KAPITTEL 114

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 17. april 1838 (History of the Church 3:23).

1–2: Stillinger i Kirken som innehas av dem som ikke er trofaste, vil bli gitt til andre.

  SANNELIG, så sier Herren: Det er visdom i at min tjener David W. Patten ordner alle sine forretningsanliggender snarest mulig og selger sin varebeholdning, så han kan utføre en misjon for meg neste vår sammen med andre — tolv i alt, ham selv medregnet — for å vitne om mitt navn og gi det glade budskap til hele verden.

  For sannelig, så sier Herren, at hvis det finnes noen blant dere som fornekter mitt navn, skal andre bli asatt i deres bsted og overta deres embede. Amen.