Secţiunea 111

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Salem, Massachusetts, la 6 august 1836 (History of the Church, 2:465–466). În acest timp, conducătorii Bisericii aveau datorii mari, din cauza lucrărilor lor din cadrul slujirii. Auzind că o sumă mare de bani va fi disponibilă pentru ei în Salem, profetul, Sidney Rigdon, Hyrum Smith şi Oliver Cowdery au călătorit de la Kirtland, Ohio, până acolo pentru a examina această afirmaţie, predicând, de asemenea, Evanghelia. Fraţii s-au ocupat de unele treburi ale Bisericii şi au ţinut unele predici. Când a devenit evident că nu vor fi bani disponibili, ei s-au întors la Kirtland. Cuvintele din această revelaţie fac referire la mai multe fapte esenţiale din acest episod.

1–5, Domnul are grijă de nevoile temporale ale slujitorilor Săi; 6–11, El va arăta milostenie faţă de Sion şi va aranja toate lucrurile pentru binele slujitorilor Săi.

  EU, Domnul, Dumnezeul vostru, nu sunt supărat că aţi făcut această călătorie, în ciuda nechibzuinţei voastre.

  Am multe valori pentru voi în acest oraş, pentru beneficiul Sionului, şi mulţi oameni în acest oraş, pe care Îi voi aduna la timpul potrivit, pentru beneficiul Sionului, prin intermediul vostru.

  De aceea, este necesar ca voi să faceţi cunoştinţă cu oamenii din acest oraş, după cum veţi fi îndrumaţi şi după cum vi se va da vouă.

  Şi se va întâmpla la timpul potrivit ca Eu să vă dau acest oraş în mâinile voastre, pentru ca să aveţi putere asupra lui, astfel încât ei să nu descopere planurile voastre secrete; şi bunurile sale în aur şi argint vor fi ale voastre.

  Nu vă îngrijoraţi de datoriile voastre, pentru că am să vă dau puterea să le plătiţi.

  Nu vă îngrijoraţi cu privire la Sion, pentru că voi fi milostiv faţă de el.

  Rămâneţi în acest loc şi în regiunile înconjurătoare;

  Şi locul în care va fi voinţa Mea să rămâneţi, în principal, vă va fi semnalat vouă prin pacea şi puterea Spiritului Meu, care se va revărsa peste voi.

  Acest loc îl puteţi obţine prin închiriere. Şi informaţi-vă cu sârguinţă despre locuitori şi fondatori mai vechi ai acestui oraş;

  10 Pentru că sunt mai multe valori decât una pentru voi în acest oraş.

  11 De aceea, fiţi tot atât de înţelepţi ca şerpii, dar totuşi fără de păcat; şi Eu voi aranja toate lucrurile pentru binele vostru, imediat ce voi veţi putea să le primiţi. Amin.