Õpetus ja Lepingud

113. osa

Vastused, mis prohvet Joseph Smith andis mõningatele küsimustele Jesaja kirjutiste kohta 1838. aasta märtsikuus (History of the Church, kd 3, lk-d 9–10).

1–6 Öeldakse, kes on Iisai tüvi, sellest tõusev võrse ja Iisai juur. 7–10 Siioni hajutatud jäägil on õigus preesterlusele ja nad kutsutakse pöörduma tagasi Issanda juurde.

1 Kes on see aIisai tüvi, millest räägitakse Jesaja 11. peatüki 1., 2., 3., 4. ja 5. salmis?

2 Tõesti, nõnda ütleb Issand: See on Kristus.

3 Mis on see võrse, millest räägitakse Jesaja 11. peatüki esimeses salmis, mis peaks tõusma Iisai tüvest?

4 Vaata, nõnda ütleb Issand: See on Kristuse käes olev teenija, kes on osaliselt Iisai ja osaliselt ka aEefraimi järglane ehk Joosepi kojast, kelle peale on asetatud suur bvägi.

5 Mis on see Iisai juur, millest räägitakse 11. peatüki 10. salmis?

6 Vaata, nõnda ütleb Issand: See on Iisai ja samuti Joosepi järglane, kellele õigusega kuuluvad preesterlus ja kuningriigi avõtmed, et ta oleks blipuks minu rahvale ja nende ckogumiseks viimsetel päevadel.

7 Elias Higbee küsimused: Mida tähendab Jesaja 52. peatüki 1. salmis olev käsk, mis ütleb: Ehi ennast oma jõuga, Siion! – ja millisele rahvale Jesaja viitab?

8 Ta viitab nendele, kelle Jumal kutsub viimsetel päevadel, kes hoiavad tema preesterluse väge, et tuua tagasi aSiion ja Iisraeli lunastus; ja ehtida ennast oma bjõuga tähendab panna selga preesterluse volitus, millele temal, Siionil, on cõigus tema põlvnemisliini kaudu; samuti – tagasi pöörduda selle väe juurde, mille ta on kaotanud.

9 Mida tuleb meil mõista selle all, et Siion vallandab oma kaela köidikud: 2. salm?

10 Meil tuleb mõista, et ahajutatud jääki õhutatakse bpöörduma tagasi Issanda juurde, kust nad on ära langenud; ja et kui nad seda teevad, on Issand lubanud, et ta räägib nendega ehk annab neile ilmutust. Vaata salme 6, 7 ja 8. Tema kaela köidikud on tema ehk paganate seas hajutatuna oleva Iisraeli jäägi peal olevad Jumala needused.