KAPITTEL 111

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Salem, Massachusetts, den 6. august 1836 (History of the Church 2:465–466). På dette tidspunkt hadde Kirkens ledere satt seg i stor gjeld på grunn av sitt arbeide i Kirkens tjeneste. Da de fikk høre at de kunne få tak i et stort pengebeløp i Salem, reiste profeten, Sidney Rigdon, Hyrum Smith og Oliver Cowdery dit fra Kirtland, Ohio, for å undersøke denne påstanden, samtidig som de forkynte evangeliet. Brødrene ordnet flere av Kirkens anliggender og forkynte også noe. Da det ble tydelig at de ikke ville få tak i noen penger, reiste de tilbake til Kirtland. Flere av de viktige bakenforliggende forhold fremgår av denne åpenbaringens ordlyd.

1–5: Herren ivaretar sine tjeneres timelige behov. 6–11: Han vil vise Sion barmhjertighet og ordne alle ting til sine tjeneres beste.

  JEG, Herren deres Gud, ser ikke med mishag på dere fordi dere har foretatt denne reisen, til tross for deres dårskap.

  Jeg har store skatter til dere i denne by som vil være til gavn for Sion og mange mennesker i denne by, som jeg ved deres medvirkning vil samle og ta ut når tiden er inne, og som vil være til Sions gavn.

  Derfor er det viktig at dere blir kjent med mennesker i denne by ettersom dere blir ledet, og slik det skal tilkjennegis for dere.

  Og det skal skje at når tiden er inne, vil jeg gi denne by i deres hender, og dere skal ha så stor makt over den at de ikke skal oppdage deres hemmeligheter, og dens rikdom av gull og sølv skal bli deres.

  Vær ikke bekymret for deres agjeld, for jeg vil gi dere evne til å betale den.

  Vær ikke bekymret for Sion, for jeg vil vise henne barmhjertighet.

  Bli på dette sted og i områdene rundt omkring.

  Og det sted hvor jeg hovedsakelig vil dere skal være, skal bli tilkjennegitt for dere ved min Ånds kraft og afred som skal strømme til dere.

  Dette sted kan dere få ved å leie. Og søk flittig etter denne bys første innbyggere og grunnleggere,

  10  for det er mer enn én skatt til dere i denne by.

  11  Vær derfor akloke som slanger, men likevel uten synd, og jeg vil ordne alt til deres bbeste etter hvert som dere er istand til å ta imot det. Amen.