auma;

35 Ona o Aʼu e lē o se afaailoga tagata, ma Ou te manao ia iloa e tagata uma ua vave ona oo mai o le easo; e lei oo mai le itula, ae ua latalata mai lava oo mai, le taimi o le a aveesea ai le ifilemu mai le lalolagi, ma o le a maua ai e le otiapolo le mana i luga o lana lava pulega.

36 Ma o le a i ai foi i le Alii le mana i luga o lana aau paia, ma o le a enofotupu i lo latou ilotolotoi, ma o le a afio mai i lalo i le ofaamasinoga i luga o uEtoma, po o le lalolagi.

37 Suesue i nei apoloaiga, ona ua moni ma faamaoni i latou, ma o le a faataunuuina lava valoaga ma efolafolaga uma ua i totonu o i latou.

38 O le mea ua fai atu ai Aʼu o le Alii ua ʼOu fai atu ai, ma ʼOu te lē faatoese mai ai aʼu lava ia; ma e ui ina mavae atu le lagi ma le lalolagi, e lē mavae atu lava laʼu aupu, ae o le a efaataunuuina uma lava, pe i loʼu lava ileo po o i le leo o aʼu oauauna, ua ututusa lava.

39 Aua faauta, ma tagai, o le Alii o le Atua lea, ma ua molimau ai le aAgaga, ma ua moni le molimau, ma e mau le eupumoni e faavavau ma faavavau lava. Amene.