Secţiunea 11

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, fratelui său Hyrum Smith, la Harmony, Pennsylvania, în mai 1829 (History of the Church, 1:39–46). Această revelaţie a fost primită, prin Urim şi Tumim, ca răspuns la rugămintea şi la întrebarea lui Joseph. Potrivit History of the Church, această revelaţie a fost primită după restaurarea Preoţiei aaronice.

1–6, Lucrătorii din vie vor obţine salvarea; 7–14, Caută înţelepciune, propovăduieşte pocăinţa, încrede-te în Spirit; 15–22, Ţine poruncile şi studiază cuvântul Domnului; 23–27, Nu nega spiritul revelaţiei şi al profeţiei; 28–30, Cei care Îl primesc pe Hristos devin fiii lui Dumnezeu.

  O MARE şi minunată lucrare este gata să-şi facă apariţia printre copiii oamenilor.

  Iată, Eu sunt Dumnezeu; ia seama la cuvântul Meu, care este viu şi puternic, mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri, care desparte atât încheieturile, cât şi măduva; de aceea, ia seama la cuvântul Meu.

  Iată, câmpul este deja alb pentru seceriş; de aceea, cine doreşte să secere să mânuiască cu tărie secera lui şi să secere cât durează ziua ca să poată să păstreze, ca pe o comoară pentru sufletul său, salvarea nepieritoare în împărăţia lui Dumnezeu.

  Da, oricine va mânui secera lui şi va secera, va fi chemat de Dumnezeu.

  De aceea, dacă Îmi veţi cere, veţi primi, dacă veţi bate, vi se va deschide.

  Acum, deoarece voi aţi cerut, iată, Eu vă spun vouă, ţineţi poruncile Mele şi căutaţi să înfăptuiţi şi să stabiliţi cauza Sionului.

  Nu căutaţi bogăţii, ci înţelepciune; şi iată, tainele lui Dumnezeu vă vor fi dezvăluite vouă şi atunci veţi deveni bogaţi. Iată, cel care are viaţă veşnică este bogat.

  Adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, aşa cum doriţi de la Mine, aşa vi se va întâmpla vouă; şi, dacă doriţi, veţi fi calea prin care se va realiza mult bine în această generaţie.

  Nu vorbiţi decât despre pocăinţă către această generaţie. Ţineţi poruncile Mele şi ajutaţi la înfăptuirea lucrării Mele, potrivit poruncilor Mele, şi veţi fi binecuvântaţi.

  10 Iată, tu ai un dar sau vei avea un dar, dacă vei cere de la Mine cu credinţă, cu inima sinceră, cu credinţă în puterea lui Isus Hristos sau în puterea Mea care îţi vorbeşte;

  11 Pentru că, iată, Eu sunt Cel care vorbeşte; iată, Eu sunt lumina care străluceşte în întuneric şi, prin puterea Mea, Eu îţi dau aceste cuvinte ţie.

  12 Şi acum, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, pune-ţi încrederea ta în acel Spirit care conduce spre a face bine—da, de a acţiona drept, de a umbla în umilinţă, de a judeca cu dreptate; şi acesta este Spiritul Meu.

  13 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, îţi voi da din Spiritul Meu, care va lumina mintea ta, care va umple sufletul tău cu bucurie;

  14 Şi atunci, tu vei cunoaşte, sau prin aceasta vei cunoaşte, toate lucrurile pe care le doreşti de la Mine, care se referă la lucrurile drepte, crezând cu credinţă în Mine că le vei primi.

  15 Iată, Eu îţi poruncesc ţie să nu crezi că eşti chemat să predici, până ce nu eşti chemat.

  16 Aşteaptă încă puţin, până ce vei avea cuvântul Meu, stânca Mea, Biserica Mea şi Evanghelia Mea, pentru ca să cunoşti cu certitudine doctrina Mea.

  17 Şi atunci, iată, după dorinţele tale, da, chiar după credinţa ta, ţi se va da.

  18 Ţine poruncile Mele, stai liniştit, fă apel la Spiritul Meu;

  19 Da, lipeşte-te de Mine, cu toată inima ta, ca tu să poţi ajuta să fie aduse la lumină acele lucruri de care s-a vorbit—da, traducerea lucrării Mele; fii răbdător până ce tu vei îndeplini aceasta.

  20 Iată, aceasta este lucrarea ta, să ţii poruncile Mele, da, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.

  21 Nu căuta să vesteşti cuvântul Meu, ci mai întâi caută să obţii cuvântul Meu şi, atunci, limba ta va fi dezlegată; atunci, dacă doreşti, tu vei avea Spiritul Meu şi cuvântul Meu, da, puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii.

  22 Dar acum, stai liniştit; studiază cuvântul Meu care s-a răspândit printre copiii oamenilor şi, de asemenea, studiază cuvântul Meu care se va răspândi printre copiii oamenilor sau acela care se traduce acum, da, până vei obţine tot ceea ce voi acorda copiilor oamenilor în această generaţie şi, atunci, toate lucrurile vor fi date pe deasupra.

  23 Iată, tu eşti Hyrum, fiul Meu; caută împărăţia lui Dumnezeu şi toate lucrurile vor fi adăugate, potrivit cu ce este drept.

  24 Clădeşte pe stânca Mea, care este Evanghelia Mea;

  25 Nu nega spiritul revelaţiei, nici spiritul profeţiei, pentru că vai de acela care neagă aceste lucruri;

  26 De aceea, păstrează cuvintele Domnului în inima ta, ca pe o comoară, până în momentul în care, potrivit înţelepciunii Mele, tu vei merge înainte.

  27 Iată, Eu vorbesc către toţi aceia care au dorinţe bune şi mânuiesc secera lor pentru a secera.

  28 Iată, Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt viaţa şi lumina lumii.

  29 Eu sunt acelaşi care am venit la ai Mei şi ai Mei nu M-au primit;

  30 Dar adevărat, adevărat, îţi spun ţie că, tuturor celor ce Mă primesc, le voi da puterea să devină fiii lui Dumnezeu, chiar acelora care cred în numele Meu. Amin.