Õpetus ja Lepingud

120. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Missouri osariigis Far Westis 8. juulil 1838, mis teeb teatavaks, mida teha omandiga, mis on antud kümniseks nii, nagu määrati eelnevas ilmutuses – 119. osas (History of the Church, kd 3, lk 44).

1 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Aeg on kätte jõudnud, et aseda kasutatagu nii, nagu nõukogu, mis koosneb minu Kiriku Esimesest Presidentkonnast ja piiskopist ja tema nõukogust, ning minu kõrgem nõukogu ja minu enda hääl neile määrab, ütleb Issand. Just nii. Aamen.