Õpetus ja Lepingud

123. osa

Pühade kohustused oma tagakiusajate suhtes, nagu tõi välja prohvet Joseph Smith ajal, mil ta oli vangina Liberty vanglas Missouri osariigis, 1839. a märtsis (History of the Church, kd 3, lk-d 302–303).

1–6 Pühadel tuleb kokku koguda ja avaldada aruanne oma kannatustest ja tagakiusamistest. 7–10 Sama vaim, kes lõi valed usutunnistused, põhjustab ka pühade tagakiusamist. 11–17 Paljud inimesed kõikidest ususektidest võtavad siiski vastu tõe.

1 Ja taas, me soovitame teil kaaluda, kas poleks mitte kohane, kui kõik pühad koguksid kokku kõik teadmised kõikidest faktidest ja kannatustest ja halvast kohtlemisest, mille osaliseks nad said selle osariigi inimeste poolt;

2 ja samuti kogu kannatada saanud omandi ja kahjustuste suurusest, nii moraalsest ja isiklikust kui ka kinnisvaralisest kahjust,

3 ja samuti kõikide inimeste nimed, kelle käsi on olnud mängus nende rõhumisel, nii palju kui nad suudavad neid tuvastada ja leida.

4 Ja vahest võiks luua komitee neid asju otsima ning kirja panema seletusi ja kirjalikke vandetunnistusi, ning samuti kokku koguma neid laimavaid kirjutisi, mis ringlemas on,

5 ja kõike, mis on ajakirjades ja teatmeteostes, ja kõiki neid laimavaid ülestähendusi, mis on avaldatud ja mida kirjutatakse ja kes on need kirjutanud, ja esitama kogu seda saatanliku lurjuslikkuse ja nurjatute ning mõrvarlike vääruste rodu, mis sellele rahvale on osaks saanud –

6 et me mitte ainult ei võiks avaldada seda kogu maailmale, vaid esitada seda kogu selle pimedas ja põrgulikus varjundis ka valitsusjuhtidele viimase jõupingutusena, milleks meid on kohustanud meie Taevane Isa, enne kui me võime täielikult ja täies ulatuses nõuda selle lubaduse täitmist, mis toob ta välja tema avarjupaigast, ja samuti, et kogu rahvas jääks ilma vabanduseta, enne kui ta võib saata välja oma vägeva käsivarre väe.

7 See on meie tungiv kohus Jumala ja inglite ees, kellega koos meid pannakse seisma, ja samuti meie endi ees, meie naiste ja laste ees, kes on surutud kummargile mure, kurbuse ja hingevaluga kõige hävitavama mõrvamise, türannia ja rõhumise käe alla, mida toetab, õhutab ja hoiab ülal selle vaimu mõju, kes on nii tugevasti laste südametesse kinni neetinud nende isade usutunnistused, kes on pärandanud valesid ja täitnud maailma segadusega ja on saanud üha tugevamaks ning ongi nüüd kogu see rikutuse allikas; ja kogu amaa oigab tema süütegude raskuse all.

8 See on raudne aike, see on tugev köidik; need ongi need põrgu käerauad ja ahelad ja kammitsad ja vangirauad.

9 Seepärast, see on meie tungivaks kohuseks mitte ainult meie endi naiste ja laste ees, vaid ka leskede ja orbude ees, kelle mehed ja isad on selle raudse käe all amõrvatud;

10 millistest tumedatest ja pimedatest tegudest piisab, et panna ka põrgu ise judisema ja kohkuma ja kahvatuma ning kuradi enda käed võdisema ja värisema.

11 Ja samuti on see meie tungivaks kohuseks kõigi kasvavate sugupõlvede ja kõigi südamelt puhaste ees –

12 sest on veel paljusid, kes on maa peal kõikide ususektide, -ühenduste ja -rühmituste seas, kes on apimestatud inimeste peenest salakavalusest, millega nad varitsevad, et petta, ja keda hoiab tõest eemal vaid see, et nad ei btea, kust seda leida –

13 seepärast, kuna meil tuleb kulutada ja veeta oma elu, tuues valguse kätte kõik pimeduse apeidetud asjad, niipalju kui me neid teame; ja need on tõesti taevast ilmutatud –

14 siis tuleb sellesse suhtuda täie tõsidusega.

15 Ärgu ükski inimene pidagu seda pisiasjaks, sest tulevikus on ootamas paljugi, mis puutub pühadesse, mis sellest sõltub.

16 Te teate, vennad, et väga suurel laeval on tormi ajal väga palju akasu väga väikesest tüürist, mis hoiab teda õige nurga all tuule ja lainete suhtes.

17 Seepärast, väga armastatud vennad, tehkem arõõmsal meelel kõik, mis on meie võimuses, ja seejärel püsigem paigal suurima kindlusega, et näha Jumala bpäästet ja tema käsivarre ilmutamist.