Õpetus ja Lepingud

117. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 William Marksi, Newel K. Whitney ja Oliver Grangeri otseste kohustuste kohta (History of the Church, kd 3, lk-d 45–46).

1–9 Issanda teenijad ei peaks himustama maiseid asju, sest mis on omand Issandale? 10–16 Neil tuleb hüljata hinge väiklus, ja siis saavad nende ohverdused olema Issandale pühad.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand minu teenijale William Marksile ja samuti minu teenijale Newel K. Whitneyle: Nad korraldagu kiiresti ära oma äriasjad ja lahkugu Kirtlandi maalt enne, kui mina, Issand, saadan maa peale taas lume.

2 Nad ärgaku ja tõusku ja tulgu esile ning ärgu viivitagu, sest seda käsin mina, Issand.

3 Seepärast, kui nad viivitavad, ei lähe neil hästi.

4 Nad parandagu minu ees meelt kõigist oma pattudest ja kõigist oma saamahimulistest soovidest, ütleb Issand; sest mis on aomand minule? ütleb Issand.

5 Kasutatagu Kirtlandi varasid avõlgadest lahtisaamiseks, ütleb Issand. Laske neil minna, ütleb Issand, ja kõik, mis järele jääb, jäägu teie kätte, ütleb Issand.

6 Sest kas pole taeva linnud minu omad, ja samuti mere kalad ja mägede loomad? Kas ma ei ole teinud maa? Kas ma ei hoia enda käes kõikide maa rahvaste vägede asaatust?

7 Seepärast, kas ma mitte ei pane aüksildasi paiku võrseid ajama ja õitsema ning külluslikult vilja kandma? ütleb Issand.

8 Kas ei ole piisavalt ruumi aAadam-ondi-Ahmani mägedes ja Olaaha bŠineeha tasandikel ehk cmaal, kus elas Aadam, et te peaksite himustama seda, mis on vaid kübeke, ja jätma hooletusse palju kaalukamad asjad?

9 Seepärast, tulge üles siia minu rahva maale, nimelt Siionisse.

10 Olgu minu teenija William Marks austav väheses, ja ta pannakse palju üle. Ta juhtigu minu rahvast Far Westi linnas ja olgu ta õnnistatud minu rahva õnnistustega.

11 Häbenegu minu teenija Newel K. Whitney anikolaiitide rühma ja kõiki nende bsalajasi jäledusi ning kõiki oma hinge väiklusi minu ees, ütleb Issand, ning tulgu Aadam-ondi-Ahmani maale ja olgu minu rahvale cpiiskopiks, ütleb Issand, ja seda mitte nime, vaid tegude poolest.

12 Ja taas, ma ütlen sinule, ma pean meeles oma teenijat aOliver Grangerit: Vaata, tõesti, ma ütlen temale, et tema nime peetakse pühana meeles põlvest põlve igavesest ajast igavesti, ütleb Issand.

13 Seepärast, ta võidelgu tõsiselt minu Kiriku Esimese Presidentkonna lunastamise eest, ütleb Issand; ja kui ta langeb, tõuseb ta taas üles, sest tema aohverdus on minule püham kui tema edu, ütleb Issand.

14 Seepärast, ta tulgu kiiresti siia, Siioni maale; ja parajal ajal tehakse ta kaupmeheks minu nimele, ütleb Issand, minu rahva hüvanguks.

15 Seepärast, ärgu keegi põlaku minu teenijat Oliver Grangerit, vaid olgu minu rahva õnnistused tema peal igavesest ajast igavesti.

16 Ja taas, tõesti, ma ütlen teile: Pidagu kõik minu teenijad Kirtlandi maal meeles Issandat, oma Jumalat, ja samuti minu koda, et pidada ja säilitada seda pühana ja kukutada rahavahetajad minu poolt parajaks arvatud ajal, ütleb Issand. Just nii. Aamen.