Õpetus ja Lepingud

114. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 17. aprillil 1838 (History of the Church, kd 3, lk 23).

1–2 Kes ei ole ustavad, nende kiriku kutsed antakse teistele.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Minu teenijast David W. Pattenist on tark, kui ta ajab korda kõik oma äriasjad nii ruttu, kui ta vaid suudab, ja vabaneb oma kaupadest, et ta võiks järgmisel kevadel teha koos teistega minule misjonitööd, nimelt koos Kaheteistkümnega, tema kaasa arvatud, et tunnistada minu nimest ja viia rõõmusõnumeid kogu maailmale.

2 Sest tõesti, nõnda ütleb Issand, et kuivõrd teie seas on neid, kes salgavad minu nime, aistutatakse nende basemele teised ja nad saavad endale nende ülevaataja ameti. Aamen.