Õpetus ja Lepingud

125. osa

Ilmutus antud prohvet Joseph Smithi kaudu Illinoisi osariigis Nauvoos 1841. a märtsikuus Iowa territooriumil asuvate pühade kohta (History of the Church, kd 4, lk-d 311–312).

1–4 Pühadel tuleb ehitada linnu ja koguneda Siioni vaiadesse.

1 Milline on Issanda tahe Iowa territooriumil asuvate pühade suhtes?

2 Tõesti, nõnda ütleb Issand: Ma ütlen teile, kui need, kes akutsuvad endid minu nime järgi ja püüavad olla minu pühad, kui nad tahavad teha minu tahte järgi ja pidada kinni neid puudutavatest käskudest, siis nad kogugu endid kokku paikadesse, mis ma neile oma teenija Josephi kaudu määran, ja ehitagu minu nimele üles linnu, et nad võiksid olla valmistunud selleks, mis on varuks tulevaseks ajaks.

3 Nad ehitagu üles linn minu nimele Nauvoo linna vastas olevale maale ja pangu sellele nimeks aSarahemla.

4 Ja võtku kõik need, kes tulevad idast ja läänest ning põhjast ja lõunast, kel on soov seal elada, selles endale oma pärisosa, nagu ka aNashville’i linnas või Nauvoo linnas ja kõigis bvaiades, mis ma määranud olen, ütleb Issand.