Secţiunea 126

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în casa lui Brigham Young, la Nauvoo, Illinois, la 9 iulie 1841 (History of the Church, 4:382). În acest timp, Brigham Young era preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

1–3, Brigham Young este lăudat pentru lucrările sale şi este eliberat de călătoriile viitoare în alte ţări.

  DRAG şi prea iubit frate, Brigham Young, adevărat, astfel spune Domnul către tine: Slujitorul Meu, Brigham, nu ţi se mai cere să-ţi părăseşti familia ca în trecut, pentru că ofranda ta este acceptabilă pentru Mine.

  Am văzut munca şi truda ta când călătoreai pentru numele Meu.

  De aceea, Eu îţi poruncesc să trimiţi cuvântul Meu în alte ţări şi, din acest moment, să ai grijă, în mod special, de familia ta, de-acum şi până în veac. Amin.