113. osa

Vastused, mis prohvet Joseph Smith andis mõningatele küsimustele Jesaja kirjutiste kohta 1838. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 3, lk-d 9–10).

1–6 Öeldakse, kes on Iisai tüvi, sellest tõusev võrse ja Iisai juur. 7–10 Siioni hajutatud jäägil on õigus preesterlusele ja nad kutsutakse pöörduma tagasi Issanda juurde.

 Kes on see aIisai tüvi, millest räägitakse Jesaja 11. peatüki 1., 2., 3., 4. ja 5. salmis?

 Tõesti, nõnda ütleb Issand: See on Kristus.

 Mis on see võrse, millest räägitakse Jesaja 11. peatüki esimeses salmis, mis peaks tõusma Iisai tüvest?

 Vaata, nõnda ütleb Issand: See on Kristuse käes olev teenija, kes on osaliselt Iisai ja osaliselt ka aEefraimi järglane ehk Joosepi kojast, kelle peale on asetatud suur bvägi.

 Mis on see Iisai juur, millest räägitakse 11. peatüki 10. salmis?

 Vaata, nõnda ütleb Issand: See on Iisai ja samuti Joosepi järglane, kellele õigusega kuuluvad preesterlus ja kuningriigi avõtmed, et ta oleks blipuks minu rahvale ja nende ckogumiseks viimsetel päevadel.

 Elias Higbee küsimused: Mida tähendab Jesaja 52. peatüki 1. salmis olev käsk, mis ütleb: Ehi ennast oma jõuga, Siion! – ja millisele rahvale Jesaja viitab?

 Ta viitab nendele, kelle Jumal kutsub viimsetel päevadel, kes hoiavad tema preesterluse väge, et tuua tagasi aSiion ja Iisraeli lunastus; ja ehtida ennast oma bjõuga tähendab panna selga preesterluse volitus, millele temal, Siionil, on cõigus tema põlvnemisliini kaudu; samuti – tagasi pöörduda selle väe juurde, mille ta on kaotanud.

 Mida tuleb meil mõista selle all, et Siion vallandab oma kaela köidikud: 2. salm?

 10 Meil tuleb mõista, et ahajutatud jääki õhutatakse bpöörduma tagasi Issanda juurde, kust nad on ära langenud; ja et kui nad seda teevad, on Issand lubanud, et ta räägib nendega ehk annab neile ilmutust. Vaata salme 6, 7 ja 8. Tema kaela köidikud on tema ehk paganate seas hajutatuna oleva Iisraeli jäägi peal olevad Jumala needused.