Secţiunea 116

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, lângă Wight’s Ferry, în locul numit Spring Hill, ţinutul Daviess, Missouri, la 19 mai 1838 (History of the Church, 3:35).

  SPRING Hill este numit Adam-ondi-Ahman de către Domnul, deoarece, spune El, este locul unde Adam va veni să viziteze poporul lui sau locul unde cel Îmbătrânit de zile va sta, aşa cum a fost spus de către Daniel, profetul.