Tipăreşte
Împărtăşeşte

Doctrină şi Legăminte

Secţiunea 113

Răspunsuri la unele întrebări despre scrierile lui Isaia, date prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în martie 1838 (History of the Church, 3:9–10).

1–6, Sunt identificate tulpina lui Isai, ramura care va ieşi şi rădăcinile lui Isai; 7–10, Urmaşii împrăştiaţi ai Sionului au dreptul la preoţie şi sunt chemaţi să se întoarcă la Domnul.

1 Cine este tulpina lui aIsai despre care se vorbeşte în versetele 1, 2, 3, 4 şi 5 din capitolul 11 din Isaia?

2 Adevărat, astfel spune Domnul: Este Hristos.

3 Care este ramura despre care se vorbeşte în primul verset al capitolului 11 din Isaia, care va ieşi din tulpina lui Isai?

4 Iată, astfel spune Domnul: Este un slujitor în mâinile lui Hristos, care este descendent parţial al lui Isai, cât şi al lui aEfraim sau al casei lui Iosif, căruia i s-a dat multă bputere.

5 Ce este rădăcina lui Isai despre care se vorbeşte în versetul 10 al capitolului 11?

6 Iată, astfel spune Domnul, este un descendent al lui Isai, cât şi al lui Iosif, căruia îi aparţin, de drept, preoţia şi acheile împărăţiei pentru a fi un bsteag şi pentru cadunarea poporului Meu în ultimele zile.

7 Întrebări puse de Elias Higbee: Ce înseamnă porunca din Isaia, capitolul 52, primul verset, care spune: Îmbracă-te cu puterea ta, Sion—şi la ce oameni făcea referire Isaia?

8 El făcea referire la aceia pe care Dumnezeu îi va chema în ultimele zile, care vor deţine puterea preoţiei pentru a aduce înapoi aSionul şi mântuirea Israelului; şi a se îmbrăca cu bputere înseamnă a se îmbrăca cu autoritatea preoţiei, la care, el, Sion, are cdreptul prin obârşie; de asemenea, de a avea din nou puterea pe care el a pierdut-o.

9 Ce trebuie să înţelegem noi prin dezlegarea de către Sion a legăturilor de la gâtul lui; versetul 2?

10 Trebuie să înţelegem că urmaşii aîmprăştiaţi sunt îndemnaţi să se bîntoarcă spre Domnul, faţă de care au căzut; şi dacă o fac, promisiunea Domnului este că El le va vorbi sau le va da revelaţie. Vezi versetele 6, 7 şi 8. Legăturile de la gât sunt blestemele lui Dumnezeu asupra lui sau urmaşii lui Israel în starea lor împrăştiată printre neamuri.