Õpetus ja Lepingud

116. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithile 19. mail 1838 Wight’s Ferry lähedal paigas nimega Spring Hill, mis asub Missouri osariigis Daviessi maakonnas (History of the Church, kd 3, lk 35).

1 Spring Hilli on Issand nimetanud aAadam-ondi-Ahmaniks, sellepärast, ütleb ta, et see on paik, kuhu bAadam tuleb kohtuma oma rahvaga ehk kuhu istub cElatanu, nagu on rääkinud prohvet Taaniel.