KAPITTEL 118

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 8. juli 1838 som svar på bønnen: “Vis oss din vilje,O Herre, angående De tolv” (History of the Church 3:46).

1–3: Herren vil ta hånd om De tolvs familier. 4–6: Ledige plasser i De tolvs råd blir besatt.

  SANNELIG, så sier Herren: La det straks avholdes en konferanse, la De tolv organiseres, og la menn utpekes for å ainnta plassene etter dem som har falt fra.

  La min tjener aThomas bli en tid i Sions land for å utgi mitt ord.

  La de øvrige fra denne stund fortsette å forkynne, og hvis de gjør dette i hjertets aydmykhet, i bsaktmodighet, i mildhet og langmodighet, gir jeg, Herren, dem et løfte at jeg vil ta hånd om deres familier, og en vid dør skal fra nå av åpnes for dem.

  Og la dem neste vår reise over de store vann og der forkynne mitt evangelium, ja, i dets fylde, og bære vitnesbyrd om mitt navn.

  La dem ta farvel med mine hellige i byen Far West den 26. april neste år, på den tomt hvor mitt hus skal bygges, sier Herren.

  La min tjener John Taylor og også min tjener John E. Page og også min tjener Wilford Woodruff og også min tjener Willard Richards, utpekes til å fylle plassene etter dem som har falt fra og bli offisielt underrettet om sin utnevnelse.