Õpetus ja Lepingud

122. osa

Issanda sõna prohvet Joseph Smithile ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, 1839. aasta märts (History of the Church, kd 3, lk-d 300–301).

1–4 Maa ääred saavad küsima Joseph Smithi nime järele. 5–7 Kõik tema hädaohud ja kannatused annavad talle kogemusi ja on temale kasuks. 8–9 Inimese Poeg on laskunud neist kõigist allapoole.

1 Maa ääred saavad küsima sinu anime järele ja rumalad saavad sind pilkama ning põrgu raevutsema sinu vastu;

2 samas kui südamelt puhtad ja mõistlikud ja suursugused ja vooruslikud otsivad jätkuvalt sinu anõuannet ja volitust ning õnnistusi sinu käe alt;

3 ning sinu rahvas ei pöördu kunagi sinu vastu reeturite tunnistuse tõttu.

4 Ja kuigi nende mõju saadab sind hädadesse ja trellide taha ja müüride vahele, suhtutakse sinusse austusega; ning kõigest aviivuks, ja sinu hääl kõlab sinu vaenlaste hulgas hirmsamana kui raevukal blõvil sinu õigemeelsuse tõttu; ja sinu Jumal seisab sinu kõrval igavesest ajast igavesti.

5 Kui sind on kutsutud kõndima läbi kannatuste, kui sa oled hädaohus valevendade seas, kui sa oled hädaohus röövlite käes, kui sind ohustavad maa või meri;

6 kui sind süüdistatakse kõikvõimalike valesüüdistustega, kui su vaenlased langevad sinu peale, kui nad kisuvad su ära sinu isa ja ema ning vendade ja õdede juurest ja kui sinu vaenlased kisuvad paljastatud mõõgaga su ära sinu naise rüpest ja sinu laste ja sinu vanema poja juurest, kes on vaid kuueaastane, kes ripub su riiete küljes ja ütleb: Mu isa, mu isa, miks sa ei või jääda meiega? Oo mu isa, mida need mehed sinuga teha tahavad? Ja kui ta siis mõõgaga sinu juurest ära tõugatakse ja sind lohistatakse vanglasse ning sinu vaenlased hiilivad sinu ümber nagu talle verd ihkavad ahundid;

7 ja kui sind peaks heidetama auku või mõrtsukate kätte ning sulle mõistetakse surmaotsus; kui sind heidetakse asügavikku; kui tõusulaine peab sinu vastu salaplaani; kui lõikavad tuuled saavad sinu vaenlasteks; kui taevad koguvad pimedust ning kõik algained liituvad, et takistada sinu teed; ja eelkõige, kui bpõrgu enda lõuad ajavad end pärani, et sind neelata, siis tea, mu poeg, et kõik need asjad annavad sulle ckogemusi ja on sinule kasuks.

8 Inimese aPoeg on blaskunud neist kõigist allapoole. Oled siis sina suurem kui tema?

9 Seepärast, püsi oma teel, ja preesterlus ajääb sinuga, sest nende bpiirid on seatud, nad ei saa neid ületada. Sinu cpäevad on teada ja sinu aastate arvu ei vähendata; seepärast, ära dkarda seda, mida inimene võib teha, sest Jumal on sinuga igavesest ajast igavesti.