Secţiunea 115

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Far West, Missouri, la 26 aprilie 1838, care face cunoscută voinţa lui Dumnezeu cu privire la construirea acelui loc şi a casei Domnului (History of the Church, 3:23–25). Această revelaţie este adresată oficianţilor care prezidează asupra Bisericii.

1–4, Domnul numeşte Biserica Sa, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă; 5–6, Sion şi ţăruşii lui sunt locuri de apărare şi refugiu pentru sfinţi; 7–16, Sfinţilor li se porunceşte să construiască o casă a Domnului în Far West; 17–19, Joseph Smith deţine cheile împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ.

  ADEVĂRAT, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, şi, de asemenea, slujitorului Meu Sidney Rigdon, şi, de asemenea, slujitorului Meu, Hyrum Smith, şi consilierilor tăi care sunt şi care vor fi numiţi de acum înainte;

  Şi, de asemenea, ţie, slujitorul Meu, Edward Partridge, şi consilierilor tăi;

  Şi, de asemenea, slujitorilor Mei credincioşi care sunt în înaltul consiliu al Bisericii Mele în Sion, pentru că astfel se va chema, şi tuturor vârstnicilor şi oamenilor din Biserica Mea, a lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, împrăştiaţi în afară, în toată lumea;

  4 Pentru că aşa se va numi Biserica Mea în ultimele zile, chiar Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

  Adevărat vă spun vouă tuturor: Ridicaţi-vă şi străluciţi pentru ca lumina voastră să fie un steag pentru naţiuni;

  Şi pentru ca adunarea în ţinutul Sionului şi în ţăruşii săi să poată fi pentru apărare şi pentru refugiu împotriva furtunii şi împotriva mâniei când aceasta va fi revărsată fără amestec pe întreg pământul.

  Oraşul Far West să fie un pământ sfânt şi consacrat pentru Mine; şi el se va numi cel mai sfânt, pentru că pământul pe care staţi este sfânt.

  De aceea, Eu vă poruncesc să construiţi o casă pentru Mine, pentru adunarea sfinţilor Mei pentru ca ei să Mă poată preaslăvi.

  Şi începutul acestei lucrări, şi fundaţia, şi lucrările pregătitoare să se facă în vara viitoare;

  10 Şi lucrările să înceapă în a patra zi din iulie viitor; şi de atunci înainte poporul Meu să lucreze cu sârguinţă pentru a construi o casă în numele Meu;

  11 Şi într-un an de la această zi, să reîncepă lucrările de fundaţii ale casei Mele.

  12 Şi astfel, din acel moment, să lucreze cu sârguinţă până când se va termina, de la piatra din capul unghiului până în vârf, până când nu va rămâne nimic care să nu fie terminat.

  13 Adevărat vă spun vouă că nici slujitorul Meu Joseph, nici slujitorul Meu, Sidney, nici slujitorul Meu, Hyrum, să nu mai intre în datorii pentru construcţia casei în numele Meu;

  14 Ci să fie construită o casă, în numele Meu, după modelul pe care îl voi arăta lor.

  15 Şi dacă poporul Meu nu o construieşte după modelul pe care îl voi arăta preşedinţiei lor, nu o voi accepta din mâinile lor.

  16 Dar, dacă poporul Meu o construieşte potrivit modelului pe care îl voi arăta preşedinţiei lor, adică slujitorului Meu Joseph şi consilierilor lui, atunci Eu o voi accepta din mâinile poporului Meu.

  17 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, voinţa Mea este ca oraşul Far West să fie construit repede prin adunarea sfinţilor Mei;

  18 18 Şi, de asemenea, şi alte locuri să fie stabilite pentru ţăruşi, în regiunile din împrejurimi, aşa cum se vor manifesta ele slujitorului Meu Joseph, din când în când.

  19 Pentru că, iată, Eu voi fi cu el şi îl voi sfinţi înaintea poporului; pentru că lui i-am dat cheile acestei împărăţii şi acestei slujiri. Chiar aşa. Amin.