Õpetus ja Lepingud

12. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Joseph Knight vanemale Pennsylvania osariigis Harmonys 1829. aasta maikuus (History of the Church, kd 1, lk-d 47–48). Joseph Knight uskus Joseph Smithi ütlusi tema valduses olevate Mormoni Raamatu plaatide ja tollal parasjagu käimasoleva tõlketöö kohta ning oli mitmel korral andnud Joseph Smithile ja tema kirjutajale materiaalset abi, mis võimaldas neil tõlkimist jätkata. Joseph Knighti palvel küsis prohvet Issandalt ja sai selle ilmutuse.

1–6 Viinamäel töötajad pälvivad pääste. 7–9 Kõik, kes soovivad ja on kõlblikud, võivad aidata kaasa Issanda tööle.

1 aSuur ja imepärane töö on esile tulemas inimlaste seas.

2 Vaata, mina olen Jumal, pane tähele minu sõna, mis on elav ja võimas, teravam kui kaheteraline mõõk, mis lõhestab nii liikmed kui üdi; seepärast, pane tähele minu sõna.

3 Vaata, põld on juba lõikuseks valge; seepärast, see, kes soovib lõigata, löögu oma sirp sisse oma väega ja lõigaku, kuni kestab päev, et ta võiks oma hinge jaoks aardena tallele panna igavikulise pääste Jumala kuningriigis.

4 Jah, kes iganes lööb sisse oma sirbi ja lõikab, see on Jumala poolt kutsutud.

5 Seepärast, kui sa palud minult, siis sa saad; kui sa koputad, siis sulle avatakse.

6 Nüüd, kuna sa oled palunud, vaata, ma ütlen sulle: pea kinni minu käskudest ja püüa esile tuua ja jalule seada Siioni aadet.

7 Vaata, ma räägin sinule ja samuti kõigile neile, kel on soov esile tuua ja jalule seada seda tööd;

8 ja ükski ei saa aidata selles töös, ilma et ta oleks aalandlik ja täis barmastust, omades cusku, dlootust ja eligimesearmastust, olles mõõdukas kõigis asjades, mis iganes tema hoolde usaldatakse.

9 Vaata, mina olen maailma valgus ja elu, kes ma räägin neid sõnu; seepärast pane tähele kõigest väest, ja siis oled sa kutsutud. Aamen.