Õpetus ja Lepingud

118. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838 vastuseks palvele: „Näita meile oma tahet, oo Issand, Kaheteistkümne suhtes” (History of the Church, kd 3, lk 46).

1–3 Issand hoolitseb Kaheteistkümne perekondade eest. 4–6 Täidetakse tühjad kohad Kaheteistkümne seas.

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Peetagu koheselt konverents; organiseeritagu Kaksteist; ja määratagu mehed atäitma nende kohti, kes on langenud.

2 Jäägu minu teenija aThomas mõneks ajaks Siioni maale avaldama minu sõna.

3 Jätkaku ülejäänud jutlustamist sellest tunnist alates, ja kui nad teevad seda südame kogu vagadusega, tasaduses ja aalandlikkuses ning bpikameelsuses, annan mina, Issand, neile lubaduse, et ma hoolitsen nende perekondade eest; ja neile avatakse uks viljarikkaks tööks sellest hetkest alates.

4 Ja järgmisel kevadel nad lahkugu, et minna üle suurte vete ja kuulutada seal välja minu evangeelium, selle täius, ja anda tunnistust minu nimest.

5 Nad lahkugu minu pühadest Far Westi linnas tuleva aprilli kahekümne kuuendal päeval minu koja ehitamise platsil, ütleb Issand.

6 Määratagu minu teenija John Taylor, ja samuti minu teenija John E. Page, ja samuti minu teenija Wilford Woodruff, ja samuti minu teenija Willard Richards täitma nende kohti, kes on langenud, ja antagu neile nende määramisest ametlikult teada.