12. SZAKASZ

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás id. Joseph Knightnak, 1829 májusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight hitt Joseph Smith kijelentéseinek azt illetően, hogy birtokában vannak a Mormon könyve lemezei, és folyamatban van a fordítás munkája, és számos alkalommal anyagi segítséget nyújtott Joseph Smith-nek és írnokának, ami lehetővé tette számukra a fordítás folytatását. Joseph Knight kérésére a próféta megkérdezte az Urat, és megkapta a kinyilatkoztatást.

1–6, A szőlőskertben a munkások szabadulást fognak nyerni; 7–9, Mindenki segíthet az Úr munkájában, aki azt kívánja és alkalmas rá.

  aNAGYSZERŰ és csodálatos munka jelenik meg hamarosan az emberek gyermekei között!

  Íme, én Isten vagyok; szívleld meg szavam, amely élő és ható, élesebb a kétélű kardnál, szétválasztva ízeket és velőt; szívleld hát meg a szavamat!

  Íme, a mező fehér, készen az aratásra; aki tehát aratni kíván, hadd vágja bele szívvel-lélekkel a sarlóját, és arasson, amíg a nap tart, hogy örök szabadulást tehessen félre lelkének Isten királyságában.

  Igen, aki belevágja sarlóját és arat, az Istentől hívatott.

  Ha tehát kérsz tőlem, kapsz; ha kopogtatsz, akkor megnyittatik neked.

  Most, mivel kérdeztél, íme, azt mondom neked, tartsd be parancsolataimat és törekedj Sion ügyét napvilágra hozni és megalapozni.

  Íme, hozzád szólok, és mindazokhoz, akik elő akarják hozni és meg akarják alapozni ezt a munkát;

  És senki nem segíthet ebben a munkában, csak akkor, ha aalázatos és telve van bszeretettelchittel, dreménnyel és ejószívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjára bíznak.

  Íme, én vagyok a világ világossága és élete, aki e szavakat mondja, szívleld hát meg teljes lelkeddel, és akkor kapsz elhívást! Ámen.