Õpetus ja Lepingud

111. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Massachusettsi osariigis Salemis 6. augustil 1836 (History of the Church, kd 2, lk-d 465–466). Sel ajal olid Kiriku juhid oma teenimistöö tõttu suurtes võlgades. Kuuldes, et nad võivad Salemis saada endale suure hulga raha, asusid prohvet, Sidney Rigdon, Hyrum Smith ja Oliver Cowdery Ohio osariigist Kirtlandist teele sinna, et seda asja uurida ja samal ajal jutlustada ka evangeeliumi. Vennad ajasid korda mitmed kiriku asjad ja jutlustasid evangeeliumi. Kui sai selgeks, et ei saada mingit raha, pöördusid nad tagasi Kirtlandi. Selle ilmutuse sõnastuses peegelduvad mitmed tollaste olude tagamaad.

1–5 Issand hoolitseb oma teenijate maiste vajaduste eest. 6–11 Ta kohtleb Siionit halastusega ja korraldab kõik asjad oma teenijate hüvanguks.

1 Mina, teie Issand Jumal, ei ole vaatamata teie rumalustele pahane selle peale, et te tulite sellele teekonnale.

2 Mul on selles linnas palju aardeid teie jaoks ja Siioni kasuks, ning selles linnas on palju inimesi, kelle ma kogun parajal ajal siit välja Siioni kasuks teie kaasabil.

3 Seepärast, on otstarbekas, et te sõlmite tutvusi selle linna inimestega, nagu teid juhitakse ja nagu teile antakse.

4 Ja parajal ajal sünnib, et ma annan selle linna teie kätte, et teil saab olema võim selle üle, nii et nad ei avasta teie salajasi kavatsusi; ja selle jõukus, mis puutub kulda ja hõbedasse, saab teile.

5 Ärge muretsege oma avõlgade pärast, sest mina annan teile väe need ära maksta.

6 Ärge muretsege Siioni pärast, sest ma kohtlen teda halastusega.

7 Viibige selles paigas ja selle ümberkaudsetel aladel;

8 ja paik, kus ma tahan, et te põhiliselt viibiksite, näidatakse teile ära minu Vaimu arahu ja väega, mis voolab teie peale.

9 Selle paiga võite te omandada rentimise teel. Ja küsitlege usinasti selle linna muistsete elanike ja asutajate kohta;

10 sest selles linnas on teie jaoks rohkem kui üks aare.

11 Seepärast, olge atargad nagu maod ja ometi ilma patuta, ja ma korraldan kõik asjad teie bhüvanguks nii kiiresti, kui te olete võimelised neid vastu võtma. Aamen.